11.09.2015 - 13.09.2015 Kunst, Literatuur

De LIBERATUUR voorgesteld tijdens het #Brusselspoetryfest

Katarzyna BAZARNIK en Zenon FAJFER, de twee uitvinders van LIBERATUUR, nemen deel aan #UndergroundPoetryFest en aan ART BOOK FAIR in Brussel:
– de twee auteurs stellen hun persoonlijke collectie voor tijdens de tentoonstelling Libérature, ou littérature totale, die u kan bekijken in het Centrum voor Hedendaagse Kunst WIELS van 10 tot 13 september;
– de dichter Zenon FAJFER zal op verschillende plaatsen in Brussel tijdens die periode op dichterlijke en aleatorische manier binnenvallen. Met name op 11 september van 17u tot 17u30 op het Muntplein;
– Katarzyna BAZARNIK zal LIBERATUUR voorstellen tijdens een conferentie in het Cultureel Instituut DeBuren op vrijdag 11 september.

+++ PRAKTISCHE INFORMATIE
+++ Meer weten over #UndergroundPoetryFest en het programma


Eveneens te noteren: het Warschause drukatelier van kunstboeken PRINT CONTROL neemt ook deel aan de Art Book Fair. Vergeet niet om de aanwezige kunstenaars te bezoeken!


En noteer ook: Het boek van Marcin DUDEKThe Department of Subterranea, zal worden voorgesteld in het Centrum voor Hedendaagse Kunst WIELS, samen met de Underground Poetry Fest en de Art Book Fair op 13 september om 14u


+++ Kom meer te weten HIERPRAKTISCHE INFORMATIE
#UNDERGROUND POETRY FEST | ART BOOK FAIR
>>> Centrum voor Hedendaagse Kunst WIELS (Van Volxemlaan 354, 1190 Brussel) – zie kaart
>>> 11>13 september 2015
opening op 11 september van 18u tot 21u | 12 & 13 september van 11u tot 18u
>>> gratis
+++ de Poolse uitgeverij PRINT CONTROL zal aanwezig zijn

Conferentie in het kader van het UNDERGROUND POETRY FEST (deelname van Katarzyna Bazarnik)
>>> Vlaams-Nederlands Huis deBuren (Leopoldstraat 6, 1000 Brussel) – zie kaart
>>> vrijdag 11 september 2015 – 9u>16u
>>> gratis (reservatie wenselijk) 
Andere sprekers Laura LOPEZ FERNADEZ (Nieuw-Zeeland), Sharon MESMER (Verenigde Staten), a.rawlings (Canada), Kiene BRILLENBURG WURTH (Nederland) en Frank KEIZER (Nederland).Wat is LIBERATUUR?
“Liber, libra, libertas, liberatuur. Liberatuur, dat is vrijheid, de artistieke vrijheid die de grenzen tussen genres en kunsten doet vervagen. Het is de literatuur die niet meer onderworpen is aan conventies, canons of kritieken. Geschreven letters die een rol te spelen hebben in de opbouw van een boek. Een schrijfsel dat het laatste beschouwt als een fysiek object”, schrijft Katarzyna BAZARNIK, één van de oprichters van liberatuur, in haar werk Od Joyce’a do liberatury (Van Joyce tot de liberatuur). Anders gezegd, de liberatuur, dat is een literair werk waarin de artistieke boodschap niet alleen via een verbaal medium wordt doorgegeven, maar ook via het boek dat wordt beschouwd als een geheel. In deze boeken bezit een tekening of een witte passage een poëtische, metaforische kracht en wordt de typografie verheven tot een stylistisch element. Het boek als een materieel object is niet langer een neutraal gegeven, het wordt een kernelement van het werk. De term ‘Liberatuur’ werd in 1999 geïntroduceerd door de Poolse dichter Zenon FAJFER die samen met Katarzyna Bazarnik het eerste boek hiervan uitbracht: Oka-leczenie (Mute-I-Late). Negen prototypes verschenen in 2000 en 1001 exemplaren kwamen op de markt in 2009. De collectie Liberatuur telt vandaag meer dan 20 volumes en kwam uit bij uitgeverij Korporacja Ha!Art in 2003.

Katarzyna BAZARNIK
Als literatuurtheoretica, vertaalster en specialiste van James Joyce is ze actief als assistent-professor aan het Instituut van Engelse Filologie van de Jagiellonenuniversiteit van Krakau. Ze geeft er vertalingsworkshops in het postuniversitaire programma in Literaire Vertaling. Samen met Zenon FAJFER is ze coauteur van de eerste boeken van liberatuur (Oka-leczenie [2000, 2009], (O)patrzenie [2003]) die het begin van de verzameling Liberatuur inluiden bij uitgeverij Korporacja Ha!art. Ze is onder andere auteur van de monografie Joyce and Liberature (2011).

Zenon FAJFER (°1970)
Fajfer is dichter, dramaturg, theoreticus en uitvinder van de liberatuur (Liberatura). Hij ontwikkelde dit nieuwe literaire genre dat het woord in de niet-conventionele vorm van het boek giet. Hij introduceerde in de poëzie een interactieve en originele vorm die hij “naar het immanente” noemde. Daarmee creëert hij gelijktijdig een onzichtbare dimensie van de tekst. Hij maakt eveneens gebruik van nieuwe media en creëert een nieuwe soort kinetische vers en hypertekstuele poëzie. Met Katarzyna Bazarnik is hij coauteur van werken over liberatuur (Oka-leczenie [2000, 2009], (O)patrzenie [2003]) of poëtische actie (Liberty Poem). Hij is ook auteur onder andere van het gedicht in een fles “Een blik werpen door het gat in de ozon” (Spoglądając przez ozonową dziurę, 2004), van een tweetalig multimedia gedichtenboek (dwadzieścia jeden liter/ten letters, 2010), en essays over literatuurtheorie. 


Het Brussels International Underground Poetry Fest is een gratis festival dat zich richt tot literatuurliefhebbers. Deze tweede editie brengt het publiek naar een universum van klankpoëzie, poëzieperformance en visuele poëzie door performance, tentoonstellingen, een boekenbeurs, een conferentie en workshops voor groot en klein. Experimentele dichterlijke vormen worden gerecreëerd op onverwachte plaatsen. De crème de la crème van experimentele poëzie uit de hele wereld is op de afspraak gedurende drie dagen om haar verwezenlijkingen te tonen en met de academische wereld in gesprek te gaan. Dit jaar zijn de thema’s van het festival en de conferentie de volgende:

  • “The poem as book as art” (Liberatura and other book-art, literature as art book, the book as art, the poem as art as book…)
  • De 150ste verjaardag van de geboorte van de oprichter van Zaum, Velimir Khlebnikov
  • Het einde van de geschreven poëzie (flarf, post-literature poetry, online poetry, asemic writing, performance poetry….)
Website van het festival: http://poetryfest.brussels/ Fotogalerij

van tot
Gepland Kunst Literatuur