30.11.2018 - 10.12.2018 Kunst, Literatuur

Tentoonstelling van collages door Wisława SZYMBORSKA

Gedurende vele jaren maakte schrijfster Wisława SZYMBORSKA collages op postkaartformaat, die ze voor verschillende gelegenheden naar haar vrienden verstuurde. De tentoonstelling zal in Brussel plaatsvinden en toont een selectie van 25 collages die de verbeeldeing van de dichteres reflecteren en een zeldzame gelegenheid zijn om een nieuw licht te werpen op de winnares van de Nobelprijs voor Literatuur in 1996. Net zoals haar poëzie, worden ook haar collages gekenmerkt door het beheersen van de kunst van de pointe en een surrealistisch gevoel voor humor.

De tentoonstelling opende voor het eerst in 2013, een jaar na het heengaan van Wisława Szymborska. Sindsdien is de tentoonstelling niet door Polen gereisd, maar was ze reeds te bezoeken in, onder andere, Duitsland, Italië , Spanje, Hongarije, Bulgarije, China en Kazachstan.

Ter gelegenheid van deze tentoonstelling zal er ook een conferentie georganiseerd worden, getiteld “Quasi-literaire collages: Wisława Szymborska en Michał Rusinek”. Deze zal plaatsvinden op donderdag 29 november op de Université Libre de Bruxelles (ULB) in aanwezigheid van auteur, criticus en literair vertaler Michał RUSINEK, de voormalige secretaris van Wisława Szymborska, en Dorota WALCZAK-DELANOIS, docent aan de ULB.

PRAKTISCHE INFORMATIE

        TENTOONTSTELLING        
>>> Kunstgalerij Katarzyna Napiórkowska (Kunstberg 8, 1000 Brussel) – zie kaart
>>> Vrijdag 30 november > dinsdag 11 december 2018 – 12:00 > 18:00 (di > zat)
>>> Opening: vrijdag 30 november 2018 – 19:00 
>>> gratis toegang
Tentoontstelling georganiseerd onder toezicht van Zijne Excellentie Artur Orzechowski, Ambassadeur van de Republiek Polen in het Koninkrijk België

        CONFERENTIE        
>>> Maison des Arts van de ULB (Jeannelaan 56, 1050 Brussel) – zie kaart
>>> Donderdag 29 november 2018 – 19:00 
>>> gratis toegang
Conferentie in het Pools met consecutieve vertaling naar het Frans


WISŁAWA SZYMBORSKA deed gedurende de tweede helft van de 20ste maar weinig stof opwaaien, maar wist in 1996 toch de aandacht van de verzamelde wereldpers en een breder publiek te trekken, toen ze de Nobelprijs voor Literatuur in ontvangst mocht nemen.
Doorheen haar carrière van meer dan vijftig jaar, tijdens dewelke ze 14 poëziebundels publiceerde (tussen 1952 en 2009) gaf Szymborska altijd het voorbeeld van een creatieve aanpak die haar geheel eigen was, maar er toch steeds in slaagde de harten van haar tijdgenoten te veroveren, zonder dit “trouw blijven aan zichzelf” haar ooit belemmerde zich verder te ontwikkelen of the groeien. Haar bundel Wszelki wypadek (Elk geval, 1972) wordt algemeen als haar meesterwerk beschouwd, en betekende voor Szymborska het begin van een literaire carrière in de hoogste regionen van haar land. Elke daaropvolgende bundel kon zich op gelijkaardige kritieken verheugen, en steeds weer spreidde Szymborska haar smaak voor de gulden middenweg, haar afkeer van overdaad en wantrouwen in grootse artistieke ambities tentoon.
Translated into numerous languages, her poetry easily crossed the borders of her country thanks to her clear language and the universality of the themes which she addresses.

Wisława SZYMBORSKA 
werd in 1923 geboren in Bnin, nabij Poznan, Polen. In 1931 verhuisde haar familie naar Krakau, de Poolse intellectuele hoofdstad en de stad waar Szymborska de rest van haar leven aan trouw zou blijven; de universiteit (waar ze literatuur en sociologie studeerde), de cafés en boekhandels, die in Krakau in overvloed te vinden zijn – allemaal werd het onlosmakelijk verbonden met haar persoonlijke levensomgeving. Szymborska behoorde tot de generatie wiens jeugd zich afspeelde in de schaduw die geworpen werd door Hitler en hun vroege volwassen leven doorbrachten onder de knoet van hun grote sovjetbroer. Ze beweerde zowel gevoelsmatig als intellectueel door deze jaren beïnvloed te zijn, en het was als vrouw die al te zeer was aangedaan door de tragedie van de Tweede Wereldoorlog dat ze haar eerste gedichten publiceerde, vanaf 1945, in de tijdschriften en recensiebladen waarvoor ze was beginnen te werken. Naast haar langdurige functie als redactrice van het weekblad “Życie Literackie” (waar onder meer Zbigniew HERBERT zijn debuut maakte), was Szymborska ook actief als vertaalster. Ze droeg in die hoedaningheid bij aan de bewustwording rond en groeiende appreciatie van barokke Franse poëzie in Polen, in het bijzonder Les Tragiques van Agrippa d’Aubigné.
Szymborska stierf in Krakau op 1 februari 2012.

Links

van tot
Gepland Kunst Literatuur