15.02.2021 - 1.03.2021 Geschiedenis, Programma

Tentoonstelling “30 YEARS OF VISEGRAD COOPERATION”

De Visegrad-groep werd opgericht als een alliantie van aanvankelijk drie en later vier landen om de Europese integratie na te streven en de onderlinge samenwerking op militair, economisch en energiegebied te versterken. De Visegrad-groep (ook wel de “Visegrad Vier” of kortweg “V4” genoemd) weerspiegelt de inspanningen van vier Midden-Europese landen – Tsjechië, Polen, Slowakije en Hongarije – om op tal van gebieden van gemeenschappelijk belang samen te werken in het kader van de pan-Europese integratie. De activiteiten van de groep worden gecoördineerd door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de V4-landen, maar omvatten ook alle niveaus van de regering en de staatsadministratie. Met de oprichting van het Internationaal Visegradfonds in 2000 – tot dusver de enige geïnstitutionaliseerde vorm van Visegrad-samenwerking – begonnen niet-gouvernementele organisaties en burgerinitiatieven voor de “bottom-up” opbouw van een regionale alliantie steun te krijgen. De activiteiten van de Visegrad-groep zijn gericht op versterking van de stabiliteit en de welvaart in de Midden-Europese regio. De V4-landen zien samenwerking als een uitdaging en het succes ervan als het beste bewijs van hun vermogen om te integreren in structuren als de Europese Unie. De eerste top op hoog niveau vond plaats in de stad Visegrad op 15 februari 1991. De plaats werd gekozen om een symbolisch verband te leggen met de ontmoetingen van de drie koningen te Visegrad in 1335 en 1336.

Bent u klaar om de rijke geschiedenis van de V4-groep te ontdekken? Ontdek hier de tentoonstelling in elektronische vorm of maak een wandeling door de Etterbeekse wijk! 

Praktische informatie: 

De openlucht tentoonstelling zal te zien zijn tussen 15 februari en 21 maart 2021. Adres: Gallierslaan 29-30, 1040 Etterbeek. 

© Afbeeldingen: Łukasz Zwolan, Marek Maciejczyk et Veronika Barrera

van tot
Gepland Geschiedenis >Programma