27.06.2023 - 29.06.2023 Actualiteit, Geschiedenis, Literatuur, Programma

CONFERENTIE: De Holocaust in 21e-eeuwse kinder-, jeugd- en volwassenenliteratuur. Nieuwe vergelijkende perspectieven

Samen met de opkomst van de zogenaamde ‘vierde generatie’ zien we momenteel het einde van wat Esther Jilovsky ‘de eerste fase van de Holocaustherinnering’ heeft genoemd (belichaamd door de levensduur van de overlevenden). Tegelijkertijd zijn we getuige van een wereldwijde groei van herinneringspraktijken in verband met de Shoah (en van nieuwe uitdagingen voor deze herinnering). Wat in deze nieuwe context nodig is, vooral als we rekening houden met de aanhoudende dominantie van Anglo-Amerikaanse perspectieven in Holocaust Literary Studies, is een diepgaand vergelijkende en meertalige benadering die rekening houdt met de culturele, sociologische en biografische veelheid van posities die hedendaagse Joodse en niet-Joodse schrijvers innemen en hun multi-vocale betrokkenheid bij de Holocaust.

27-29 juni, 2023
Universiteit Antwerpen, Stadscampus
Lange Sint-Annastraat 7, 2000 Antwerpen
&
Kazerne Dossin
Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen

programma

Deelnemers moeten zich vóór 20 juni inschrijven.

Deze conferentie wordt georganiseerd door het Instituut voor Joodse Studies van de Universiteit Antwerpen, met bijkomende steun van FWO Vlaanderen, Stichting Auschwitz/Fondation Auschwitz, het Pools Instituut Brussel, Kazerne Dossin en het Departement Literatuurwetenschappen van de KU Leuven.

van tot
Gepland Actualiteit >Geschiedenis >Literatuur >Programma