Declaraţia de disponibilitate a paginii web a Ministerului Afacerilor Externe: instytutpolski.pl/bucuresti

Ministerul Afacerilor Externe se angajează să asigure disponibilitatea paginii sale de internet în conformitate cu prevederile Legii din 4 aprilie 2019 privind disponibilitatea digitală a paginilor de internet și a aplicațiilor mobile ale entităților publice. Declarația de disponibilitate se aplică paginii web a Ministerului Afacerilor Externe.

Data publicării paginii de internet: 2020-06-01.

Data ultimei actualizări importante: 2020-06-01.

Din cauza incompatibilităților sau excepţiilor enumerate mai jos, pagina de internet respectă doar parțial legea privind disponibilitatea digitală a paginilor de internet și a aplicațiilor mobile ale entităților publice.


Pagina de internet poate conține filme la care nu au fost adăugate subtitrări pentru persoanele surde. Dacă este nevoie să comunicați într-una dintre cele trei forme: limbajul mimic polonez, sistemul mimico-gestual, metoda de comunicare pentru nevăzătorii surzi, vă rugăm să trimiteți un mesaj la adresa bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Declaraţia a fost întocmită la data de 2020-06-01..

Declarația a fost întocmită pe baza unei autoevaluări efectuate de o entitate publică.

Pe pagina de internet pot fi folosite comenzi rapide standard ale tastaturii.

Feedback şi date de contact

În cazul apariţiei unor probleme legate de disponibilitatea paginii de internet, vă rugăm să ne scrieţi la adresa de email redakcja@msz.gov.pl. Ne puteți contacta, de asemenea, sunând la numărul de telefon +48 22 523 93 56. Pe aceeaşi cale ne puteți trimite cereri de acces la informațiile indisponibile, precum și plângeri legate de lipsa de disponibilitate.

Orice persoană are dreptul de a solicita disponibilitatea digitală a unei pagini de internet, a unei aplicații mobile sau al oricărui element al acesteia. Poate solicita, de asemenea, partajarea informațiilor cu ajutorul unei metode alternative de acces, ca de exemplu citirea unui document inaccesibil digital, prezentarea conținutului unui film fără descriere audio etc. Solicitarea ar trebui să conțină datele persoanei care trimite solicitarea, menţiunea despre ce pagină de internet sau aplicaţie mobilă este vorba şi modul în care acesta poate fi contactat.  

În cazul în care solicitantul declară necesitatea de a primi informații cu ajutorul unei metode alternative de acces, acesta ar trebui să specifice o modalitate convenabilă pentru el în care să îi fie prezentată această informaţie. Entitatea publică ar trebui să realizeze cererea imediat, cel târziu în termen de 7 zile de la data depunerii cererii. În cazul în care respectarea acestui termen nu este posibilă, entitatea publică va informa imediat persoana care a trimis solicitarea asupra datei la care este posibilă realizarea cererii, însă această perioadă nu poate depăși 2 luni de la data depunerii cererii.

Dacă asigurarea unei disponibilităţi digitale nu este posibilă, entitatea publică poate propune o modalitate alternativă de acces la informații. În cazul în care entitatea publică refuză să realizeze cererea de asigurare a disponibilităţii sau a unei modalităţi alternative de acces la informații, solicitantul poate depune o reclamație privind asigurarea disponibilității digitale a unei pagini de internet, a unei aplicații mobile sau al unui element al paginii de internet sau al unei aplicații mobile. După epuizarea procedurii menționate mai sus, se poate depune o cerere şi către Comisarul pentru Drepturile Omului.

După epuizarea tuturor posibilităţilor, se poate trimite o reclamaţie către Comisarul pentru Drepturile Omului.

Disponibilitatea arhitectonică

Din cauza lipsei de adaptare a clădirii Institutului Polonez din București la nevoile persoanelor cu nevoi speciale, vă rugăm să ne informați în avans despre vizita unei persoane cu dizabilități, la numărul de telefon: + 40 21 22 44 556, pentru a permite accesul alternativ în sediul  instituţiei (în sensul art. 7.1., Legea din 19 iulie 2019 privind asigurarea accesului pentru persoanele cu nevoi speciale), adică prin furnizarea de suport tehnic, oferirea de ajutor din partea unei alte persoane sau organizarea unei entități care va face posibilă îndeplinirea nevoilor în măsura necesară.