A lengyel kultúrában a mai napig él „a több nemzet köztársaságának” emléke, a „határvidék kultúrája”, amely Európa szívében jött létre, és ötvözi a kelet és nyugat hagyományát – a pravoszláv miszticizmust a latin antikvitással, az ikon élő kultuszát a zsidó haszidok hagyományával, a szarmaták barokk mitológiáját a színes népi kultúrával. Lengyelországban, ahol keresztezik egymást az európai útvonalak, a kulturális hagyományok sajátos szövevénye alakult ki, s ehhez újra meg újra visszanyúlnak a művészek és az írók. A múlttal folytatott szüntelen párbeszéd, a „gyökerekhez” való makacs, sokszor megszállottan ismétlődő „visszatérés” még az avantgárd művészetre is jellemző, amely szintén a kollektív és egyéni identitás egyik építőköve.

Nem vitás, hogy a lengyel művészek hozzájárultak a világ művészetének fejlődéséhez. A kollektív tudatban jelen van a lengyel film-, plakát- és költőiskola. Itt csupán néhány egyedi jelenséget idézünk fel, némelyiket csak megemlítjük, hiszen ezeket nem csak azok ismerik, akiket érdekel az adott terület; más jelenségekre azért hívjuk fel a figyelmet, hogy elgondolkodjunk, például mi az oka annak, hogy az egész világról ellátogatnak az emberek egy Lengyelország keleti szélén fekvő kicsiny faluba?

A lengyel művészetet olyan meghatározó történelmi tapasztalatok választják el a nyugati kultúrától, amelyek fontos tanulságot jelenthetnek az egységesült Európa számára. A XX. század második felében a lengyel irodalom és művészet létének lényeges eleme volt az állampolgárok lázadása, akik megőrizték méltóságukat a méltatlan időkben, megóvták szellemi függetlenségüket a korlátozások ellenére. A lengyel művészek manapság sem félnek feltenni a fontos kérdéseket, habozás nélkül kétségbe vonják az alapértékeket, nem rettennek vissza a művészet társadalmi szerepének és kötelességének megvitatásától. A lengyel művészet újra meg újra előveszi a szabadság témáját, közölni akar valamit, küldetéstudata van; talán pont ez teszi különösen vonzóvá, talán ezt a tüzet és hitet irigyli tőle néha a posztmodern jelentéspluralizmus hatása alatt álló kortárs nyugati kultúra?

A lengyel kultúra népszerűsítését – a Lengyel Intézetek mellett – az alábbi intézetek végzik: 

Instytut Adama Mickiewicza (IAM)  / Adam Mickiewicz Intézet az egész világon népszerűsíti a lengyel kultúrát a lengyel és a külföldi kulturális intézmények közötti együttműködés, révén. Az Intézet célja közös művészeti események létrehozása, tanulmányutak szervezése és a lengyel művészek jelenlétének biztosítása a nemzetközi  művészeti életben. Céljai elérése érdekében az Intézet különféle eszközöket vesz igénybe, offline (kiállítások, előadások, filmvetítések, koncertek, fesztiválokon való megjelenés) és online tevékenységet egyaránt folytat. A rangos külföldi intézményekkel való együttműködésnek köszönhetően a végrehajtott projektek révén az Intézetnek sikerült eljutni 6 kontinens 70 országában (pl. Egyesült Királyság, Franciaország, Oroszország, Izrael, Németország, Törökország, az USA, Kanada, Austrália, Ukrajna Litvánia, Lettország, Észtország, Magyarország, Csehország valamint Kína, Japán és Korea) 60 millió emberhez.  https://iam.pl/pl  https://iam.pl/en

Az Adam Mickiewicz Intézet által létrehozott és üzemeltetett Cultura.pl portál naponta frissített weboldal, amely a lengyel kultúráról tájékoztat. A Lengyelországban és a világ számos pontján szervezett eseményekkel kapcsolatos információk mellett számos művészportré, kritika, esszé és információ található a kulturális intézményekről. A portal lengyel, angol és orosz nyelven működik, valamint kínai, japán és koreai nyelvű cikkeket is tartalmaz. (PL: https://culture.pl/pl EN: https://culture.pl/en RUS: https://culture.pl/ru JAP: https://culture.pl/jp/topic/asia KOR: https://culture.pl/kr/topic/asia CHN: https://culture.pl/zht/topic/asia)

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (MCK) / A Krakkói Nemzetközi Kulturális Központ (MCK)tevékenysége során a történelemre, a művészettörténetre és az építészet történetére összpontosít, az emlékezet-kultúra jelenségére, a kulturális örökség védelmére és az azzal összefüggő tevékenység számos aspektusaira. Az örökségről és a modern világban betöltött szerepéről szóló nemzetközi vitához való hozzájárulásnak és a kapcsolat-fejlesztésnek köszönhetően, az MCK olyan küldetést teljesít, amelynek célja Lengyelország pozíciójának megerősítése a nemzetközi közösség (UNESCO, V4, barcelonai folyamat, berlini folyamat) fontos szereplőjeként, illetve a kulturális és szellemi együttműködés jelentős partnereként. Az MCK intenzív kiállítói tevékenységet folytat, nemzetközi nyári tanfolyamokat szervez az Európából és az USA-ból érkező partnerekkel együttműködve. Megvalósítja a Thesaurus Poloniae ösztöndíjprogramot, amit a Lengyel Köztársaság és Közép-Európa kultúráját, történelmét és multikulturális örökségét kutató külföldi tudósok részére indított. Ezen felül „Az Örökség Akadémiája” néven posztgraduális tanulmányokat szervez a kulturális örökség menedzsment tárgykörében. Az MCK kiterjedt kiadói tevékenységet is folytat, aminek példája, többek között, a negyedévente megjelenő lengyel-angol interdiszciplináris Herito. Örökség, kultúra, jelenkor című folyóirat. A Központ a Polski Petersburg (Lengyel Szentpétervár) nevű tudományos-ismeretterjesztő online enciklopédia (www.polskipetersburg.pl), kiadója, az MCK Könyvtára pedig a kulturális örökség tárgykörében gazdag tudományos gyűjteménnyel rendelkezik. https://mck.krakow.pl/

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (NIFC) / Nemzeti Fryderyk Chopin Intézet a világ legnagyobb Chopin-központja, amely teljeskörűen és átfogóan népszerűsíti, védi, kutatja és terjeszti Fryderyk Chopin örökségét. Az Intézet sokoldalú tevékenysége a zeneszerző igen gazdag és szerteágazó munkásságát és életútját vizsgálja. Chopin alakja, személyisége és zeneművészete kutatása kihívást jelent a zenehallgatók, előadóművészek és zenetudósok egymást követő generációi számára. A NIFC a Fryderyk Chopin Nemzetközi Zongoraverseny, a világ egyik legrégebbi és legrangosabb zenei versenyének szervezője, valamint a Chopin és az ő Európája Nemzetközi Fesztivál alapítója. Ezen kívül az Intézet együttműködik a világszerte megrendezésre kerülő Chopin-versenyekkel, a versenyszervezők együttműködési platformja a Chopin Competitions Conference keretében.   http://pl.chopin.nifc.pl/institute/

 

Instytut Książki (IK)  / Könyvintézet Fő célja a lengyel irodalom népszerűsítése Lengyelországon kívül, valamint az irodalom és az olvasás promóciója Lengyelországban. A külföldi piacokon folytatott tevékenysége során a Könyvintézet tájékoztatja és ösztönzi a lengyel irodalom műfordítóit, hogy fordítsanak lengyel könyveket, a külföldi kiadókat, hogy adják ki ezeket, a legérdekesebb irodalmi események szervezőit pedig, hogy vonják be a lengyel írókat a programjukba. Az intézmény működteti a Program Translatorski © Poland fordítástámogatási programot, valamint biztosítja a lengyel jelenlétet a nemzetközi könyvvásárokon is. Az intézet minden évben kiosztja a „Transatlantyk” díjat a lengyel irodalom egy kiemelkedő külföldi népszerűsítőjének. . https://instytutksiazki.pl/

 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) / Nemzeti Filmarchívum – Audiovizuális Intézet
Feladata a lengyel audiovizuális örökség digitalizálása, gyűjtése, helyreállítása és népszerűsítése, valamint a filmkultúra legértékesebb megnyilvánulásainak terjesztése. Emellett gyűjteményei megosztásával olyan nemzetközi projektekbe is bekapcsolódik, melyek célja a digitális archívumok népszerűsítése és hozzáférhetővé tétele. Archívuma tartalmazza a lengyel filmörökség egészét, beleértve a háború előtti filmek egyedi gyűjteményét is. Az Intézet szakterülete filmek megóvása és restaurálása, valamint új audiovizuális anyagok (filmek, rádiós és televíziós műsorok, illetve film- és zenekiadványok) kooperációs gyártása.  Az első európai filmarchívum, amely a 4K technológia teljes műszaki vonalát hadrendbe állította. Széles technikai és digitális eszköztárral rendelkezik, amely alkalmas minden lengyel professzionális és amatőr filmformátum kezelésére. https://fina.gov.pl/


Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie (IMiT) / Zene És Tánc Intézet Varsóban támogatja a hivatásos zenészeket, táncosokat és művészeti intézményeket küldetésük megvalósításában. A professzionális zenei és táncszakma fejlesztésén dolgozik Lengyelországban, a Lengyel Zenei Egyezmény és a Tánckongresszus kereti között, olyan események megszervezésével, amelyek széleskörű tapasztalatcsere lehetőséget biztosítanak, továbbá mindkét szakma mélyreható önreflexióját célozzák. Az Intézet ugyanakkor tematikus konferenciákat, workshopokat és képzéseket szervez a tánc és zene szakembereinek. Az IMiT a szakágakat érintő jelentéseket és szakvéleményeket készít, valamint részt vesz az információk és tapasztalatok cseréjében a lengyel és a nemzetközi szakmai szervezetek között. https://imit.org.pl/

 

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (IT) ) / Zbigniew Raszewski Színházintézet
a lengyel színházi élet dokumentálásával, promóciójával és animációjával foglalkozik. Az intézet támogatja a kortárs lengyel színházról folytatott nyilvános vitát, kutatási és oktatási tevékenységet folytat. Fejleszti hosszú távú és sokirányú projektjeit a közép- és kelet-európai színház iránt érdeklődő kutatók és művészek állandó nemzetközi és transznacionális együttműködési platformja keretében. A legbővebb tematikus, kortárs színházról szóló archívummal rendelkezik Lengyelországban. A legnagyobb, teljes egészében a lengyel színháznak szentelt portált (www.eteatr.pl)), a lengyel-angol tudományos folyóiratot (www.polishtheatrejournal.com) és a lengyel színház online lexikonját (www.encyklopediateatru.pl) üzemelteti. (www.encyklopediateatru.pl). https://www.instytut-teatralny.pl/

 

Muzeum Historii Polski w Warszawie (MHP) / A Varsói Lengyel Történeti Múzeum a lengyel állam és nemzet történetének legfontosabb folyamatait mutatja be, legfőképpen a parlamentáris hagyományok, a civil intézmények és mozgalmak, a szabadság és a függetlenségi harcok témáira fókuszál. A múzeum aktívan közreműködik Lengyelország nemzetközi imázsának alakításában, érdekes és érthető módon mutatva be a külföldi érdeklődőknek a lengyel történelemet és kultúrát. Részt vesz a nemzetközi párbeszédben, különös tekintettel a szomszédos nemzetekre. Az intézmény nyitott módon látja el küldetését, elősegítve a kulturális örökség és a tudományos erőforrások lehető legszélesebb körű elérhetőségét, digitális lehetőségeik kihasználását. Az MHP az Az Év Történelmi Eseménye című pályázat szervezője, amelynek célja a legérdekesebb történelmi események szervezőinek, alkotóinak és kezdeményezőinek díjazása.  https://muzhp.pl/pl

 

Narodowe Centrum Kultury (NCK) / A Nemzeti Kulturális Központ számos programot kezdeményez és folytat a lengyel kultúra fejlesztése és népszerűsítése érdekében. Oktatási, kutatási és képzési tevékenységekkel foglakozik. Országos támogatási és ösztöndíjprogramokat, kulturális projekteket szervez, valamint a Kordegarda Galériát irányítja. Az NCK jelentős, ciklikus projekteket hajt végre a közép- és kelet-európai régió alkotóinak és művészeinek részvételével. Az NCK tevékenységének egyik jó példája a Kultúra Keletje Fesztivál, amelynek célja a kelet-lengyelországi városok kulturális együttműködése a Keleti Partnerség országaival, valamint az Eufonie Fesztivál – Közép- és Kelet Európa Nemzetközi Zenei Fesztivál, amely a régió közösségi hagyományaira építve mutatja be a különféle korszakok és stílusok zenéjét.  https://www.nck.pl/

 

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (NIAiU) / A Nemzeti Építészeti és Várostervezési Intézet (NIAiU) Célja a társadalmi tudatosság formálása, az építészeti és urbanisztikai kultúra előmozdítása, valamint a XX. századi nemzeti építészeti örökség megőrzése. A NIAiU ezen felül kutatási, kiállítási, oktatási és kiadói tevékenységet is folytat. Az intézet egyik fő küldetése a nyilvános terek fejlesztése: folyamatosan együttműködik az építészszakmával, az önkormányzatokkal és magukkal a nyilvános tér használóival annak érdekében, hogy ezek minősége javuljon, fejlesztésükben egyensúly jusson érvényre, a tervezés során pedig egyetértéssel záruljon az egyeztetési folyamat. https://niaiu.pl/

 

Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) / a Nemzeti Örökség Intézete a nemzeti örökséggel kapcsolatos ismeretek gyűjtésével és terjesztésével foglalkozik. Az Intézet a nemzeti értékek és az örökségvédelem területén a társadalmi tudatosság alakulásának bemutatásával a lengyel örökség ismereteinek támogatója mind az országban, mind szerte a világon. Szakértői véleményeket és elemzéseket tesz közzé az emlékművekkel kapcsolatos kérdésekről, az örökségvédelemről és azok nyomon követéséről. A NID számos nemzetközi intézménnyel és szervezettel (például: UNESCO) működik együtt, amelyek a nemzeti örökség megőrzésén dolgoznak. Koordinálja az emlékművek Történelmi Emlékműként történő elismerésének folyamatát, továbbá az Intézet szervezi Lengyelországban az Európai Örökség Napjai elnevezésű nagyszabású társadalmi-oktatási projektet, amely az emlékművek népszerűsítése érdekében az Európa Tanács és az Európai Unió közös kezdeményezésére jött létre. https://www.nid.pl/pl/

 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) A Nemzeti Múzeum- és Gyűjteményvédelmi Intézet (NIMOZ) a múzeumokkal és a gyűjteményekkel kapcsolatos ismeretek gyűjtésére és terjesztésére szakosodott, valamint a múzeumok és gyűjtemények védelme vonatkozásában szükséges sztenderdek kidolgozásával foglalkozik. Ezen felül részt vesz a lengyel múzeumok igazgatása terén megnyilvánuló fejlesztési irányok meghatározásában, továbbá a világ múzeumaiban megfigyelhető legújabb fejlődési tendenciák lengyelországi terjesztésében. Az Intézet ezen kívül  népszerűsíti a lengyel múzeumok legfontosabb eredményeit nemzetközi színtéren. A NIMOZ kiadói tevékenységet is folytat,  és számos képzést szervez a múzeumi alkalmazottak szakmai képzésének emelése érdekében. https://www.nimoz.pl/


Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA / A Külföldi Lengyel Kulturális Örökség Nemzeti Intézete POLONIKA Tevékenysége a külföldi lengyel kulturális örökség kutatására, védelmére és népszerűsítésére irányul. A végrehajtott műemlékvédelmi, tudományos és kutatási, oktatási és népszerűsítő projektek elősegítik az anyagi kulturális örökség megőrzését és tudatosítják a közvéleményben, hogy ezek az emlékek a nemzeti identitás formálása mellett az európai és világörökség fontos részeit alkotják. A nemzetközi együttműködés egyik példája Lviv közös kulturális örökségének védelme. https://polonika.pl/

 

Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) / Lengyel Filmintézet
Feladata a lengyel filmművészet népszerűsítése világszerte. Az Intézet nemzetközi együttműködést folytat, elsősorban koprodukciók kezdeményezése és a lengyel filmgyártás promóciója terén. Törekszik arra, hogy a lengyel filmalkotások egyre ismertebbek és elérhetőbbek legyenek külföldön is, ennek érdekében szemléket, retrospektíveket, filmbemutatókat, konferenciákat és kiállításokat szervez. A Lengyel Filmintézet külföldi ösztöndíjakat is adományoz, melyek révén szerte a világon támogatja a lengyel alkotók és szakemberek részvételét a szakmai rendezvényeken. https://pisf.pl/