A budapesti Lengyel Intézet azok jelentkezését tudja fogadni gyakorlatra, akik:

a) Lengyelország, vagy más EU-tagország állampolgárai

b) felsőfokú intézményben utolsó évfolyamos hallgatóként folytatnak alapfokú tanulmányokat (BA), vagy az egységes magiszteri képzés utolsó három évének valamelyikét végzik, továbbá akik mesterképzésben (MA), harmadfokú-, vagy diploma utáni képzésben vesznek részt.

c) tanulmányaik kapcsolódnak a Külügyminisztérium kompetenciájába tartozó tevékenységekhez (pl: nemzetközi kapcsolatok, politikatudományok, jog, gazdaság, pénzügy, újságírás, kultúra-tudományok)

d) a gyakornoki helyet minimum 45 nappal a gyakornokság megkezdésének tervezett időpontja előtt megpályázzák

A budapesti Lengyel Intézet azok jelentkezését tudja fogadni szakmai gyakorlatra, akik:

a) Lengyelország, vagy más EU-tagország állampolgárai

b) Valamely érettségi utáni képzést elvégeztek, illetve alapfokú (BA), vagy mesterképzésen (MA), vagy diploma utáni képzésen diplomát szereztek.

c) tanulmányaik kapcsolódnak a Külügyminisztérium kompetenciájába tartozó tevékenységekhez (pl: nemzetközi kapcsolatok, politikatudományok, jog, gazdaság, pénzügy, újságírás, kultúra-tudományok)

d) a tanulmányok elvégzésétől nem telt el több, mint 5 év

Önkéntesség

A Lengyel Intézet az önkéntes munkára jelentkezőkkel közösen egyezteti az intézménynél végzett önkéntes tevékenység formáját, módját, az önkéntes kompetenciáit, kötelezettségeit, továbbá az Intézmény önkéntessel szemben vállalt feladatait, a közérdekű, önkéntes tevékenységet szabályzó törvényrendelekkel, és az ide vonatkozó jogi előírásokkal összhangban.

A szakmai gyakorlat/önkéntesség megpályázásának részletes feltételeit a diplomáciai külképviseleteknél, és Külügyminisztériumnál töltendő gyakornokság, szakmai gyakorlat ill. önkéntesség feltételeiről szóló 2011. május 30-ai, 13-as számú rendelet szabályozza:

http://www.msz.gov.pl/resource/7a102e97-cee1-4ff7-bc5f-436ed47108a3:JCR

Akik a budapesti Lengyel Intézetnél szeretnének gyakornokoskodni/önkénteskedni kérjük ismerkedjenek meg a rendelettel. Az abban foglaltaknak megfelelően kérjük hiánytalanul kitölteni és aláírni a szükséges formanyomtatványt, valamint csatolni egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó megismerkedett a gyakornokság vállalásának feltételeivel. Kérjük az említett dokumentumokat, valamint erkölcsi bizonyítványát, és személyi igazolványának vagy útlevelének fénymásolatát küldje el a Lengyel Intézet postacímére: 1065 Budapeszt, Nagymező u. 15. A pályázat elektronikus úton is elkülthető az Intézet emailcímére (budapeszt@instytutpolski.org)  amennyiben a pályázó a kért dokumentumok (olvasható formában) csatolja.

A hiányos, olvashatatlan formában beküldött dokumentumokat az Intézménynek nem áll módjában elfogadni.

A pályázat elbírálása a Lengyel Intézet igazgatójának hatáskörébe tartozik. A pályázót szakmai gyakorlatának jóváhagyásáról telefonos, vagy postai /elektronikus úton, legkésőbb a gyakornokság megkezdésének tervezett időpontja előtt 14 nappal értesítjük.

A gyakornokjelölt legkésőbb gyakornoksága megkezdésének napján köteles a teljes pályázati dokumentációt (formanyomtatvány, ill. a kötelező mellékletek eredetijét), valamint a gyakorlat idejére szóló biztosítását bemutatni.

Kérjük a pályázó ne hagyja figyelmen kívül, hogy gyakornokság ingyenes munkavállalást jelent, és a gyakornoksággal kapcsolatban a fogadó intézmény sem közvetett sem közvetlen anyagi terheket nem vállal, így nem áll módjában a gyakornok étkeztetése, szállásolása, vagy a gyakornok részére történő szálláskiközvetítés.

A Lengyel Intézet a Sokrates-Erasmus program keretében nem indít gyakornoki programokat.