A Varsói Nemzeti Múzeum (MNW) összegyűjti, tárolja, állapotmegőrzést folytat és bemutatja a lengyel és a külföldi kulturális javakat, a művészettörténet, a régészet, a történelem és a numizmatika kategóriákban. Az MNW kiterjedt kiállítási tevékenységet végez. Külföldi tanulmányutakat szervez, amelyek főképpen tudományos kutatásokkal és a külföldi partnerekkel szervezett kiállítások előkészítésével kapcsolatosak. A művek kikölcsönzése, a kiállítások szervezése, publikálások és tudományos projektek érdekében a  Múzeum számtalan más múzeummal, galériával és intézménnyel működött együtt Lengyelországban és világszerte. Állandó együttműködést folytat  az amszterdami székhelyű ICOM-mal valamint a CODART-al a németalföldi, flamand, holland, belga művészet kurátorainak és gyűjteménykezelőinek világszervezetével. A nemzetközi együttműködés jó példája a Musée du Louvre Louvre-Lens-i részlegével közösen szervezett Lengyelország. A kép ereje című kiállítás. https://www.mnw.art.pl/

A Krakkói Nemzeti Múzeum (MNK) a legrégebbi lengyelországi múzeum. Küldetésének a nemzeti és az általános emberi értékek bemutatását tekinti a világ és Lengyelország, de legfőképpen Krakkó  művészetének fókuszán keresztül. A múzeum digitalizációs, edukációs és tudományos kutatási projektekben vesz részt. Lengyelországban elsőként érdemelte ki a művészetekkel és művészeti alkotómunkával foglalkozó intézmények közül a tudományos egység címet. Az intézmény egyik nemzetközi projektjének címe A határok feletti kultúra, ennek keretében valósult meg A Kulturális Intézmények Irányításának Akadémiája, amely lehetőséget nyújtott ahhoz, hogy a grúz és lengyel intézmények kicserélhessék alapvető tapasztalataikat és bevált módszereiket, a muzeális tevékenységet és a múzeumok működtetését valamint a kulturális örökség megőrzését és népszerűsítését érintő stratégiai megoldásaikat. https://mnk.pl/

A Kielcei Nemzeti Múzeum (MNKi) küldetésének a rá bízott kulturális örökség feletti gondoskodást, a ritka és magas szintű kiállítások, művészeti események szervezését valamint az edukációs programokat és a tudományos-kutatói és kiadói tevékenységet tekinti. A múzeum tulajdonában van az egyik legnagyobb ólengyel portré kollekció, a legnagyobb lengyelországi gyűjtemény Józef Szermentowski tájképfestményeiből és ćmielówi porcelánból valamint egy unikális gramofonlemez Żeromski hangjával. Az intézmény lett az első lengyelországi interdiszciplináris, zeneterápiával foglalkozó konferencia gazdája. A nemzetközi együttműködést jól példázza a Henryk Sienkiewicz, a Nobel-díjas író emlékére szervezett kiállítás, a Sienkiewicz–év keretében. https://mnki.pl/

A Poznańi Nemzeti Múzeum (MNP) gyűjti és tartósan megőrzi a különböző évszázadok,  generációk, a tudás és az alkotói szenvedély kulturális örökségét alkotó javait. Hozzáférhetővé teszi a történelem, a tudomány és kultúra alapvető értékeit, fejlesztve a megismerési és  esztétikai érzékenységet. Az intézmény kiállítások társszervezésében vesz részt Lengyelországban és külföldön is. A Múzeum a Jan Lenica Díjat adományozza a világ kiemelkedő grafikusainak, akik teljesen kialakult művészi személyiséggel rendelkeznek és hasonló életelveket vallanak, mint amik Lenicát is jellemezték, vagyis kilépést a szűken értelmezett alkalmazott grafikusi szakmai keretekből. . https://mnp.art.pl/

A Wrocławi Nemzeti Múzeum (MNWr) feladata műkincsek valamint a sziléziai és a dél-keleti határvidéki, európai és a közel-, és távol-keleti művészetet, a művészi kézművességet, a műszaki kultúrát és az etnografiát érintő érintő ikonográfiai, fényképes, és dokumentációs anyagok gyűjtése. Az intézmény a tulajdonosa az ország legnagyobb lengyel kortársművészeti gyűjteményének, amelynek a története a XX. század 60-as éveire nyúlik vissza. A kiállítási tárgyak magukba foglalják az összes művészeti ágat, kezdve a festészettel, grafikával, rajzzal, szobrászattal, űvegművészettel, kerámiával és fotográfiával egészen a konceptuális projektekig, happeningek dokumentációjáig valamint a videoművészetig. A múzeum volt a Ganymed goes Europe című nemzetközi projekt társszervezője is, amely három művészeti ágat kapcsolt össze: a festészetet, az irodalmat és a színházat. https://mnwr.pl/

A Gdański Nemzeti Múzeum (MNG) műemlékeket, a lengyel és külföldi korai, modern és kortárs művészetet érintő ikonográfiai, fotográfiai és dokumentációs anyagokat, a Tengermellék etnográfiai kincseit valamint  az európai és az Európán kívüli kultúrák emlékeit gyűjti össze. A múzeumi gyűjtemény ékköve az Ítélet napja, a németalföldi reneszánsz mesterműve, Hans Memling festménye. Az intézmény számos nemzetközi tudományos, műemlékrestaurátori, digitalizációs és edukációs projektben vesz részt. Nemzetközi együttműködés keretében valósultak meg többek között a bagdadi művészek számára szervezett workshopok valamint a norvég és izlandi templomok fotodokumentációs projektje. http://www.mng.gda.pl/

A Szczecini Nemzeti Múzeum (MNS) küldetését gyűjteménye állandó és időközi kiállításainak valamint különféle művészeti események, tudományos konferenciák, népszerű tudományos találkozók, de úgyszintén edukációs és kiadói programok keretében teljesíti. Mint közbizalmi intézmény a múlt emlékezetének letéteményese, de egyben élettel teli kulturális központ is – egy olyan hely, amely aktívan részt vesz a történelemtudat és a társadalmi magatartásformák kialakításában. A múzeum a multikulturális és határokon átnyúló párbeszéd és együttműködés szellemében építi a nyugati tengermellék és lakosainak regionális, nemzeti és európai identitását. Ennek ékes példája a Közös örökség, közös jövő című nemzetközi projekt. https://muzeum.szczecin.pl/

A wieliczkai Wieliczka-Krakkói Sóbányák Múzeuma a lengyelországi, igen nagy múlttal rendelkező sóbányászat hagyományainak megőrzésére és népszerűsítésére vállalkozik, amelyre mindenki úgy tekint, mint az emberiség állandó örökségére. A múzeum gyűjti, tárolja, megóvja és bemutatja a látogatók számára régi sófőzés és sókitermelés valamint Wieliczka és Bochnia város történetét, bemutatja a bányászati technikákat, a sólelőhelyekhez fűződő geológiai tudnivalókat, az ezzel kapcsolatos művészeti és etnográfiai emlékeket. Az intézmény állandó földalatti kiállításán kívül működteti a középkori Zsupán Várat – a bánya történelmi székhelyét is. A Wieliczkai Sóbánya felkerült a Világ Kulturális és Természeti Öröksége helyszíneit tartalmazó UNESCO listára is. https://muzeum.wieliczka.pl/

 

A Malborki Vármúzeum fő feladata a kulturális örökség megőrzése szempontjából oly fontos malborki várépítmények valamint a hozzá tartozó Kwidzyń és Sztum várak  műemléki állagának megóvása. A Vármúzeum gyűjteményének legértékesebb részei a művészi borostyán kollekció, a középkori építészeti elemek, a középkori szobrok, a régi fegyverek és páncélzatok kiállítása. A Malborki Vár felkerült a Világ Kulturális és Természeti Öröksége helyszíneit tartalmazó UNESCO listára is. A múzeum a Balti-tengermelléki Várak és Múzeumok Egyesületének tagja. Az intézmény nemzetközi ifjúsági edukációs eseményeket szervez és nemzetközi együttműködésekben vesz részt, ilyen például A kereszteshadjáratok ökológiája interdiszciplináris kutatóprogram. http://www.zamek.malbork.pl/

A łańcuti Vár-Múzeum az egyik legszebb arisztokrata rezidencia Lengyelországban. Híresek gyönyörű belső lakóterei valamint az igen érdekes lovasjármű gyűjteménye. A kastélyépületet egy festői,  angol jellegű régi park veszi körül, amelynek a területén a łańcuti kastély mindennapi életéhez egykor szorosan kötődő számos pavilon és gazdasági épület található. A múzeum egy sor  kutatói, digitális leltározási, műemlékvédelmi, veszélyeztetett kulturális javak védelmével és népszerűsítésével kapcsolatos országos és külföldi projektben vesz részt, többek között együttműködve ukrán múzeumokkal és tudományos intézményekkel. Ezen kívül a Vár és a park tereiben évente megrendezésre kerül a híres Łańcuti Zenei Fesztivál világhírű művészek részvételével. https://www.zamek-lancut.pl/pl/

A varsói Királyi Fürdők Múzeumát klasszicisztikus műemléképületek és régi kertek alkotják. A múzeum fő feladata a lengyel történelem és kultúra bemutatása, amelyek szoros kapcsolatban állnak a világtörténelemmel és kultúrával valamint a Királyi Fürdők történetének hirdetése, különös tekintettel Stanisław August király műgyűjteményére. Az intézmény a szervezője A fények kertjei című nemzetközi projektnek, amelynek célja a különleges történelmi kertek és múzeumok népszerűsítése az egész világon. Többéves kiállítási projektet folytat Az Egy kép kiállítása címmel, amely lehetővé teszi kiemelkedő festmények bemutatását a világ gyűjteményeiből. https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl

A wilanówi III. János Király Múzeum ápolja III. Sobieski János király és Stanisław Kostka Potocki emlékét. Átadja a közönségnek a tudásanyagot arról a korszakról, amikor a múzeum két névadó patrónusa működött, életben tartja az ólengyel hagyományok értékeit, formálja az állampolgári tudatot valamint a nemzeti kulturális és természeti örökség iránt érzett hazafias felelősségtudatot. Az ICOM-mal együttműködve aktívan részt vesz a kulturális örökséget őrző biztonsági procedúrák megalkotásában és népszerűsíti  a kulturális intézmények felelősségvállalását a társadalmi és természeti környezet iránt. A múzeum támogatja a kulturális diplomáciát, a történelemnek és az ólengyel kultúrának szentelt kiállításokat és szemináriumokat szervez, tudományos és népszerű tudományos könyveket publikál idegen nyelveken, ebben kulináris könyveket is, amelyeket a külföldre akkreditált lengyel diplomáciai és kulturális kirendeltségek használhatnak fel.  https://www.wilanow-palac.pl/

A Varsói Királyi Vár a királyok régi rezidenciája és a Lengyel-Litván Nemesi Köztársaság Szejmjének székhelye is volt. Az egyik legértékesebb lengyelországi műkincsgyűjteménnyel is rendelkezik, többek között Rembrandt, Canaletto, Bacciarelli és Matejko műveivel. a gazdagon berendezett belső terek átrepítik a látogatókat a Jagellók, Wazák, Szászok és Stanisław August király korába. Az intézmény nemzetközi múzeumi projekteket valósít meg. Többek között tanulmányutakat és előadásokat szervez, amelyeket összekapcsolják a Királyi asztalnál – histórikus étkek kóstolója című eseménnyel. https://www.zamek-krolewski.pl/

 

A Királyi Vár a Wawelban Krakkóban, Lengyelország korábbi fővárosában található, amely a lengyel királyok évszázados székhelye és a lengyel államiság szimbóluma volt. Gyűjteményeiben megtalálhatóak nagy értékű festmények, grafikák, szobrok, textilek, aranyműves ékszerek, militáriák, porcelánok és bútorok is. A lakószobákban Zygmunt August király kárpitgyűjteménye és a Lanckoroński család gyűjteményéből származó kiváló olasz reneszánsz festmények láthatóak. A múzeum a várban néhány állandó és több szabadtéri tárlaton mutatja be gyűjteményét. A vár kiterjedt kiállítási, oktatási és restaurátori tevékenységet folytat. Egy hosszútávú, nemzetközi program keretében kutatja és tárja fel a korábbi Nemesi Köztársaság keleti peremvidékének közös kulturális örökségét. https://wawel.krakow.pl/

A varsói Nemzeti Technikai Múzeum (NMT) a legnagyobb lengyelországi technikai múzeumi intézmény. Az NMT célja, hogy megóvja a jövő generációk számára a lengyel technika fejlettségét dokumentáló anyagokat, visszanyúlva egészen a lengyel állam kezdetéig. Az intézmény igyekszik hűen és tárgyilagosan leírni a technikai haladást kísérő eseményeket és bemutatni a ma emberének a lengyel technikai gondolkodás eredményeit és változásainak irányait. A felbecsülhetetlen kiállítási tárgyak, fotódokumentációk, számos gépezet és berendezés műszaki tervrajzai között megtalálhatjuk az Enigma kódfejtő gépet és Józef Piłsudski marsall Cadillac autóját is. A múzem a nszervezője a Találkozások a technikával című workshopoknak is. http://nmt.waw.pl/

A brzegi Sziléziai Piastok Múzeuma a Sziléziai Piastok problémakörével és a történelmi Szilézia földjén működött Piastok hagyományaival foglalkozik valamint gyűjti Brzeg város  és környékének múltjával kapcsolatos emlékeket. Kiállítási tevékenységet is folytat. Egyidejűleg edukációs foglalkozásokat és workshopokat tart a gyerekeknek, fiataloknak, egyetemistáknak és nyugdíjasoknak. A workshopok a város történetét, Szilézia piasti hagyományait, különféle történelmi forrásokat, a gótikus, a reneszánsz és a barokk művek interpretációját illető tudás megszerzését és elmélyítését szolgálják, valamint a múzeum gyűjteményének jobb megismerését. http://zamek.brzeg.pl/

Az Alf Kowalski nevét viselő Międzyrzecki Földek Múzeuma rendelkezik a legnagyobb lengyelországi koporsóportré, sírfelirat és címertábla gyűjteménnyel a XVII – XVIII. Századból. Az intézmény fő feladata a Międzyrzecki Földek és az egykori wielkopolskai-brandenburgi-sziléziai határvidék művészetével, technikájával, régészetével és a rá jellemző ólengyel temetkezési szokásokkal kapcsolatos műemlékek és dokumentációs anyagok összegyűjtése és kutatása. A múzeum a szervezője a Comenius projekt keretében megvalósított nemzetközi workshopoknak, amelyeket a wielkopolskai-brandenburgi-sziléziai határvidék multikulturális kérdéseinek szenteltek. http://www.muzeum-miedzyrzecz.pl/

A gdański Nemzeti Tengeri Múzeum (NMM) a hajózással, a hajóépítéssel, a hajógyártással, a halászattal, a tengeri festészettel kapcsolatos műemlékek gyűjtésével, restaurálásával, és digitalizációjával foglalkozik valamint terjeszti a tudást Lengyelország tengerrel kapcsolatos történetéről. Tudományos munkát végez a tengeri régészet, a műemlékek restaurálása, digitális dokumentálása és rekonstrukciója terén. Az NMM részt vesz a Baltikumi Régió Kulturális Öröksége Bizottsága (Baltic Region Heritage Committee) munkájában. Aktívan együttműködik más baltikumi államok tengeri múzeumaival. Olyan nemzetközi projekteket valósít meg, mint a Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management (BALCTICRIM), amely főként a Balti tenger területeinek felhasználására összpontosít vagy a Navis I és Navis II, melyeknek fő célja a régi hajóépítés műemlékeinek és a kora-középkori kikötők adatbázisainak feldolgozása. https://www.nmm.pl/

A łódzi Művészeti Múzeum (MSL) – gyűjteményének különböző kontextusokban való bemutatására, művészeti jelenségek progresszív népszerűsítésére valamint  a művészet szerepének – mint a társadalmi élet fontos elemének – megerősítésére koncentrál. Az intézmény fő küldetése gyűjteményeinek gyarapítása és feldolgozása, művészeti események megvalósítása és széles körben értelmezett tudományos, oktatási és népszerűsítői tevékenység. A múzeum története szorosan kapcsolódik az avantgárd művészet történetéhez, ezért tevékenységében különösen fontos szerepe van a progresszív művészeti jelenségek bemutatásának és az alkotóikkal való együttműködésnek. Nemzetközi együttműködésben valósította meg a  Kreatív archívumok: Łódź – London című projektet, amelynek célja, hogy bekapcsolódjanak az archívumok elérhetőségének modern módszereiről folytatott párbeszédbe.  https://msl.org.pl/

A varsói Modern Művészetek Múzeuma a legújabb művészetet kutatja és műalkotásokat gyűjt. A múzeum által felépített kortársművészeti gyűjtemény a lokális és globális  dinamikus jelenségek és folyamatok lenyomata. Találkozási tereket hoz létre, kölcsönösen inspirál és reflexiókra ösztönöz, amelyek túllépnek a művészet keretein, de mindig megtalálják benne a forrásukat. Kiállításokat, edukációs és kutatási programokat szervez, publikációkat ad ki. Az intézmény a L’Internationale – a modern és kortársművészettel foglalkozó intézmények szövetségének tagja. Ennek keretében együttműködik a szövetségbe tömörült múzeumokkal és más európai intézményekkel. https://artmuseum.pl/pl

 

A Zachęta – Nemzeti Művészeti Galéria fő feladata, hogy közvetítse a tudásanyagot a kortárs művészetről, mint a kulturális és társadalmi élet alapvető eleméről. A galéria számos időközi kiállítást szervez. A több mint 100 éves épület belső tereiben bemutatásra kerültek az olyan kiemelkedő lengyel és külföldi művészek alkotásai, mint pl. Marlene Dumas, Zbigniew Libera, Tadeusz Kantor, Yayoi Kusama,Wilhelm Sasnal. A galéria feladata még a Velencei Művészeti és Építészeti Biennálé – a világ legfontosabb fesztiváljai közé tartoznak – Lengyel Pavilonjának szakmai felügyelete és a kiállításainak megszervezése is. Az intézmény edukációs programokat is szervez gyerekeknek, fiataloknak és felnőtteknek egyaránt, kortársművészeti könyveket publikál, gyűjti az információkat az 1945 utáni lengyel művészeti életről. https://zacheta.art.pl/pl

A sulejówkai Józef Piłsudski Múzeum küldetése, hogy bemutassa a Marsall alakját és közkinccsé tegye az általa hirdetett értékeket – a nemzeti büszkeséget, a hazafiúi magatartást, az odaadást a haza javára végzett munkában és a hagyományok tiszteletét. Az intézmény szervezésében létrejött a sulejówkai Józef Piłsudski Múzeum Ifjúsági Tanácsa – az első lengyelországi, fiatal emberekből álló múzeumi testület, amely lehetővé teszi, hogy kielégítsék a fiatalok igényeit a kulturális intézményekben, saját projektek megvalósítására a múzeum anyagaiból. A múzeum szervezi évente a Két Kultúra Dialógusa című tudományos konferenciát az ukrajnai Krzemieniecben. A Marsall 150. születésnapja alkalmából a múzeum készitett egy kiállítást Lengyelország és Európa államférfia címmel, amit külföldön állítottak ki. https://muzeumpilsudski.pl/

János Pál és Wyszyński Bíboros Múzeuma, a Karol Wojtyła és Stefan Wyszyński személyéről szóló tudásanyag terjesztésével foglalkozik. A múzeumnak rendelkezésére állnak olyan elbeszélések, ahol e két különleges személyiség a gyermekkoráról, a szüleiről, a családjáról, az elhivatottságáról és az Egyházhoz vezető útjáról mesél. Ezekből az idézetekből és filmrészletekből kiderül, hogy ők nem csupán az Egyház vezetői voltak, hanem élő tanítókká is váltak. A családi tragédiák – ezeket mindketten megtapasztalták – , a nehéz történelmi események és az üldözőik iránti hozzáállásuk inspiráló lehet egyetemességében. A múzeum együttműködik az olaszországi múzeumokkal és kutatóközpontokkal valamint nemzetközi tanulmányutakat is szervez. https://mt514.pl/

A gdański II. Világháború Múzeuma gyűjti össze és osztja meg a II. világháború tötrénetét bemutató gyűjteményeket, különös hangsúlyt fektetve a háború lengyelországi kirobbanásának helyszínére. A múzeum kiállítási, népszerűsítési, oktatási és kiadói tevékenységekkel foglalkozik. Az intézmény célja egy narratíva kialakítása, amelynek köszönhetően a II. világháborút modern módon mutatják be a lengyelek és Lengyelország tapasztalatainak szemszögéből, figyelembe véve a korabeli nagypolitikát és mindenekelőtt az emberek hozzáállását a háború valóságához és Lengyelország két totalitárius rendszer általi megszállásának rémálmához. A múzeum foglalkozik a XX. század e legnagyobb katonai konfliktusában részt vevő más nemzetek háborús sorsával is. Nemzetközi kiállítási, kulturális és edukációs projektejet szervez, olyanokat többek között, mint a Millók az óceánról túlról, a World Battlefield Museums Forum című nemzetközi konferencia, valamint külföldi tanulmányutakat gyermekek és fiatalok számára Megváltoztatva a perspektívát címmel. https://muzeum1939.pl/

A markowai Ulm család nevét viselő, Zsidókat Mentő Lengyelek a II. világháború Idején Múzeum fő küldetése, hogy bemutassa azoknak a lengyeleknek a hősi magatartását, akik a német megszállás alatt segítettek a zsidóknak, veszélyeztetve ezzel saját és családjaik életét. Bemutatja a lengyel-zsidó viszonyokat a Holokauszt idején valamint a markowai Ulm család történetét. Ez az első olyan lengyelországi múzeum, mely bemutatja, hogyan mentették lengyelek a megszállt Lengyelországban a zsidó népességet a vészkorszak alatt. Az intézmény szervez még nemzetközi tanulmányutakat, és vándorkiállításokat a zsidókat mentő lengyelekről, a Holokauszt tragédiájáról és a lengyel-zsidó kapcsolatokról. https://muzeumulmow.pl/pl/

Az oświęcimi Auschwitz-Birkenau Állami Múzeum feladata, hogy olyan gyűjteményeket hozzon létre, amelyek tartalmazzák a KL Auschwitz mozgatható maradványait és a kapcsolódó levéltárakat, hogy megóvja a tábor területének egyes részeit és terjessze a KL Auschwitz töténetét a jövő generációinak. Az egykori német naci koncentrációs tábor helyszíne felkerült az UNESCO kulturális és természeti világörökségek listájára. A múzeumban működik a Nemzetközi Oktatási Központ Auschwitzról és a Holokausztról (ICEAH), amely a világ számos intézményével együttműködik. Az intézmény az oktatással, a megemlékezéssel, a tudományos és levéltári kutatással kapcsolatos nemzetközi interkulturális és vallásközi projekteket hajt végre. Kiterjedt tevékenységére jó példa a Nemzetközi Nyári Akadémia, amelyen tanárok és oktatók vesznek részt a világ minden tájáról. http://www.auschwitz.org/

A lublini Állami Majdanek Múzeum az egyetlen olyan mártirológiai múzeum a világon, amely még a II. világháború vége előtt jött létre. Három német haláltábor – Majdanek, Bełżec és Sobibor tárgyi emlékeit őrzi. Különös hangsúlyt fektet az elméleti és gyakorlati történeti oktatás fejlesztésére a lublini régió német megszállásáról. A Múzeum oktatási tevékenysége a valós helyeken megtörtént történelemi tények aktív feltárásán és tanításán alapul. Ez magában foglalja találkozók és műhelyek speciális programjainak kidolgozását, történelmi műhelytalálkozók szervezését a fiatalok számára és tanulmányutakat a felnőttek részére valamint nemzetközi történelmi-edukációs projektek megvalósítását. Ennek jó példája a bielefeldi Friderich von Bodelschwingh Bethel Iskolával folytatott együttműködés. http://www.majdanek.eu/pl

A sztutowi Stutthof Múzeum az egykori KL Stutthof német koncentrációs tábor területén található. A múzeum dolgozóinak generációi a sok-sok ezer áldozat szenvedésének és a gaztett emlékének őrzőivé váltak. A kulturális örökség megőrzése érdekében edukációs, kiállítási, népszerűsítő, tudományos és dokumentációs programokat szerveznek. A Lengyelek sorsa a német koncentrációs táborokban Európa nyugati részén című program keretében az intézmény gyűjti a lengyelek német koncentrációs táborbeli tragikus sorsával kapcsolatos dokumentumokat és tárgyi emlékeket. A múzeum ciklikus konferenciákat és találkozókat is szervez Az emlékezet fóruma címmel hazai és külföldi múzeumi szakemberek részére. http://stutthof.org/

A Polin – Lengyel Zsidók Történeti Múzeuma (MHŻ) – bemutatja a lengyel zsidók több évszázados történetét. Fő feladata a lengyel zsidók történelmi emlékének felidézése és annak védelme, a nyitottság, a tolerancia és az igazság szolgálata, elősegítve ezzel a lengyelek és zsidók valamint Európa és a világ nemzetei közti kölcsönös megértést és tiszteletet. Kiterjedt kiállítási és edukációs tevékenységet folytat. A többoldalú nemzetközi együttműködés keretében valósította meg többek között az Életüket kockáztatva. Zsidómentő lengyelek a vészkorszak idején című kiállítást, amelyet 10 idegen nyelvre fordítottak le. Az MHŻ egyik programja a Global Education Outreach Program (GEOP), melynek keretében nemzetközi tudományos workshopok, konferenciák, előadások és szemináriumok kerültek megrendezésre. https://polin.pl/pl

A varsói Emanuel Ringelblum Zsidó Történeti Intézet (ŻIH) az évszázadok óta  Lengyelországban és Közép-Kelet-Európában élő zsidók történetével foglalkozik. Széleskörű kutatásokat végez a történelem, a kultúra, a zsidó örökség terén a lengyel és nemzetközi egyetemi közegek számára. A ŻIH gondoskodik a zsidó emlékekről Lengyelország szerte és dokumentálja is azokat. Foglalkozik a legnagyobb lengyelországi judaisztikai könyvtár fejlesztésével. Együttműködik a zsidó történelemmel, a Shoah emlékezetével és múzeumi tevékenységet folytató különféle nemzetközi kutatóintézetekkel, lehetőséget adva integrált oktatási programok megvalósítására valamint elmélyült kutatómunkára.  http://www.jhi.pl/