9.07.2021 - 27.07.2021 Sztuka

Beuys Research Grant dla Kornelii Dzikowskiej i Jana Domicza

Das Beuys-Forschungsstipendium ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kulturamtes der Landeshauptstadt Düsseldorf, des Polnischen Instituts Düsseldorf und Curated Affairs.

Stypendium im. Josepha Beuysa w formie rezydencji badawczej, która nie zakłada wystawy, ani też konkretnych rezultatów, zostało zainicjowane przez Curated Affairs we współpracy z Düsseldorfskim Wydziałem Kultury i Instytutem Polskim w Düssleldorie. Jest ono kontynuacją działań, mających na celu ożywienie współpracy kulturalnej na linii miast partnerskich Warszawa – Düsseldorf, po okresie obostrzeń pandemicznych. Od początku  br. roku w Düsseldorfie i jego okolicach prezentowane są niezwykle ciekawe wystawy z okazji setnych urodzin Josepha Beuysa, to okazja by artyści Kornelia Dzikowska i Jan Domicz, przyjrzeli się artyście Beuysowi z bliska.

Kasia Lorenc i Angelika J. Trojnarski, koordynatorki i inicjatorki projektu , tak uzasadniają wybór  artystów: “W zgłoszeniu Kornelii zafascynowało nas jej podejście do tematu postprawdy, jej pobyt oscylować będzie wokół nakreślenia, potwierdzenia lub obalenia wizerunku Beuysa jako współczesnego szamana, człowieka-legendy. Potencjalna mitologizacja przebadana zostanie nie tylko w projektach instytucjonalnych, ale także podczas rozmów i interakcji z mieszkankami i mieszkańcami Düsseldorfu. Prace Jana przemówiły do nas przez obecne w jego twórczości powtórzenie , pracę z materiałem i jego staranny dobór. Repetycja – podobnie jak u Beuysa – traktowane jest przez niego jako narzędzie pracy, jest punktem wyjścia wszelkich działań, ale także odzwierciedleniem cykliczności życia codziennego.”

Kornelia Dzikowska www.korneliadzikowska.com

Jan Domicz http://www.jandomicz.com/

News – Curated Affairs (curated-affairs.de)

from to
Scheduled Sztuka

Rozdział I: Epoka monochromu 🗓

Erstes interaktives E-Book über die Geschichte der polnischen Fotografie. / Pierwszy interaktywny e-book o historii polskiej fotografii.
26 04.2021 Sztuka

Jan Bajtlik – Linie, rytmy, labirynty 🗓

Jan Bajtlik ist ein multidisziplinärer und international agierender Künstler, der in den Bereichen Illustration, Grafikdesign, Malerei und Zeichnung arbeitet.
25 09.2020 08 01.2021 Sztuka