12.03.2024 Aktualności

25 lat Polski w NATO

Vor 25 Jahren traten Polen, Tschechen und Ungarn der NATO bei. 

25 lat temu, 12 marca 1999 roku otworzyliśmy nowy rozdział w historii polskiego bezpieczeństwa. Status członka w Sojuszu Północnoatlantyckim pozostaje jednym z głównych filarów polskiej polityki bezpieczeństwa jak i Europy. Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego jest gwarantem naszego bezpieczeństwa, a także fundamentem siły odstraszania Sojuszu. 

Polska nie tylko korzysta ze wspólnego bezpieczeństwa, ale też wnosi ważny wkład w jego umacnianie. Potwierdzeniem pozycji naszego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim było przyznanie Polsce organizacji spotkania przywódców państw i rządów NATO w 2016 roku. Szczyt, który odbył się w Warszawie był ważnym wydarzeniem w historii Sojuszu, rozpoczynającym nowy rozdział wojskowej adaptacji NATO do zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa.

25 lat obecności Polski w NATO to dla żołnierzy Sił Zbrojnych RP czas wytężonej służby, dynamicznego rozwoju i budowania silnej pozycji w NATO.

Od momentu wstąpienia do NATO, Polska sumiennie realizuje wszystkie zobowiązania jakie członkostwo w Sojuszu nakłada na państwa go tworzące. Polscy żołnierze brali i cały czas biorą udział w misjach i operacjach prowadzonych pod auspicjami Sojuszu. W ciągu 25 lat naszego członkostwa służbę w nich pełniło blisko 75 000 żołnierzy i pracowników wojska.

Polska jest istotnym członkiem Sojuszu nie tylko ze względu na swoje geopolityczne położenie, ale przede wszystkim swoje doświadczenie i potencjał. Jesteśmy z liderem wśród krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego pod względem wysokich nakładów na wydatki obronne naszego kraju. Świadczy o tym wysoki odsetek środków z krajowego budżetu, jakie nasz kraj przeznacza na obronność – dwa razy więcej niż wymagane przez NATO 2% PKB, czyli do 4,2 % PKB w 2024 r., planowane na ok. 158 mld zł, z czego ponad 50% przeznaczamy na modernizację Sił Zbrojnych, co także stawia nas na pierwszym miejscu w Sojuszu.

Od kiedy Polska wstąpiła do NATO, na terytorium naszego kraju ulokowano liczne sojusznicze bądź powiązane z Sojuszem struktury wojskowe;  realizowano liczne inwestycje  w ramach NATO Security Investment Programme (NSIP), którego łączna wartość wynosi 7,8 mld zł.

Quelle: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/25-lat-polski-w-nato

 

Foto 1: Warszawa 12.03.99 Pokazem sztucznych ogni, odegraniem melodii wojskowych państw członkowskich NATO i defilad zakończyła się przed Grobem Nieznanego Zołnierza w Warszawie uroczystości podniesienia flag Polski i NATO PAP/Jacek Turczyk

Foto 2: Polska, Czechy i Węgry zostały w piątek, 12 bm. oficjalnie przyjęte w poczet członków NATO. Podczas uroczystości w Independence (Missouri, USA), sekretarz stanu USA Madeleine Albright przyjęła dokumenty akcesyjne z rąk szefów dyplomacji nowych państw członkowskich – Bronisława Geremka, Jana Kavana (Czechy) i Janosa Martonyiego (Węgry). Na zdjęciu: szef polskiej dyplomacji Bronisław Geremek (przy stole) podpisuje w Bibliotece Trumana w Independence dokumenty akcesyjne członkostwa Polski w NATO. Za nim od lewej stoją: amerykańska sekretarz stanu Madeleine Albright, czeski minister spraw zagranicznych Jan Kavan i węgierski minister spraw zagranicznych Janos Martonyi. PAP/EPA (CLIFF SCHIAPPA)

Foto 3: Warszawa 1999-03-12. Pokazem sztucznych ogni, odegraniem melodii wojskowych i defiladą zakończyła się przed Grobem Nieznanego Zołnierza przy pl. Piłsudskiego uroczystość podniesienia flag Polski i NATO. Nz. Od lewej marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, marszałek Sejmu Maciej Płażyński, prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, premier Jerzy Buzek, prezydent Islandii Olafur Ragnar Grimsson. Z prawej szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał broni Henryk Szumski. soa PAP/Jacek Turczyk

Scheduled Aktualności