ადამ ვენდტის კონცერტები თბილისში და ქუთაისში.

2019 წლის თებერვალში ადამ ვენდტის ორი კონცერტი გაიმართა თბილისში და ქუთაისში.
01 01.1970 მოვლენები