4.06.2021 - 15.08.2021 Aktualności

Konkurs Historyczny

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski, która została wydana w roku 2020.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie prac na adres Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie w terminie do dnia 15 sierpnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dopuszczalne jest także przekazanie książki w formie elektronicznej na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl  z podaniem w tytule nazwy „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

Dla zwycięzcy Konkursu w kategorii najlepsza publikacja obcojęzyczna promująca historię Polski przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. EUR.

Do konkursu mogą być zgłaszane publikacje:

1) wydane w roku poprzedzającym ogłoszenie konkursu;

2) autorów polskich lub zagranicznych;

3) wydane w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim, chińskim lub hiszpańskim, z wyłączeniem prac tłumaczonych z języka polskiego; w przypadku pozostałych języków obcych dołącza się tłumaczenie całości publikacji na język angielski lub polski.

MSZ nie odsyła egzemplarzy publikacji zgłoszonych na konkurs.

Szczegółowe zasady Konkursu znajdują się w ogłoszeniu: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-historyczny-ministra-spraw-zagranicznych-na-najlepsze-publikacje-promujace-historie-polski-i-historie-polskiej-dyplomacji2

Pytania dotyczące konkursu należy przesyłać na adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl  z podaniem w tytule nazwy: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”.

from to
Scheduled ical Google outlook Aktualności