21.05.2022 Inne, Wydarzenia

Konkurs Krasomówczy Języka Polskiego dla Japończyków 2022

Konkurs Krasomówczy Języka Polskiego dla Japończyków 2022

21 maja (sobota) 2022 r. godz. 13:30 (wejście od godz. 13:00)
Miejsce: Ambasada RP w Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, Tokio.

W związku z pandemią COVID-19 konkurs odbędzie się w reżimie sanitarnym.


Regulamin konkursu

  1. Uczestnikiem może być każdy obywatel Japonii, który w sumie przebywał w Polsce nie dłużej niż 1 rok i który nie był laureatem miejsc od I do III w poprzednich edycjach konkursu.
  2. Wystąpienie uczestnika konkursu składa się z 3-minutowej wypowiedzi (na dowolny temat), do wygłoszenia z pamięci oraz z odpowiedzi na pytania komisji konkursowej.
  3. Ocena komisji obejmuje dwa wyżej wymienione elementy w pkt 2.
  4. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza uczestnictwa i przesłanie na adres e-mailowy: tokio@instytutpolski.pl do dnia 14 maja 2022 r. wraz ze streszczeniem (ok. 70 słów) i tytułem wystąpienia.
   * Możliwość udziału w konkursie zostanie potwierdzona pocztą mailową z Instytutu Polskiego.

* Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane przez Instytut Polski w Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku w związku z realizacją Konkursu Krasomówczego Języka Polskiego dla Japończyków, w zakresie: imię i nazwisko, wiek, adres, nr tel. stacjonarnego i tel. komórkowego, adres mailowy, miejsce nauki lub pracy oraz ile razy i jak długo w sumie był Pan/Pani w Polsce, ew. wcześniejszy udział w konkursie (kiedy i z jakim rezultatem) oraz dotychczasowy okres nauki jęz. polskiego. W przypadku zajęcia przez uczestnika I, II lub III miejsca dane osobowe laureatów w zakresie: imię, nazwisko, nazwa miasta lub nazwa szkoły zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz FB Instytutu Polskiego w Tokio.

* Uczestnictwo w ww. Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie wizerunku na stronie IP w Tokio i w mediach społecznościowych.

Formularz uczestnictwa 

*Prosimy pobrać ww. plik, wpisać dane i przesłać do IP. Uprzejmie prosimy nie zapisać na tym pliku online.

 

 

Nagrody

 1. I nagroda – bilet lotniczy z Japonii do Polski w obie strony (w klasie ekonomicznej) ufundowany przez Instytut Polski w Tokio w celu wzięcia udziału w Letnim kursie NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) oraz stypendium NAWA na udział w ww. Letnim kursie.

Uwaga: w związku ze zmieniającą się sytuacją wokół pandemii COVID-19 Instytut Polski w Tokio
zastrzega sobie prawo do zmiany formy I nagrody (bilet lotniczy) na inną.

W przypadku Letniego kursu w formie online ww. stypendium nie obowiązuje.

 1. II i III nagroda – stypendia NAWA na udział w ww. Letnim kursie.        
  W przypadku Letniego kursu w formie online stypendium nie obowiązuje.
  Dla laureatów przewidziane są także atrakcyjne nagrody rzeczowe.

  3. W przypadku zajęcia miejsca od I do III w konkursie przez osobę, która nie może skorzystać z ww. nagród, Instytut Polski w Tokio może przekazać nagrody innemu uczestnikowi konkursu.

  4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody w postaci książek i publikacji na temat polskiej kultury.

*  Prosimy o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Dla widzów:

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie w charakterze widzów prosimy o przesłanie na adres mailowy tokio@instytutpolski.org swojego imienia i nazwiska i nr telefonu na załączonym formularzu (dla widzów) do dnia 14 maja 2022 r.                                                                       
* Ze względu na pandemię COVID-19 ilość miejsc ograniczona.                                   
* Możliwość udziału w konkursie zostanie potwierdzona pocztą mailową z Instytutu Polskiego.

* Dane osobowe widzów konkursu będą przetwarzane przez Instytut Polski w Tokio, 2-13-5 Mita, Meguro-ku, w zakresie: adresu mailowego, imienia i nazwiska oraz nr telefonu.
* Uczestnictwo w charakterze widza w ww. Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie wizerunku na stronie IP w Tokio i w mediach społecznościowych.         
* Prosimy o przyniesienie ze sobą dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Formularz dla widzów

Zapraszamy!

Scheduled Inne >Wydarzenia