6.12.2022 Wydarzenia

[raport] Konferencja Forum Polska 2022 w Tokio

3 grudnia 2022 r. odbyła się w Ambasadzie RP w Tokio konferencja naukowa zorganizowana przez Forum Polska we współpracy z Instytutem Polskim w Tokio.

Temat tegorocznej konferencji to „Żyć między Polską a Japonią”. W spotkaniu wzięli udział polscy prelegenci mieszkający w Japonii, reprezentujący różne profesje.

Po inauguracji wydarzenia przez przewodniczącego Forum Polska prof. Masahiro Taguchiego, gości powitał Ambasador RP w Japonii Paweł Milewski. Następnie miały miejsce prezentacje:

1.Łukasz Osmycki, konsul RP w Tokio: „Japonia oraz Polacy w Japonii – oczami konsula”;

2.Iwona Merklejn, profesor na Uniwersytecie Aoyama Gakuin w Tokio: „Pomoc humanitarna łącząca Polskę i Japonię: historia i współczesność”;

3.Nikodem Karolak, dyrektor artystyczny InlanDimensions International Arts Festival: “W pętli ryzyka i fantazji”;

4.Piotr Suszycki, prezes Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii (PCCIJ): „Budowanie polsko-japońskich relacji biznesowo-gospodarczych”;

5.Renata Mitsui, wykładowczyni języka polskiego na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS): „Wspominając 37 lat spędzonych w Japonii”.

Po podsumowaniu konferencji przez dyrektor Instytutu Polskiego w Tokio Urszulę Osmycką, uczestnicy spotkania wysłuchali recitalu fortepianowego polskiej artystki Anny Ciborowskiej, która wykonała utwory wczesnoromantycznej kompozytorki Marii Szymanowskiej. W konferencji wzięło udział ok. 60 osób, członków Forum Polska oraz osób zainteresowanych Polską.

Forum Polska to organizacja, która działa w Japonii od 2005 r. Celem działalności Forum Polska jest przyczyniania się do szerszej wymiany i głębszego zrozumienia między Polską i Japonią, dostarczanie Japończykom informacji o Polsce, a także integracja japońskich środowisk związanych z Polską.

Założycielami Forum Polska są naukowcy: prof. Tokimasa Sekiguchi (kulturoznawca, literaturoznawca, profesor emerytowany Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych) oraz prof. Masahiro Taguchi – obecny przewodniczący (współczesna historia ekonomii, Uniwersytet Okayama).

Forum Polska organizuje od 2005 r. w Tokio doroczną ogólnokrajową konferencję poświęconą tematyce polskiej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, naukowy lub popularnonaukowy. Obrady odbywają się w języku japońskim. Konferencja jest ważnym wydarzeniem promującym wiedzę o Polsce w Japonii, uczestniczy w niej kilkadziesiąt osób.

Forum Polska systematycznie realizuje też szeroko zakrojony projekt wydawniczy obejmujący przekłady polskiej klasyki literackiej, przekłady źródłowych materiałów historycznych wraz z opracowaniami oraz publikacje z dziedziny muzykologii. Co roku – we współpracy z Instytutem Polskim w Tokio – wydawane są publikacje w ramach trzech serii: Klasyka literatury polskiej; Biblioteka źródeł historycznych do dziejów Polski oraz Pieśni polskie dla melomanów japońskich.

Zdjęcia: Forum Polska / prof. Taichi Shiraki

Scheduled Wydarzenia