30.11.2022 Aktualności

[raport] Wydarzenie charytatywne z Ebisu Rotary Club na rzecz Ukrainy

W dn. 29 listopada Instytut Polski w Tokio zorganizował we współpracy z Ebisu Rotary Club w Tokio wydarzenie charytatywne na rzecz Ukrainy.

W powitalnym przemówieniu Ambasador RP w Japonii Paweł Milewski potępił agresję Rosji na Ukrainę i podkreślił działania rządu RP i Polaków na rzecz Ukrainy. Nawiązał też do przyjaznych wątków w historii relacji polsko-japońskich i wsparcia, jakiego nasze kraje udzielały sobie wzajemnie podczas kryzysów, w tym m.in. trzęsienia ziemi w Kobe 1995 r. i tsunami w regionie Tohoku w 2011 r. Podziękował również za ogromną empatię i wsparcie społeczeństwa japońskiego dla uchodźców z Ukrainy.

Następnie ekspert ds. kultury w IP Tokio Aya Sugiura przedstawiła prezentację nt. Polski, historii relacji polsko-japońskich oraz wsparcia Polski dla Ukrainy.

Spotkanie zwieńczył występ ukraińskich artystek, pani Tetiany i Iany Lavrovych. Pani Tetiana – wiolonczelistka, przed wojną pracowała w Operze Narodowej w Kijowie, a jej córka – Iana ukończyła studia na uczelni muzycznej. Po wybuchu wojny udało im się uciec z Ukrainy do Krakowa, a stamtąd do Japonii.

Po koncercie artystki podziękowały za wyrazy dobroci, jak spotkały je zarówno podczas pobytu w Polsce, jak i w Japonii.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 60 osób, członków Ebisu Rotary Club, skupiającego japońskich przedsiębiorców, naukowców i polityków z dzielnicy Ebisu, w sąsiedztwie której mieści się Ambasada RP oraz IP w Tokio.

Celem wydarzenia było zacieśnienie relacji polsko-japońskich oraz wyrażenie wsparcia dla Ukrainy. Podczas spotkania prowadzona była zbiórka pieniędzy, które zostaną przekazane za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej Fukudenkai na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce.

Scheduled Aktualności