23.03.2022 Wydarzenia

KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ UKRAINY

W tej chwili nasze oczy są wpatrzone w te straszne obrazy nieszczęścia ludzi, którzy żyją tak blisko.... każdy z nas czuje potrzebę pomocy i solidarności w takiej sytuacji.

Wszyscy odczuwamy skutki agresji Rosji i wojny w sąsiednim kraju – na Ukrainie. W tej chwili oczy zwrócone są na te straszne obrazy zniszczenia kraju, a przede wszystkim na nieszczęście ludzi, którzy żyją tak blisko… Każdy z nas czuje potrzebę pomocy i solidarności w takiej sytuacji.

W tych okolicznościach udało się zgromadzić artystów i muzyków, którzy chcą dać znak swojej solidarności podczas koncertu charytatywnego na rzecz Ukrainy i jej obywateli. Do udziału w koncercie zaproszeni zostali artyści wszystkich narodowości i wszystkich stylów muzycznych, a w programie znajdzie się muzyka barokowa, klasyczna muzyka hiszpańska, tango,  pieśni ukraińskie oraz wiele innych!

Koncert organizowany jest przez EUNIC AUSTRIA i Instytut Polski w Wiedniu na rzecz UNICEF Österreich we współpracy z MusikQuartier i radio klassik Stephansdom.

 

Program:

19.00 – 19.15 Powitanie i przemówienia przedstawicieli UNICEF Österreich, EUNIC, Instytutu Polskiego.
Moderacja – Paul Urban, Ö3

19.20 – 20.30 Koncert

20.30 – 21.30 Przyjęcie 

Kampania na rzecz darowizn:

Puszka UNICEF Österreich przy wejściu do sali (*minimalny datek 20,- €*). Wolne datki również przy napojach/jedzeniu paluszków.

100 procent dochodu z koncertu zostanie przekazane na rzecz UNICEF Österreich. Wszyscy artyści, współpracownicy i instytucje zaangażowane w organizację koncertu okazują solidarność z Ukrainą i angażują się w pomoc w  ramach woluntariatu.

 

Ukraina: Trudna sytuacja dzieci wzrasta z każdym dniem

 

W ten sposób UNICEF Austria pomaga na Ukrainie:
W czasie, gdy trwają walki, Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci i jego partnerzy pracują przez całą dobę, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na pomoc humanitarną. Należą do nich:
– Dostawa środków medycznych stosowanych w nagłych wypadkach, podstawowych leków, materiałów i sprzętu medycznego;
– Dostęp do czystej wody i artykułów higienicznych dla ponad 2,3 mln osób;
– Wspieranie mobilnych zespołów ochrony dzieci, które zapewniają opiekę i ochronę psychospołeczną dzieciom, które przeżyły traumę;
– Wsparcie dla dzieci, które zostały rozdzielone z rodzinami podczas ucieczki i pomoc w odnalezieniu krewnych.
– Schronienie i ochrona osób wysiedlonych ze swoich domów.

Rodzinom zmuszonych do opuszczenia swojego kraju UNICEF organizuje „centra rodzinne z niebieską kropką”. Tam rodziny mogą znaleźć spokój, otrzymać podstawowe środki do życia i informacje o przysługujących im prawach. UNICEF wzywa wszystkie strony do przestrzegania porozumienia o zawieszeniu broni, w tym do żądania pełnego dostępu dla pomocy humanitarnej. Wszystkie dzieci muszą być zawsze chronione i należy zapewnić, by pomoc humanitarna mogła bezpiecznie i szybko dotrzeć do dzieci w potrzebie, gdziekolwiek się znajdują.

 

Więcej informacji na temat pomocy doraźnej na Ukrainie:
https://unicef.at/ukraine/

Ty też możesz przekazać darowiznę!

 

Ukraina jest jednym z największych państw w Europie. Do niedawna mieszkało tam ponad 40 milionów ludzi, w tym 7,5 miliona dzieci. Ponad 3 miliony ludzi jest obecnie zmuszonych do ucieczki z powodu eskalacji konfliktu, który trwa już od 8 lat. Atakuje się infrastrukturę niezbędną dla dzieci i ich rodzin. Strach i rozpacz pozostawiają niewidzialne rany i poważną traumę w tysiącach rodzin.
Dzieci na Ukrainie i te, które już uciekają, pilnie potrzebują pomocy! Obecnie pilnie potrzebują podstawowych artykułów pierwszej potrzeby, takich jak czysta woda pitna, a także wsparcia psychospołecznego.

Organizator:

EUNIC AUSTRIA, Polnisches Institut Wien

Nasi Partnerzy:

MusikQuartierradio klassik Stephansdom


Arcydzieła autorstwa kobiet. Muzyka kameralna „Imago Deae”

Dwie kompozytorki, Maria Bach (1896-1978) i Grażyna Bacewicz (1909-1969), są przedmiotem kameralnej podróży odkrywczej.
01 04.2023 Muzyka, Wydarzenia

Utracone dla świata. „Mahlerisches” Polen – IMAGO

"Muzyka to przede wszystkim jedno: uczucie!" - to credo polskiej kompozytorki Hanny Kulenty (*1961). W jej twórczości gęstość uczucia znajduje odzwierciedlenie w podkreśleniu czasu jako istotnego wymiaru.
31 03.2023 Muzyka, Wydarzenia

Koncert z rozmową: Dzieła Grażyny Bacewicz, Józefa

Druga odsłona cyklu „Zwischentöne Polen“ przynosi dwa tematy przewodnie. Pierwszy z nich koncentruje się na postaci zamordowanego w 1944 roku przez nazistów kompozytora Józefa Kofflera i tworzy muzyczno-muzykologiczną linię pomiędzy Polską, Ukrainą i Austrią.
29 03.2023 Muzyka, Wydarzenia