Adres

Instytut Polski w Wiedniu
Am Gestade 7
1010 Wiedeń
Austria

Tel.: +43/ 1/ 533 89 61
Fax: +43/ 1/ 532 45 91
E-Mail: sekretariat.wien@instytutpolski.pl

Godziny otwarcia

Biuro
poniedziałek-czwartek: 9:00-16:00
piątek: 9:00-15:00

Biblioteka
wtorek-środa: 14:00-17:00

Galeria p_art
poniedziałek-czwartek: 12:00-16:00
piątek: 10:00-15:00

Przyjmowanie petycji, skarg i wniosków w Instytucie Polskim w Wiedniu:

Przyjęcia interesantów osobiście przez Dyrektor Instytutu lub wyznaczonego przez nią pracownika – po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo!

Elektronicznie – na adres sekretariat.wien@instytutpolski.pl z dopiskiem w temacie „petycje, skargi, wnioski”

Pocztą na adres: Polnisches Institut Wien, Am Gestade 7, 1010 Wien

Podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

W związku pandemią COVID-19 zalecamy kontakt poprzez środki komunikacji elektronicznej.