Regularnie wysyłany newsletter Instytutu Polskiego w Wiedniu jest dostępny w języku niemieckim. Zapraszamy do zapisania się do listy odbiorców za pomocą formularza. Należy podać adres e-mail, imię i nazwisko. Aby wypisać się z listy należy wybrać skrót „Abmelden“ na końcu newslettera lub wysłać wiadomość pod adres: sekretariat.wien@instytutpolski.pl