Do zadań Instytutu Polskiego – Wydziału Kultury Ambasady RP w Pekinie należy stałe i aktywne budowanie pozytywnego wizerunku Polski w Chinach, docieranie z informacją o Polsce do miejscowych kręgów opiniotwórczych i lokalnej publiczności oraz inicjowanie i wspieranie dwustronnej współpracy.  Instytut Polski wykorzystując narzędzia dyplomacji publicznej angażuje się w działania wskazujące na szczególną atrakcyjność polskiego dziedzictwa i tradycji, osiągnięcia polskich twórców, naukowców i działaczy oraz potencjał polskich przemysłów kreatywnych i ich produktów. Instytut Polski zajmuje się również promocją języka polskiego wspierając i rozwijając ośrodki dydaktyczne i badawcze.  Wydział Kultury był integralną częścią Ambasady RP w Pekinie już od 1950 roku. Niemniej jednak dopiero w ostatnim okresie jego rola wzrosła w związku ze znacznym rozwojem stosunków dwustronnych. Obecnie zespół Instytutu Polskiego liczy 6 osób.