Rekrutacja na praktyki w Instytucie Polskim
 Wydziale Kultury Ambasady RP w Pekinie

 • Instytut Polski – Wydział Kultury Ambasady RP w Pekinie zaprasza na bezpłatne praktyki w siedzibie Instytutu w Pekinie.
 • Rekrutacja odbywa się w ciągu całego roku kalendarzowego.
 • W czasie odbywania praktyk możliwe jest skorzystanie z bezpłatnego zakwaterowania na terenie placówki.

Obowiązki podczas praktyk:

 • rozpoznawanie rynku, zainteresowań i preferencji chińskich odbiorców, identyfikowanie i wskazywanie potencjalnych partnerów do współpracy, zbieranie informacji na temat działania chińskiego sektora edukacji, kultury , turystyki, sportu, gospodarki, przemysłów kreatywnych;
 • współpraca i bieżąca komunikacja z partnerami z Polski i zagranicy;
 • przygotowanie pakietów informacyjnych i promocyjnych prowadzonych projektów (do mediów społecznościowych, mediów tradycyjnych, stron www);
 • udzielanie wsparcia przy organizacji i realizacji wydarzeń programowych Instytutu Polskiego;
 • tłumaczenie materiałów i dokumentów

Wymagania:

 • potwierdzonej znajomości języka angielskiego na poziomie C1
 • znajomości języka chińskiego na poziomie komunikatywnym (HSK 5)
 • praktycznej znajomości pakietu Office (głównie Word, Excel)
 • systematyczności, dokładności i samodzielności, zdolności organizacyjnych

Procedura aplikacji na praktyki:

Informacje, zasady oraz formularze dot. odbywania praktyk dostępne są na stronie internetowej MSZ: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/praktyki-wolontariat-i-staz.

Celem dopełnienia wymogów procedury formalnej komplet wypełnionych dokumentów proszę przesłać na adres mailowy pekin.ip.sekretariat@msz.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. formularz aplikacyjny;
 2. oświadczenie o niekaralności;
 3. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem praktyk i wolontariatu;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 5. skan paszportu – strona ze zdjęciem;
 6. CV (nieobowiązkowo)

Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje Kierownik Placówki Zagranicznej.