Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum UW, Ambasada RP w Pekinie oraz Instytut Polski w Pekinie zorganizowały w maju i czerwcu 2022 r. cykl wykładów i warsztatów dla chińskich polonistów „POLSKA DZIŚ – warsztaty o kulturze i języku”.

Wykładowcy i lektorzy z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu SWPS przeprowadzili trzy sesje warsztatów online z aktywnym udziałem nauczycieli języka polskiego w Chinach oraz studentów magisterskich studiów polonistycznych. Prezentacje i dyskusje dotyczyły szerokiego zakresu tematów z obszaru kultury i języka polskiego, w tym sztuki, muzyki, filmu, architektury.

Do warsztatów zostały przygotowane wykłady w formie prezentacji video, opublikowane do samodzielnego zapoznania się przez uczestników przed zajęciami online.

Sesja I
Niedziela 15 maja


16:00 – 16:05

Powitanie
Dyr. Jan Jerzy Malicki, Instytut Polski w Pekinie
Dr Piotr Kajak, Centrum Polonicum UW
Maria Wejs-Domżalska, I Radca, Ambasada RP w Pekinie

16:05-17:05

Najsłynniejsze dzieła polskiej sztuki

Katarzyna Kołak-Danyi – asystent w Centrum „Polonicum” UW. Interesuje się kulturą języka polskiego, autobiografizmem, literaturą sylwiczną, dramą w nauczaniu języków obcych, historią teatru oraz sztuką polską XIX i XX wieku.

Prezentacja wybranych najsłynniejszych dzieł polskiej sztuki. Sztuka polska i twórczość polskich artystów z jednej strony wpisują się w nurt sztuki europejskiej, z drugiej jednak nie brakuje przykładów, które mają typowo polski charakter. Wykład pozwoli poznać te specyficzne i wyróżniające elementy.

LINK DO VIDEO

17:15-18:15

„Polećmy w nową przestrzeń…” – alternatywny rock na dobry początek

Tomasz Wegner – asystent w Centrum „Polonicum” UW. Zakres jego pracy i zainteresowań naukowych obejmuje kulturoznawstwo glottodydaktyczne, współczesną polska kulturę popularną oraz muzykę i piosenkę w glottodydaktyce.

Lekcja przygotowana na podstawie utworu zespołu Pogodno „Tak, to teraz”. Pozwoli na zabawę i eksperymentowanie z językiem, a także lepsze zrozumienie odnośników i inspiracji, z których czerpie polska kultura, w tym kultura popularna.

LINK DO VIDEO

18:30-19:30

„Pij mleko, będziesz wielki!”

Tomasz Wegner – asystent w Centrum „Polonicum” UW. Zakres jego pracy i zainteresowań naukowych obejmuje kulturoznawstwo glottodydaktyczne, współczesną polska kulturę popularną oraz muzykę i piosenkę w glottodydaktyce.

Język polski często korzysta z frazeologii i metafor dotyczących jedzenia. Podobnie dzieje się w innych językach. Można więc powiedzieć, że to co jesz wpływa na sposób w jaki wyobrażasz sobie świat. Idąc tym tropem, podczas wykładu i warsztatów skoncentrujemy się na mleku.

LINK DO VIDEO

Sesja II
Niedziela 22 maja

16:00-17:00             

Pawilon i bazylika, czyli o architekturze chińskiej i europejskiej po polsku

Agnieszka Jasińska – asystent w Centrum „Polonicum” UW.  Interesuje się kształceniem interkulturowym w glottodydaktyce, kulturowymi uwarunkowaniami sukcesu dydaktycznego (ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy azjatyckiej, dalekowschodniej), językiem polskim i kulturą polską w Chinach. Była m.in. adiunktem w Instytucie Polonistyki na Kantońskim Uniwersytecie Spraw Międzynarodowych (Chiny, 2014-2018).

Architektura jest bardzo istotnym elementem każdej kultury, codziennie się z nią stykamy – zarówno w środowisku własnym, jaki podczas podróży. Podczas wykładu rozszerzymy słownictwo w języku polskim służące do opisu architektury, korzystając z przykładów polskich i chińskich.

LINK DO VIDEO

17:15-18:15               

Polska na srebrnym ekranie. Najnowsze produkcje filmów

Małgorzata Malinowska – lektor w Centrum „Polonicum” UW. Do jej zainteresowań naukowych należą m.in.: kulturoznawstwo glottodydaktyczne, antropologia miasta, filmoznawstwo glottodydaktyczne, metodyka nauczania języków obcych.

Wykład poświęcony jest najnowszym polskim produkcjom filmowym, trendom i tematom poruszanym przez polskich reżyserów. W części warsztatowej będzie okazja poznania i przećwiczenia lekcji języka polskiego poświęconej polskiej kinematografii.

LINK DO VIDEO

18: 30-19:30              

Największe wyzwania w adaptacji kulturowej – warsztaty międzykulturowe – część I.

Karolina Mazurowska – psycholog międzykulturowa, kierownik studiów magisterskich z zakresu psychologii społecznej i międzykulturowej – Global MINDS Erasmus Mundus Joint Degree w Uniwersytecie SWPS. Doradca kulturowy i szkoleniowiec dla rozmaitych instytucji w zakresie współpracy z kontrahentami z Azji (Grupa Azoty, Huawei Polska, PAIiIZ , PISM i innych). Jako tłumacz biznesowy i reprezentant polskich organizacji poprowadziła wiele misji gospodarczo – edukacyjnych do Chin. Ostatnio współpracuje z firmami eksportującymi polskie produkty na rynki Chin i Hongkongu. Prowadzi również badania naukowe dotyczące przywództwa w międzykulturowym środowisku pracy w Chinach oraz badania nad wsparciem polskich przedsiębiorców na rynkach wschodnich. Gościnny wykładowca chińskich uniwersytetów w Hangzhou i Shenzhen.

Wykład poświęcony pojęciu adaptacji kulturowej i jej elementom, a także największym wyzwaniom z nią związanymi.    

LINK DO VIDEO

Sesja III
Niedziela 5 czerwca

16:00-17:00               

Warszawa w pigułce

Paulina Potasińska –  literaturoznawczyni; asystent w Centrum „Polonicum” UW. Zainteresowania naukowe: polska literatura i kultura XX i XXI wieku, kulturoznawstwo glottodydaktyczne, kultura języka polskiego, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, topika Warszawy.

Uczestnicy warsztatów przeczytają tekst o Warszawie i wykonają szereg ćwiczeń sprawdzających rozumienie tekstu. Lepiej poznają stolicę Polski, wzbogacą swoją leksykę, a także będą mieli możliwość udoskonalenia swojej wymowy.

LINK DO VIDEO

17:15-18:15              

Wirtualna wycieczka po Muzeum Warszawy

Katarzyna Žak-Caplot – kierowniczka Biblioteki Muzeum Warszawy, koordynatorka językowych projektów muzealnych dla obcokrajowców i doktorantka Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego w przestrzeniach muzealnych i bibliotecznych przy użyciu autentycznych obiektów i źródeł informacji.

Aktywny wirtualny spacer po ekspozycji Muzeum Warszawy połączony z ćwiczeniami oraz pomysłami na ciekawą lekcję językową o stolicy Polski. W czasie warsztatu wykorzystane zostaną różne narzędzia ICT oraz cyfrowa kolekcja muzealna.

LINK DO VIDEO

18:30-19:30               

Największe wyzwania w adaptacji kulturowej – warsztaty międzykulturowe – część II.

Karolina Mazurowska – psycholog międzykulturowa, kierownik studiów magisterskich z zakresu psychologii społecznej i międzykulturowej – Global MINDS Erasmus Mundus Joint Degree w Uniwersytecie SWPS. Doradca kulturowy i szkoleniowiec dla rozmaitych instytucji w zakresie współpracy z kontrahentami z Azji (Grupa Azoty, Huawei Polska, PAIiIZ , PISM i innych). Jako tłumacz biznesowy i reprezentant polskich organizacji poprowadziła wiele misji gospodarczo – edukacyjnych do Chin. Ostatnio współpracuje z firmami eksportującymi polskie produkty na rynki Chin i Hongkongu. Prowadzi również badania naukowe dotyczące przywództwa w międzykulturowym środowisku pracy w Chinach oraz badania nad wsparciem polskich przedsiębiorców na rynkach wschodnich. Gościnny wykładowca chińskich uniwersytetów w Hangzhou i Shenzhen.

Druga część spotkania poświęconego adaptacji kulturowej, jej elementom i największym wyzwaniom z nią związanym.    

LINK DO VIDEO