Polonicum
Open Polish Language Courses for Foreigners (also online)
University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Tel. 0048/22/55 21 530 o. 0048/22/55 21 533
polonicum@uw.edu.pl
polonicum.uw.edu.pl

Edu & More Online-Sprachschule
ul. Nowogrodzka 44
00-695 Warszawa
Tel.: 0048/22/622 14 41
E-Mail: cservice@polishonlinenow.com
www.polishonlinenow.com

Deutsch-Polnische Akademische Gesellschaft
Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie
ul. Bronowicka 58/5,
30-091 Kraków
Tel./Fax: 0048/12/638 36 70
E-Mail: info@polnischkurse.org
www.polnischkurse.org

Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa (GFPS) e. V.
Postfach 64 42
79040 Freiburg
E-Mail: stipendien@gfps.org
www.gfps.org

Sommerakademie der Jagiellonen-Universität Kraków
Szkoła Języka i Kultury Polskiej
ul. Garbarska 7a
31-131 Kraków
Tel.: 0048/12/421 3692 oder 0048/12/429 6427
Fax: 0048/12/422 7701
E-Mail: plschool@uj.edu.pl
plschool.uj.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński Kraków
Kursy języka polskiego
Dział Obsługi Studentów Zagranicznych
ul. Gołębia 24, pok. 21
31-007 Kraków
E-Mail: iso@uj.edu.pl
internationalstudents.uj.edu.pl/polish

Uniwersytet Jagielloński Kraków
Centre for European Studies
ul. Garbarska 7a
31-131 Kraków
Tel.: 0048/12/429 62 07
Fax: 0048/12/429 61 95
E-Mail: ces.office@uj.edu.pl
www.ces.uj.edu.pl

Varia – Zentrum der Polnischen Sprache
ul. Michałowskiego 2/3
31-126 Kraków
Tel.: 0048/12/633 58 71
E-Mail: info@kurspolskiego.pl
www.polnischkurs.com

Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
Tel.: 0048/585/23 14 16 oder 0048/523/14 57
E-Mail: cjo@ug.edu.pl
cjo.ug.edu.pl

Szkoła Języka i Kultury Polskiej Katowice
Uniwersytet Śląski
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
Tel.: 0048/32/20 09 424
Fax: 0048/32/25 12 991
E-Mail: szkola@us.edu.pl
www.sjikp.us.edu.pl

Szkoła Języka i Kultury Polskiej
Katolicki Uniwersytet Lublin im. Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Tel.: 0048/81/445 41-05
Fax: 0048/81/445 41-13
E-Mail: polski@kul.pl
www.kul.pl/szkola-jezyka-i-kultury-polskiej,art_9038.html

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców
pl. Nankiera 15b
50-140 Wrocław
Tel.: 0048/71/375 25 70
Fax.: 0048/71/375 28 04
E-Mail: sjpik@uni.wroc.pl
www.sjpik.uni.wroc.pl

Summer School Poland (Wrocław)
Wroclaw University of Economics
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wroclaw, Poland
Fax: 0048/71/3680209
E-Mail: office@summerschool.pl
www.summerschool.pl

Accent Language School Kraków
ul. Lubelska 4/2
30 003 Kraków
Tel.: 0048/12/632 13 72 oder 0048/12/423 38 25
E-Mail: accent@polishforforeigners.com
polishforforeigners.com

GLOSSA Szkoła Języków Obcych Kraków
ul. Dietla 103
31-031 Krakow
Tel.: 0048/12/429 40 51
Fax: 0048/12/422 57 76
E-Mail: info@glossa.pl
www.glossa.pl/deutsch

Sorbona
Szkoła języków obcych
ul. 6 Sierpnia 14
90-416 Łódź
Tel.: 0048/502 108 958
E-Mail: biuro@sorbona.edu.pl
www.sorbona.edu.pl

Erni School Of Polish
ul. I Armii WP 42/2
84-300 Lębork
Tel.: 0048/511/011 551
E-Mail: info@learn-polish.pl
www.learn-polish.pl

Akademia Języka Polskiego
ul. Lendziona 16/2
80-264 Gdańsk
Tel. 0048/609/087 301
E-Mail: office@ajp.gdansk.pl
en.ajp.gdansk.pl

Centrum Języka Polskiego
ul. Smolna 38
00-375 Warszawa
Tel.: 0048/22/626 96 71
Fax: 0048/22/625 73 26
E-Mail: cjp@cjp.pl
www.cjp.pl

Polonus Łódź
School of Polish for Foreigners

Plac Wolności 12
91-415 Łódź
Tel.: 0048/795/097 302
E-Mail: biuro@polonuslodz.com
polonuslodz.com

[Foto: Photo by Alexis Brown on Unsplash]