1.01.2016 - 31.12.2016 Geschiedenis

Museum van de Rechtvaardige Polen in Markowa

MARKOWA is een kleine gemeente in de Lage Karpaten, dichtbij de stad Łańcut. In dit dorp woonde de familie ULMA. Józef, Wiktoria en hun 6 jonge kinderen. Nadat tijdens de Tweede Wereldoorlog Aktion Reinhardt was opgestart in 1942 om de hele Joodse bevolking uit te roeien, besloot deze familie om acht Joden te laten onderduiken. Door verklikking kwamen de Duitsers de familie en de verborgen Joden op het spoor en alle 16 werden ze terechtgesteld. Op bezet Pools grondgebied stond op hulp aan Joden de doodstraf. Zij die niet verklikten en zij die de niet-verklikkers hielpen, werden eveneens geviseerd. Ondanks alles waren er talrijke Polen die er niet voor terugdeinsden om hun Joodse medeburgers te helpen. De familie ULMA werd al snel het symbool van de Poolse weerstand tegen het nazi-regime. De terreur tegen de Joden en hen die de Joden hielpen, kon de inwoners van het dorp er niet van weerhouden om nog ongeveer 20 personen verborgen te houden. Om de moed van deze vrouwen en mannen te herdenken wordt er een nieuw museum gebouwd: MUSEUM VAN DE RECHTVAARDIGE POLEN IN MARKOWA (in het Pools: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas Drugiej Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej).

>>> De opening vindt plaats op 17 maart 2016

Dit initiatief kadert zich in het nieuwe museumplan van de Poolse regering sinds tien jaar. Over dit thema zijn er al twee musea: Museum van de Geschiedenis van de Poolse Joden en Museum van de Galicische Joden. Het museum in Markowa is het eerste soort museum dat gaat over de Rechtvaardige Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het museum van Markowa brengt in de eerste plaats het verhaal van de hulp aan de Joden door de Polen in de Lage Karpaten: er zijn onder andere foto’s van Markowa en zijn inwoners aan de hand van Józef Ulma die, naast zijn beroep als landbouwer, zeer actief was op sociaal vlak en gepassioneerd was door landschapkiekjes. Deze beelden dateren uit het interbellum en de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast zijn er nog andere foto’s die het verhaal brengen van de Polen uit de Lage Karpaten die hulp boden aan de Joden.
Deze thematiek wordt daarna doorgetrokken naar de rest van Polen.
De constructie van het museum begon in oktober 2013. De plannen werden getekend door Nizio Design International die ook samenwerkten met het Museum van de Geschiedenis van de Poolse Joden en met het Museum van de Opstand van Warschau. Centraal in het museum van Markowa staat de idee van het gevaar dat verbonden was aan het bieden van hulp. Het gebouw is geïnspireerd op de vooroorlogse architectuur van de streek. Naast het museum bevindt zich de Boomgaard van de Herinnering die doet denken aan het monument van Yad Vashem. Dit is eveneens een referentie naar de passie van Józef Ulma voor tuinieren.

Józef en Wiktoria Ulma

Volgens historici woonden er 3.400.000 Joden in het Polen van 1939. Dat kwam neer op 10% van de totale bevolking van het land. In die periode werd het dorp Markowa bewoond door ongeveer 4.300 christenen en 120 Joden (30 families). De Duitsers roeiden de meerderheid van de Joden uit in 1942 tijdens Aktion Reinhardt. 21 Joden konden gered worden door Poolse boeren. Op het grondgebied van de huidige provincie Lage Karpaten redden niet minder dan 1.600 Polen ongeveer 2.900 Joden. Hoewel de gegevens nog steeds worden nagekeken door onderzoekers, schat men op dit moment dat meer dan duizend Polen de dood hebben gevonden voor het redden van Joden. Vandaag heeft het Yad Vasheminstituut de titel van “Rechtvaardige onder de Volkeren van de Wereld” uitgereikt aan 6.532 personen van Poolse origine.

MEER INFORMATIE

Websites van het Museum van de Geschiedenis van de Poolse Joden en Yad Vashem bevatten talrijke informatie over de Poolse Rechtvaardigen.

Voor zij die meer willen lezen:

OVER DE GESCHIEDENIS VAN POOLSE JODEN:

OVER DE HEDENDAAGSE JODEN IN POLEN:


Raadpleeg hieronder de publicatie “Deep Roots, New Branches” die artikels bevat van Pools-Joodse intellectuelen over de democratische overgang in Polen en het herwinnen van de vitaliteit door de Joodse gemeenschap in het land:

Consulteer eveneens de publicatie van het Museum van de Galicische Joden “Time of change: the Revival of Jewish Life in Poland 1989-2004-2014”:

Wanneer het gaat over de Tweede Wereldoorlog, keert één fout vaak terug in de pers of op het internet: er wordt melding gemaakt van “Poolse concentratie/vernietigingskampen” waar dat er zou moeten staan “nazi- concentratie/vernietigingskampen”. Dit komt nog te veel voor. Daarom heeft het Museum van Auschwitz-Birkenau in Oświęcim een applicatie ontworpen om deze fouten te ontmaskeren en in hun plaats alternatieven voor te stellen die conform zijn met de historische waarheid.
Deze applicatie kan u hier downloaden: https://correctmistakes.auschwitz.org/ 
Dit filmpje toont hoe het werkt:

Fotogalerij

van tot
Gepland Geschiedenis