9.05.2017 - 14.05.2017 Geschiedenis

Tentoonstelling “De Grondwet van 3 mei 1791”

Het archiefcentrum MUNDANEUM in Bergen organiseert een “Week van Europa” (Semaine de l’Europe) onder de titel “Europa begint hier” (L’Europe commence ici) van 9 tot 14 mei 2017. Deze week is de laatste uit de tentoonstelling “Wat als we vrede een kans zouden geven?” (Et si on osait la paix) en is de eerste van de tentoonstelling van de Grondwet van Drie Mei die werd opgesteld door het Archief van de Poolse Staat. Een facsimile van de Poolse Grondwet van 1791, die werd geleend van de Raad van Europa in Straatsburg, zal tentoongesteld worden gedurende de ganse week. De samenwerking tussen het Mundaneum en het Archief van de Poolse Staat werd bewerkstelligd door het toekennen van het Label Europees Erfgoed (in het kader van Creative Europe, een cultureel kaderproject van de Europese Commissie).

De vernissage van de tentoonstelling van de Grondwet, die de grote mijlpalen van de totstandkoming van dit document en haar verspreiding op Europees en wereldniveau blootlegt, vindt plaats op dinsdag 9 mei om 18u30. Dit is een gelegenheid om de banden tussen Polen, België en Europa te ontdekken dankzij de presentaties van Katia VANDENBORRE (ULB/FNRS) en Philippe GODEFROID (Ereconsul van Polen in Charleroi).

PRAKTISCHE INFORMATIE
>>> Espace Utopia van Mundaneum (rue de Nimy 76, 5000 Bergen) – zie kaart
>>> Dinsdag 9 mei 2017 – 18u30 > 21u
>>> gratisPROGRAMMA van “Semaine de l’Europe – l’Europe commence ici”

>>> 9 mei 2017 
Onthulling van de tentoonstelling over de Poolse Grondwet
Met: Katia VANDENBORRE (ULB/FNRS) en Philippe GODFROID (Ereconsul van Polen)

>>> 10 > 14 mei 2017 (einde van de tentoonstelling “Et si on osait la paix”)
Gratis bezoeken aan de tentoonstellingen “La Constitution polonaise du 3 mai 1791” en “Et si on osait la paix”

>>> Donderdag 11 mei 2017 en vrijdag 12 mei 2017
Schoolbezoeken met gids (met een specialist uit Polen)

>>> Zaterdag 13 mei 2017 – 13u>17u
Europese dag voor groot publiek
Bezoek van de tentoonstelling met gids (Poolse expert van het Archief van Warschau)
Degustatie
Wedstrijd “Mon Europe. Mon symbole pour l’Europe” (“Mijn Europa. Mijn symbool voor Europa”) (via media, radio en sociale media)

U kan de tentoonstelling bezichtigen van 10 tot 14 mei 2017 en van 21 juni tot 31 augustus 2017.
+++ link: http://expositions.mundaneum.org/fr/expositions/la-constitution-polonaise-du-3-mai-1791Katia VANDENBORRE
Katia Vandenborre (1985) bezit een diploma Slavische talen en literatuur van de ULB en verdedigde in 2012 haar doctoraat “Le conte dans la littérature polonaise du XXe siècle”. Na een verblijf van een jaar aan de New York University in 2014-2015 hernam ze haar onderzoeksactiviteiten aan het FNRS en aan de Faculteit Letteren, Vertaling en Communicatie van de ULB. Ze interesseert zich in literatuur, geschiedenis en cultuur uit Centraal- en Oost-Europa. Haar meest recente werk richt zich op de culturele uitwisseling tussen Polen en België tijdens de eeuwwisseling van de 19de en 20ste eeuw.EUROPEAN HERITAGE LABEL
Het Mundaneum is de eerste Belgische site dat erkend werd met het “Label Europees Erfgoed”, afgeleverd in 2016. Samen met 27 andere prestigieuze, culturele instituten zoals de abdij van Cluny, het huis van Robert Schuman in Frankrijk of het Vredespaleis in Den Haag. De toekenning van het LEE vloeit voort uit de samensmelting van verschillende idealen gelinkt aan de Europese constructie enerzijds en de humanistische instelling van de stichters van het Mundaneum, Paul Otlet en Henri La Fontaine, anderzijds. Twee projecten vervlochten in elkaar: vrede door cultuur!

Waarom het Mundaneum?
De stichters van het Mundaneum, Henri La Fontaine (Nobelprijs voor de Vrede in 1913) en Paul Otlet, namen deel aan pacifistische, intellectuele en politieke debatten die het Europa van hun tijd doorkruisten. De inhoud van de collecties zoals het netwerk van personen en instellingen samengebracht door de stichters, heeft bijgedragen aan de uitwisseling en het opstarten van nieuwe partnerschappen voor een interculturele dialoog. Het Mundaneum is bijgevolg een historisch vredesymbool door de cultuur in Europa.

Wat betekent het Label Europees Erfgoed?
De sites van het Label Europees Erfgoed zijn mijlpalen in de stichting van het huidige Europa. Bij het bezoek van één van de sites ervaar je constructie van de Europese beschaving. Deze sites symboliseren en valoriseren de Europese integratie met haar idealen, waarden en geschiedenis. Ze werden zorgvuldig gekozen om hun symbolische waarde, de rol die ze speelden in de Europese geschiedenis, en de activiteiten die ze aanbieden om de Europese Unie en haar burgers samen te laten overleggen en een gemeenschappelijke, democratische ruimte op te bouwen.
Dankzij de sites met het Label Europees Erfgoed kunnen de bezoekers zich een idee vormen over de reële reikwijdte en schaal dat Europa herbergt qua mogelijkheden en verwezenlijkingen. Op een site met een label zijn er altijd duizend dingen te zien en te beleven. De bezoekers vinden er een gamma aan boeiende en aangrijpende activiteiten.


MUNDANEUM
Het Mundaneum gaat terug tot het einde van de 19e eeuw. Stichters waren twee Belgische juristen, Paul Otlet (1868-1944), geestelijke vader van de documentatie, en Henri La Fontaine (1854-1943), winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Zij hadden de ambitie om alle kennis van de wereld te verzamelen en te ordenen volgens de Universele Decimale Classificatie (UDC) die zij zelf op punt gesteld hadden.

Het Mundaneum lag aan de basis van diverse internationale instellingen gewijd aan kennis en saamhorigheid en evolueerde in de 20e eeuw tot een universeel documentatiecentrum. De collecties, duizenden boeken, dagbladen, documenten allerhande, affiches, glasplaten, postkaarten en bibliografische fiches, werden ondergebracht op diverse Brusselse locaties waaronder het Jubelpark.

Later kwam het idee van een grandioze Wereldstad (Cité Mondiale) waarvoor Le Corbusier plannen en maquettes ontwierp. Met deze Cité wilde men op wereldschaal alle grote instellingen van intellectuele arbeid samen brengen: bibliotheken, musea en universiteiten. Dit project is echter nooit tot stand gekomen. Het Mundaneum zelf, utopisch als het was, werd algauw achterhaald door de snelle technologische ontwikkelingen van zijn tijd.

De documentaire nalatenschap die thans bewaard wordt bevat het persoonlijk archief van de stichters, alsmede boeken, documenten allerhande, affiches, postkaarten en glasplaten. Andere belangrijke onderdelen zijn het Répertoire Bibliographique Universel, het Musée International de la Presse en archieffondsen met betrekking tot drie thema’s: pacifisme, anarchisme en feminisme.

Het Mundaneum is thans gevestigd in Mons en beschikt sinds 1998 over een expositieruimte met een scenografie van de hand van François Schuiten en Benoît Peeters. In deze ruimte worden tussen heden en verleden tentoonstellingen en conferenties gehouden met betrekking tot dit uitzonderlijk patrimonium. Er wordt gewerkt aan een grote herdenking ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Nobelprijs van Henri La Fontaine in 2013. In 2012 werd een samenwerking opgestart met Google die het Mundaneum als een van zijn voorlopers erkent, het “Google van papier” (Le Monde, 2009).
+++ www.mundaneum.orgLinks

Download

van tot
Gepland Geschiedenis