31.08.2020 Geschiedenis

Viering van de 40e verjaardag van de ondertekening van de Akkoorden van Augustus en de oprichting van de onafhankelijke autonome vakbond “Solidariteit”.

Op 31 augustus vieren we plechtig de 40e verjaardag van de ondertekening van de Akkoorden van augustus en de oprichting van de Onafhankelijke Zelfbesturende Vakbond “Solidariteit”, die heeft bijgedragen aan de ineenstorting van het communisme en het einde van de koude oorlog in de wereld.  

Dit zou niet zijn gebeurd zonder de betrokkenheid van miljoenen Polen die zich durfden te verzetten tegen het onrecht dat in hun geknechte land heerste en “Solidariteit” in het leven riepen. Deze massale burgerbeweging, waarbij de Polen besloten hun mening te geven en de verantwoordelijkheid voor het lot van het land op zich te nemen, was in Europa niet te evenaren.

Het “gen van solidariteit” maakt dat Polen zich nog steeds inzet om andere landen in nood te helpen. Solidariteit neemt de vorm aan van ontwikkelings- en humanitaire hulp (onlangs nog tijdens de COVID-19-pandemie), waarbij steun wordt verleend aan andere landen in overgang, met name die van het Oostelijk Partnerschap en de Westelijke Balkan, maar ook aan de vredeshandhavings- en militaire missies van de EU, de OVSE, de NAVO en andere internationale organisaties. Ter gelegenheid van deze bijzondere verjaardag verenigt Polen zich achter alle landen die streven naar vrijheid en democratie in hun land.

Wij moedigen u aan om de door het ministerie van Buitenlandse Zaken voorbereide tentoonstelling te bekijken, die u hieronder kunt vinden.

Gepland Geschiedenis