12.05.2021 - 15.08.2021 Andere

Geschiedkundige wedstrijd van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor de beste publicatie ter promotie van de Poolse geschiedenis en de geschiedenis van de Poolse diplomatie.

De Minister van Buitenlandse Zaken kondigt een wedstrijd aan voor de beste anderstalige publicatie ter promotie van de Poolse geschiedenis en de beste Poolstalige publicatie over de geschiedenis van de Poolse diplomatie, die werden uitgebracht in 2020.

Historici kunnen hun werk aanmelden tot 15 augustus 2021. Aan de wedstrijd kunnen enkel publicaties deelnemen in boekvorm, zowel wetenschappelijke monografieën als populair wetenschappelijke publicaties en edities van bronnen, waarbij het aantal auteurs niet meer is dan drie.

De prijs voor de winnaar van de wedstrijd in de categorie ‘Beste anderstalige publicatie ter promotie van de Poolse geschiedenis’, is 10.000 EURO. De prijs voor de winnaar in de categorie ‘Beste publicatie over de geschiedenis van de Poolse Diplomatie’ is 20.000 PLN. De prijzen worden toegekend door de Minister van Buitenlandse Zaken op verzoek van de Raad voor Historische Diplomatie.

Deelnamevoorwaarden voor een publicatie:

Voorwaarde om deel te nemen in de wedstrijd is het toesturen van het werk voor 15 augustus 2021 (de datum van de poststempel is bepalend). Werken voor de wedstrijd moeten in 3 exemplaren toegezonden worden, met daarbij (indien mogelijk) gepubliceerde recensies, opinies en recencies van uitgeverijen. Men kan het boek ook in elektronische vorm doorsturen op het adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl met als onderwerp „Konkurs Historyczny Ministra SZ” (Geschiedkundige wedstrijd van de Minister van Buitenlandse Zaken). Bij de inzending moet ook een schriftelijke toestemming zijn van de auteur(s) voor deelname aan de wedstrijd, met de contactgegevens. De editie van dit jaar betreft alleen werken die in 2020 werden uitgegeven. We verzoeken om de publicatie te verzenden naar het adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Al. J. Ch. Szucha 23 00-580 Warszawa Met op de enveloppe „Konkurs Historyczny Ministra SZ”. U kan de publicatie ook afgeven bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken ‘Dziennik Podawczy’, ingang langs de straat ul. Litewska, tussen 8u15 en 16u15 van maandag tot vrijdag. MSZ (het Ministerie van Buitenlandse Zaken) stuurt de ingezonden exemplaren niet terug. Vragen over de wedstrijd kan u stellen enkel via dit adres: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl met als onderwerp: „Konkurs Historyczny Ministra SZ”. Het basiscriterium voor de beoordeling van het werk is de inhoudelijke waarde van de publicatie vanuit het standpunt van de realisatie van het Poolse buitenlands beleid. Details van de wedstrijd staan beschreven in het Ministerieel Besluit nr 24 van de Minister van Buitenlandse Zaken – Zarządzenie nr 24 Ministra Spraw Zagranicznych van 18 juli 2017 betreffende de Geschiedkundige Wedstrijd van de Minister van Buitenlandse Zaken (met bijlagen).

Regulamin-konkursu-ENG

Regulamin-konkursu-PL

van tot
Gepland Andere