Prezentarea echipei Institutului Polonez din Bucureşti.

  • Natalia Mosor – director 
  • Wojciech Mrozowski – director adjunct
  • Mirela Lazăr – coordonator de proiecte
  • Anna Nicolau – coordonator de proiecte 
  • Paweł Rutkowski – coordonator de proiecte
  • Katarzyna Zalaszewska – coordonator de proiecte
  • Alexandru Stancu – serviciul tehnic
  • Anna Wiśniewska – referent administrativ-financiar