01-09-2015 Aktualności, Historia

Polacy podczas II Wojny Światowej

W tym roku przypada 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, największego i najkrwawszego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości, w którym uczestniczyło ok. 1,7 mld ludzi i który pochłonął, według różnych szacunków, od 50 do 78 mln ofiar.

Wojna ta zaczęła się we wrześniu 1939 r. od skoordynowanego ataku III Rzeszy i Związku Sowieckiego na Polskę.  Polska, zaatakowana przez dwa totalitarne państwa, była nie tylko pierwszą ofiarą II Wojny Światowej, ale proporcjonalnie poniosła w niej także największe straty w ludności, wynoszące ok.  6 mln obywateli (z czego połowa to  polscy Żydzi), co stanowiło aż 22% jej przedwojennej ludności.  Charakterystycznym rysem tej hekatomby był jej aspekt społeczny, a mianowicie fakt, że zarówno Niemcy, jak Sowieci, szczególnie zajadle niszczyli przedstawcieli polskich warstw posiadających, środowisk państwowo- i kulturotwórczych oraz szeroko rozumianej inteligencji – arystokracji, ziemiaństwa, przemysłowców, urzędników państwowych, oficerów wojska i policji, duchowieństwa, prawników, lekarzy, nauczycieli, pisarzy i artystów – co sprawiło, że II Wojnę Światową przeżyło zaledwie 5% Polaków  z wyższym lub średnim wykształceniem. Miary tragedii Polski w latach 1939-45 dopełniały ogromne straty materialne, utrata ponad połowy przedwojennego terytorium zagarniętego przez Związek Sowiecki na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, a także bezpowrotne zniszczenie bądź zaginięcie tysięcy zabytków polskiego dziedzictwa kulturalnego, w tym wielu bezcennych obiektów architektury, księgozbiorów, archiwaliów i dzieł sztuki.

Mimo to Polska była jedynym krajem koalicji antyhitlerowskiej, który walczył z III Rzeszą od pierwszego do ostatniego dnia II Wojny Światowej. Po upadku Polski polscy żołnierze, piloci i marynarze, którzy zdołali się wydostać z okupowanego kraju, kontynuowali walkę z Niemcami na wszystkich możliwych frontach – m.in. we Francji, Norwegii, Wielkiej Brytanii, na Atlantyku i Morzu Śródziemnym, w Afryce Północnej, w Rosji, we Włoszech, w Belgii i Holandii, a wreszcie w samych Niemczech, biorąc aktywny udział w zdobyciu Berlina.

W ciągu sześciu lat trwania II Wojny Światowej przez wszystkie polskie formacje zbrojne walczące z Niemcami – armię regularną, partyzantkę oraz działającą w kraju konspiracyjną Armię Krajową podlegającą polskiemu rządowi na uchodźstwie w Londynie – przewinęło się ok. 2 mln ludzi, przy czym pod koniec tego konfliktu czynny udział w walkach brało aż 600 tysięcy Polaków. Czyniło to z polskich sił zbrojnych czwartą pod względem liczebności armię aliancką, która przyczyniła się w dużym stopniu do ostatecznego rozgromienia nazizmu.

Wszystkie osoby zainteresowane skomplikowanymi, tragicznymi, ale i chwalebnymi losami Polski i Polaków podczas II Wojny Światowej, zapraszamy serdecznie do odwiedzenia poświęconej temu tematowi strony internetowej www.ww2.pl/en, rekomendując zarazem gorąco cykl artykułów na temat wkładu Polaków w zwycięstwo aliantów, jaki od czerwca br. ukazuje się na łamach znakomitego rumuńskiego miesięcznika „Historia”. Pierwszy artykuł z tego cyklu, poświęcony wojnie obronnej Polski w 1939 r., jest już dostępny również w wersji elektronicznej na stronie www.historia.ro, pod adresem: http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/polonia-razboiul-defensiv-1939

Drugi, o udziale polskich pilotów w Bitwie o Anglię: http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/o-mana-oameni-impotriva-luftwaffe-participarea-polonezilor-batalia

Trzeci, o polskich kryptologach, którzy pomogli złamać kod Enigmy: http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/polonezii-primii-invingatorii-ai-enigmei

W miarę ukazywania się kolejnych artykułów, będziemy podawać Państwu linki dostępu do poszczególnych tekstów.


Polki i Rumunki, które zmieniły świat zawitały

Do końca marca również mieszkańcy Vaslui mogą poznać fascynujące historie 34 Polek i Rumunek, które miały odwagę zmienić swój kraj, Europę i świat. Otwarcie wystawy otworzy również Narodowe Sympozjum „Znane kobiety Rumunii” w Muzeum Okręgowym „Stefan cel Mare” Vaslui.
01 03.2021 31 03.2021 Historia, Kino, Teatr

Polki i Rumunki, które zmieniły świat wracają

Fascynujące historie 34 Polek i Rumunek, które miały odwagę, by zmieniać swoje kraje, Europę i świat można ponownie oglądać w Bukareszcie. Będą one dostępne do 18 marca przez całą dobę, w samym centrum stolicy Rumunii - tuż obok Placu Uniwersyteckiego, na ogrodzeniu Muzeum Miasta Bukareszt - Pałac Suțu.
19 02.2021 18 03.2021 Historia, Kino, Teatr

30. rocznica współpracy wyszehradzkiej

Trzydzieści lat temu, 15 lutego 1991 r., prezydenci Polski i Czechosłowacji oraz premier Węgier podpisali na zamku w Wyszehradzie na Węgrzech Deklarację o współpracy Czeskiej i Słowackiej Republiki Federacyjnej, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Węgierskiej w dążeniu do integracji europejskiej.
15 02.2021 Aktualności