15.02.2021 - 31.12.2021 Inne

Karpacki kociołek – książka kucharska krajów z Grupy Wyszehradzkiej

Z okazji 30. rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej (V4), przygotowaliśmy dla Was mały upominek. Wspólnie z Chefem Lorkiem wybraliśmy i przygotowaliśmy kilka przepisów typowych dla Europy Środkowej i zebraliśmy je w specjalnej książce kucharskiej. Skosztuj naszego Karpackiego Kociołka!

W 2013 roku został zorganizowany tzw. Redyk Karpacki, którego trasa wiodła przez tereny Rumunii, Ukrainy, Polski, Słowacji i Czech. W stadzie znalazło się ok. 300 owiec, psy, osły i konie. Pasterze z Polski, Ukrainy i Rumunii w okresie od 11 maja do 14 września 2013 r. pokonali ok. 1200 km dla uczczenia wędrówek pasterzy wołoskich, które doprowadziły do zasiedlenia Karpat i powstania wspólnej, wysokogórskiej kultury pasterskiej, łączącej społeczności zamieszkujące Karpaty. Mimo braku Węgier na trasie przejścia pasterzy, obecność plemion madziarskich w łuku Karpat (na nizinie Pannońskiej i wyżynie Siedmiogrodzkiej), stanowi nieodłączny element regionu i znacznie przyczyniła się do rozwoju i ukształtowania środkowoeuropejskiej kultury.

Kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) – Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, stanowią część krajobrazu karpackiego i wszystkie mają dostęp do tego łańcucha górskiego (każdy z krajów oczywiście w różnym stopniu pokryty jest karpackimi wzniesieniami i dolinami). Powstała ona 15 lutego 1991 r., kiedy to prezydenci Polski Lech Wałęsa i Czechosłowacji Václav Havel oraz premier Węgier József Antall podpisali w węgierskim mieście Wyszehrad wspólną deklarację określającą cele i warunki wzajemnej współpracy. Choć bezpośrednim powodem powstania V4 była intensyfikacja współpracy w zakresie budowy demokratycznych struktur państwowych oraz wolnorynkowej gospodarki, a w dalszej perspektywie uczestnictwo w procesie integracji europejskiej, Grupa Wyszehradzka jest idealnym przykładem współpracy krajów, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości.

W mini książce kucharskiej, którą nazwaliśmy Karpacki kociołek – książka kucharska krajów Grupy Wyszehradzkiej, znajdą Państwo świadectwo jednego z elementów wspólnoty kulturalnej regionu – jego przenikających się tradycji kulinarnych. Mamy nadzieję, że przygotowane przez szefa kuchni Laurentiu Zediu (Chef Lorek) przepisy będą dla Państwa inspirujące. Dostrzegą w nich Państwo wiele podobieństw, odnajdą znane i lubiane smaki, ale także nutę świeżości przełamującej przyzwyczajenia. Tym samym chcemy pokazać, że kraje Europy Środkowej mają więcej wspólnego, niż może się wydawać, a potężny łańcuch Karpat, to nie tyle granica, która je oddziela, ile droga, która je łączy. By lepiej zrozumieć bogactwo przestrzeni karpackiej w różnych jej aspektach, poprosiliśmy krakowskiego historyka sztuki, miłośnika i znawcę regionu, Tomasza Ogińskiego, o przybliżenie idei karpackości i jej wielorakich implikacji dla kultury.

Czy istnieje coś takiego jak kuchnia karpacka? Poszukując jej początków, nie możemy zapomnieć, że była to przede wszystkim uboga kuchnia chłopska, charakterystyczna dla ludzi zajmujących się hodowlą i rolnictwem. Dość łatwo dojdziemy do wniosku, że w dużej mierze była ona oparta na nabiale (mleko i jego przetwory), ziemniakach oraz kapuście. Do dziś znajdujemy te tradycyjne produkty na naszych stołach.

from to
Scheduled ical Google outlook Inne

Poznaj tajniki języka polskiego w Krajowej 🗓

Cześć, gąszcz, czyżyk, źdźbło, mitrężyć, dżdżysto, gżegżółka, chrząszcz – poznaj piękno języka polskiego dzięki wystawie przygotowanej w wersji rumuńskiej przez Instytut Polski w Bukareszcie. Wystawę można oglądać na ogrodzeniu Biblioteki Powiatowej „Alexandru i Aristia Aman” do końca listopada.
25 10.2021 30 11.2021 Inne

Wspólnie świętujemy 140 lat Muzeum „Karola I”

Muzeum „Karola I” w Brăila nosi imię króla, ponieważ zostało utworzone jego dekretem w 1881 roku. Z okazji 140-lecia działalności kulturalnej tejże instytucji, mamy zaszczyt zorganizować w muzeum wieczór polski 23 sierpnia , 2021.
23 08.2021 Inne

Wystawa “Kolory prawosławia. Polska” w Klużu 🗓

Choć dominującą religią w Polsce jest katolicyzm, od wieków na ziemiach polskich żyją też duże skupiska wiernych Kościoła prawosławnego i greckokatolickiego. Część ich bogatych tradycji i dziedzictwa prezentuje wystawa „Kolory prawosławia. Polska”, którą do 31 sierpnia 2021 roku, można oglądać w Bibliotece Okręgowej "Octavian Goga" w Klużu Napoce.
02 08.2021 31 08.2021 Historia, Inne