17.03.2021 - 12.04.2021 Historia

100 lat przymierza wojskowego – wystawa

W tym roku obchodzimy rocznicę stulecia nawiązania polsko-rumuńskich stosunków wojskowych. W dniu 3 marca 1921 r. w Bukareszcie przedstawiciele Polski i Rumunii podpisali „Konwencję o przymierzu odpornym między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Rumunii” oraz tajną konwencję wojskową. Ta data to symboliczny początek relacji wojskowych pomiędzy oboma krajami. Z tej okazji Instytut Polski w Bukareszcie przygotował wystawę „Polsko-rumuński sojusz wojskowy w okresie międzywojennym”, którą można oglądać na ogrodzeniu Pałacu Suțu w Bukareszcie między 18 marca do 12 kwietnia.

W Bukareszcie rocznicowe obchody nawiązania polsko-rumuńskich stosunków wojskowych rozpoczęły się 17 marca 2021 r. debatą w Kasynie Wojskowym (Cercul Militar) zorganizowaną przez ISPAIM (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară) we współpracy z Ambasadą RP w Bukareszcie oraz Instytutem Polskim w Bukareszcie. Spotkali się na niej przedstawiciele polskich i rumuńskich władz państwowych, dyplomatycznych i wojskowych a także historycy z obu krajów.

Podczas tego wydarzenia dr. hab. Krzysztof Nowak zaprezentował także zredagowany przez siebie oraz prof. Henryka Walczaka dwujęzyczny pierwszy tom „Jeden naród o dwóch sztandarach. Przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921 – 1926. Dokumenty i materiały”. Publikacja ukazała się dzięki wspólnym wysiłkom Instytutu Polskiego w Bukareszcie, Ministerswa Spraw Zagranicznych RP, Instytutu Kultury Rumuńskiej oraz Ambasady Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie Natalia Mosor zaprezentowała obecnym gościom oraz uczestnikom transmisji online wystawę „Polsko-rumuńskie stosunki wojskowe w okresie międzywojennym”.

Ekspozycja składa się z 13 plansz, które chronologicznie przedstawiają wzajemne relacje obu krajów, które w okresie międzywojennym łączyła nie tylko wspólna granica, ale również strategiczny sojusz zabezpieczający wsparcie sąsiada na wypadek agresji ze strony Związku Sowieckiego (wcześniej Rosji Sowieckiej).

O wymiarze nie tylko geopolitycznym i strategicznym wzajemnych stosunków w okresie międzywojennym świadczą również liczne wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rumunii i jego zażyłe osobiste relacje z królem Ferdynandem i rodziną królewską.

Wystawę „Polsko-rumuński sojusz wojskowy w okresie międzywojennym” można oglądać na ogrodzeniu Muzeum Miasta Bukareszt – Pałac Suțu, Bvd. Ion I.C. Brătianu 2, w okresie 18 marca – 12 kwietnia 2021.

from to
Scheduled Historia

„Architektura niepodległości w Europie środkowej” na festiwalu

W ramach Festiwalu Postaw Kulturalnych - Folkever in Siret, w tym roku Instytut Polski w Bukareszcie zaprezentuje wystawę „Architektura Niepodległości w Europie Środkowej”. Zakończenie I wojny światowej w 1918 roku diametralnie zmieniło geopolityczny obraz Europy Środkowej. Wielu narodom przyniosło wolność, dla innych zaś oznaczało głębokie zmiany dotychczasowych ram życia politycznego i gospodarczego. Zniszczenia wojenne, przesunięcia granic oraz zderzenie z nowymi realiami politycznymi odcisnęły piętno na rozwoju kultury oraz kształcie architektury tej części kontynentu w kolejnych dekadach. Jak zmieniły Bukareszt, Warszawa, Tallin, Eforie Nord i Czerniowce, odkryją Państwo odwiedzając Centrum Kultury Siret w okresie 20 września - 4 października 2023.
20 09.2023 04 10.2023 Historia

„Architektura Niepodległości w Europie Środkowej” na Dniach

Dni Polskie to od 23 lat przedsięwzięcie łączące sympozjum na temat szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków oraz imprezy kulturalne. Od 2006 r. stałym elementem Dni Polskich są także polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których prezentują się wszystkie polskie środowiska z Rumunii, a także sąsiedzi Rumuni i inne narodowości. Tegoroczne 24. Dni Polskie, odbędą się w dniach 24-26 sierpnia 2023 roku w Gura Humorului, Moarze i Nowym Sołońcu.
24 08.2023 Historia

Historia Polski w Rasznowie 🗓

„Orlęta. Grodno '39”, pierwszy film o agresji wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku, będzie można zobaczyć w Braszowie i Rasznowie w ramach Festiwalu Filmu i Historii, który odbędzie się w dniach 13-27 sierpnia.
15 08.2023 24 08.2023 Historia, Kino, Wydarzenia