17.03.2021 - 12.04.2021 Historia

100 lat przymierza wojskowego – wystawa

W tym roku obchodzimy rocznicę stulecia nawiązania polsko-rumuńskich stosunków wojskowych. W dniu 3 marca 1921 r. w Bukareszcie przedstawiciele Polski i Rumunii podpisali „Konwencję o przymierzu odpornym między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Rumunii” oraz tajną konwencję wojskową. Ta data to symboliczny początek relacji wojskowych pomiędzy oboma krajami. Z tej okazji Instytut Polski w Bukareszcie przygotował wystawę „Polsko-rumuński sojusz wojskowy w okresie międzywojennym”, którą można oglądać na ogrodzeniu Pałacu Suțu w Bukareszcie między 18 marca do 12 kwietnia.

W Bukareszcie rocznicowe obchody nawiązania polsko-rumuńskich stosunków wojskowych rozpoczęły się 17 marca 2021 r. debatą w Kasynie Wojskowym (Cercul Militar) zorganizowaną przez ISPAIM (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară) we współpracy z Ambasadą RP w Bukareszcie oraz Instytutem Polskim w Bukareszcie. Spotkali się na niej przedstawiciele polskich i rumuńskich władz państwowych, dyplomatycznych i wojskowych a także historycy z obu krajów.

Podczas tego wydarzenia dr. hab. Krzysztof Nowak zaprezentował także zredagowany przez siebie oraz prof. Henryka Walczaka dwujęzyczny pierwszy tom „Jeden naród o dwóch sztandarach. Przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921 – 1926. Dokumenty i materiały”. Publikacja ukazała się dzięki wspólnym wysiłkom Instytutu Polskiego w Bukareszcie, Ministerswa Spraw Zagranicznych RP, Instytutu Kultury Rumuńskiej oraz Ambasady Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie Natalia Mosor zaprezentowała obecnym gościom oraz uczestnikom transmisji online wystawę „Polsko-rumuńskie stosunki wojskowe w okresie międzywojennym”.

Ekspozycja składa się z 13 plansz, które chronologicznie przedstawiają wzajemne relacje obu krajów, które w okresie międzywojennym łączyła nie tylko wspólna granica, ale również strategiczny sojusz zabezpieczający wsparcie sąsiada na wypadek agresji ze strony Związku Sowieckiego (wcześniej Rosji Sowieckiej).

O wymiarze nie tylko geopolitycznym i strategicznym wzajemnych stosunków w okresie międzywojennym świadczą również liczne wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rumunii i jego zażyłe osobiste relacje z królem Ferdynandem i rodziną królewską.

Wystawę „Polsko-rumuński sojusz wojskowy w okresie międzywojennym” można oglądać na ogrodzeniu Muzeum Miasta Bukareszt – Pałac Suțu, Bvd. Ion I.C. Brătianu 2, w okresie 18 marca – 12 kwietnia 2021.

from to
Scheduled Historia

„Architektura Niepodległości w Europie Środkowej” w Bukareszcie

Zakończenie I wojny światowej w 1918 roku diametralnie zmieniło geopolityczny obraz Europy Środkowej. Wielu narodom przyniosło wolność, dla innych zaś oznaczało głębokie zmiany dotychczasowych ram życia politycznego i gospodarczego. Zniszczenia wojenne, przesunięcia granic oraz zderzenie z nowymi realiami politycznymi odcisnęły piętno na rozwoju kultury oraz kształcie architektury tej części kontynentu w kolejnych dekadach. Jak zmieniły Bukareszt, Warszawa, Tallin, Eforie Nord i Czerniowce, odkryją Państwo zapoznając się z rumuńską wersją wystawy „Architektura Niepodległości w Europie Środkowej” przygotowaną przez Instytut Polski w Bukareszcie. Wystawę można oglądać na ogrodzeniu Pałacu Sutu w Bukareszcie do 5 czerwca 2023.
15 05.2023 05 06.2023 Historia, Sztuki wizualne

„Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” w Krajowej 🗓

Dzięki genialnym polskim matematykom skomplikowany szyfr „Enigmy”, niemieckiej maszyny szyfrującej, został złamany. Wpłynęło to na przebieg II wojny światowej. W dniach 17 maja - 17 czerwca 2023 roku wraz z Centrum Języka i Kultury Polskiej działającym przy Uniwersytecie w Krajowej, zapraszamy do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”.
17 05.2023 17 06.2023 Historia

„Tadeusz Kościuszko-cena wolności” w Golești 🗓

Z okazji polskiego Święta Narodowego Trzeciego Maja, upamiętniającego jedną z pierwszych konstytucji w nowożytnym świecie, Instytut Polski w Bukareszcie wraz z Muzeum Golești zaprasza w maju na wystawę „Tadeusz Kościuszko-cena wolności”.
03 05.2023 11 06.2023 Historia