17.03.2021 - 12.04.2021 Historia

100 lat przymierza wojskowego – wystawa

W tym roku obchodzimy rocznicę stulecia nawiązania polsko-rumuńskich stosunków wojskowych. W dniu 3 marca 1921 r. w Bukareszcie przedstawiciele Polski i Rumunii podpisali „Konwencję o przymierzu odpornym między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Rumunii” oraz tajną konwencję wojskową. Ta data to symboliczny początek relacji wojskowych pomiędzy oboma krajami. Z tej okazji Instytut Polski w Bukareszcie przygotował wystawę „Polsko-rumuński sojusz wojskowy w okresie międzywojennym”, którą można oglądać na ogrodzeniu Pałacu Suțu w Bukareszcie między 18 marca do 12 kwietnia.

W Bukareszcie rocznicowe obchody nawiązania polsko-rumuńskich stosunków wojskowych rozpoczęły się 17 marca 2021 r. debatą w Kasynie Wojskowym (Cercul Militar) zorganizowaną przez ISPAIM (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară) we współpracy z Ambasadą RP w Bukareszcie oraz Instytutem Polskim w Bukareszcie. Spotkali się na niej przedstawiciele polskich i rumuńskich władz państwowych, dyplomatycznych i wojskowych a także historycy z obu krajów.

Podczas tego wydarzenia dr. hab. Krzysztof Nowak zaprezentował także zredagowany przez siebie oraz prof. Henryka Walczaka dwujęzyczny pierwszy tom „Jeden naród o dwóch sztandarach. Przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921 – 1926. Dokumenty i materiały”. Publikacja ukazała się dzięki wspólnym wysiłkom Instytutu Polskiego w Bukareszcie, Ministerswa Spraw Zagranicznych RP, Instytutu Kultury Rumuńskiej oraz Ambasady Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie Natalia Mosor zaprezentowała obecnym gościom oraz uczestnikom transmisji online wystawę „Polsko-rumuńskie stosunki wojskowe w okresie międzywojennym”.

Ekspozycja składa się z 13 plansz, które chronologicznie przedstawiają wzajemne relacje obu krajów, które w okresie międzywojennym łączyła nie tylko wspólna granica, ale również strategiczny sojusz zabezpieczający wsparcie sąsiada na wypadek agresji ze strony Związku Sowieckiego (wcześniej Rosji Sowieckiej).

O wymiarze nie tylko geopolitycznym i strategicznym wzajemnych stosunków w okresie międzywojennym świadczą również liczne wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rumunii i jego zażyłe osobiste relacje z królem Ferdynandem i rodziną królewską.

Wystawę „Polsko-rumuński sojusz wojskowy w okresie międzywojennym” można oglądać na ogrodzeniu Muzeum Miasta Bukareszt – Pałac Suțu, Bvd. Ion I.C. Brătianu 2, w okresie 18 marca – 12 kwietnia 2021.

from to
Scheduled Historia

Zimna Wojna – powrót do przeszłości? 🗓

Burzliwą historię zimnej wojny, czyli czasu napięć, konfliktów i rywalizacji między państwami komunistycznymi a Zachodem, będzie można poznać oglądając wystawę polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, prezentowaną na Uniwersytecie Constantina Brâncuși w Târgu-Jiu w dniach 6 października-4 listopada 2022 roku.
06 10.2022 04 11.2022 Historia, Sztuki wizualne, Wydarzenia

Odkryj historię „Solidarności” w Dewie 🗓

We współpracy z Muzeum Cywilizacji Dackiej i Rzymskiej w Dewie, oraz przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Hunedoara, organizujemy w okresie 30 września 2022 - 30 października 2022 wystawę plenerową: 40-LECIE REWOLUCJI „SOLIDARNOŚCI”.
30 09.2022 30 10.2022 Historia

Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II

Osiemdziesiąt trzy lata po wybuchu II wojny światowej Polska, jej pierwsza ofiara, przypomina o najbardziej dramatycznym konflikcie zbrojnym w historii świata. Opowiada o nim wystawa, która do końca września będzie prezentowana w Bibliotece Wojewódzkiej "Antim Ivireanul" Vâlcea. W środę, 31 august 2022, o godzinie 11.00, zapraszamy na wernisaż wystawy "Walka i cierpienie. Obywatele Polscy podczas II wojny światowej"
31 08.2022 30 09.2022 Historia