17.03.2021 - 12.04.2021 Historia

100 lat przymierza wojskowego – wystawa

W tym roku obchodzimy rocznicę stulecia nawiązania polsko-rumuńskich stosunków wojskowych. W dniu 3 marca 1921 r. w Bukareszcie przedstawiciele Polski i Rumunii podpisali „Konwencję o przymierzu odpornym między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Rumunii” oraz tajną konwencję wojskową. Ta data to symboliczny początek relacji wojskowych pomiędzy oboma krajami. Z tej okazji Instytut Polski w Bukareszcie przygotował wystawę „Polsko-rumuński sojusz wojskowy w okresie międzywojennym”, którą można oglądać na ogrodzeniu Pałacu Suțu w Bukareszcie między 18 marca do 12 kwietnia.

W Bukareszcie rocznicowe obchody nawiązania polsko-rumuńskich stosunków wojskowych rozpoczęły się 17 marca 2021 r. debatą w Kasynie Wojskowym (Cercul Militar) zorganizowaną przez ISPAIM (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară) we współpracy z Ambasadą RP w Bukareszcie oraz Instytutem Polskim w Bukareszcie. Spotkali się na niej przedstawiciele polskich i rumuńskich władz państwowych, dyplomatycznych i wojskowych a także historycy z obu krajów.

Podczas tego wydarzenia dr. hab. Krzysztof Nowak zaprezentował także zredagowany przez siebie oraz prof. Henryka Walczaka dwujęzyczny pierwszy tom „Jeden naród o dwóch sztandarach. Przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921 – 1926. Dokumenty i materiały”. Publikacja ukazała się dzięki wspólnym wysiłkom Instytutu Polskiego w Bukareszcie, Ministerswa Spraw Zagranicznych RP, Instytutu Kultury Rumuńskiej oraz Ambasady Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie Natalia Mosor zaprezentowała obecnym gościom oraz uczestnikom transmisji online wystawę „Polsko-rumuńskie stosunki wojskowe w okresie międzywojennym”.

Ekspozycja składa się z 13 plansz, które chronologicznie przedstawiają wzajemne relacje obu krajów, które w okresie międzywojennym łączyła nie tylko wspólna granica, ale również strategiczny sojusz zabezpieczający wsparcie sąsiada na wypadek agresji ze strony Związku Sowieckiego (wcześniej Rosji Sowieckiej).

O wymiarze nie tylko geopolitycznym i strategicznym wzajemnych stosunków w okresie międzywojennym świadczą również liczne wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rumunii i jego zażyłe osobiste relacje z królem Ferdynandem i rodziną królewską.

Wystawę „Polsko-rumuński sojusz wojskowy w okresie międzywojennym” można oglądać na ogrodzeniu Muzeum Miasta Bukareszt – Pałac Suțu, Bvd. Ion I.C. Brătianu 2, w okresie 18 marca – 12 kwietnia 2021.

from to
Scheduled Historia

Zimna Wojna – powrót do przeszłości? 🗓

Burzliwą historię zimnej wojny, czyli czasu napięć, konfliktów i rywalizacji między państwami komunistycznymi a Zachodem, będzie można poznać oglądając wystawę polskiego Instytutu Pamięci Narodowej, prezentowaną w Muzeum Memoriału Rewolucji 1989 w Timiszoarze w dniach 9 czerwca - 30 lipca 2022 roku.
09 06.2022 30 07.2022 Historia, Wydarzenia

Wystawa w Krajowej 🗓

Z okazji 155 rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego, wybitnego dowódcy i polityka, bez którego Polska nie powróciłaby na mapy Europy, Instytut Polski w Bukareszcie i Centrum Języka i Kultury Polskiej, w ramach Uniwersytetu w Krajowej, we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolj, zapraszają na wystawę pt. „Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”
24 05.2022 30 06.2022 Historia

100 lat przymierza wojskowego – wystawa w

W zeszłym roku obchodziliśmy rocznicę stulecia nawiązania polsko-rumuńskich stosunków wojskowych. W dniu 3 marca 1921 r. w Bukareszcie przedstawiciele Polski i Rumunii podpisali „Konwencję o przymierzu odpornym między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Rumunii” oraz tajną konwencję wojskową. Ta data to symboliczny początek relacji wojskowych pomiędzy oboma krajami. Z tej okazji Instytut Polski w Bukareszcie przygotował wystawę „Polsko-rumuński sojusz wojskowy w okresie międzywojennym”, którą można oglądać na ogrodzeniu Muzeum Sztuki w Piatra Neamț do 3 czerwca.
03 03.2022 03 06.2022 Historia