17.03.2021 - 12.04.2021 Archiwum, Historia

100 lat przymierza wojskowego – wystawa

W tym roku obchodzimy rocznicę stulecia nawiązania polsko-rumuńskich stosunków wojskowych. W dniu 3 marca 1921 r. w Bukareszcie przedstawiciele Polski i Rumunii podpisali „Konwencję o przymierzu odpornym między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Rumunii” oraz tajną konwencję wojskową. Ta data to symboliczny początek relacji wojskowych pomiędzy oboma krajami. Z tej okazji Instytut Polski w Bukareszcie przygotował wystawę „Polsko-rumuński sojusz wojskowy w okresie międzywojennym”, którą można oglądać na ogrodzeniu Pałacu Suțu w Bukareszcie między 18 marca do 12 kwietnia.

W Bukareszcie rocznicowe obchody nawiązania polsko-rumuńskich stosunków wojskowych rozpoczęły się 17 marca 2021 r. debatą w Kasynie Wojskowym (Cercul Militar) zorganizowaną przez ISPAIM (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară) we współpracy z Ambasadą RP w Bukareszcie oraz Instytutem Polskim w Bukareszcie. Spotkali się na niej przedstawiciele polskich i rumuńskich władz państwowych, dyplomatycznych i wojskowych a także historycy z obu krajów.

Podczas tego wydarzenia dr. hab. Krzysztof Nowak zaprezentował także zredagowany przez siebie oraz prof. Henryka Walczaka dwujęzyczny pierwszy tom „Jeden naród o dwóch sztandarach. Przymierze polsko-rumuńskie (1918) 1921 – 1926. Dokumenty i materiały”. Publikacja ukazała się dzięki wspólnym wysiłkom Instytutu Polskiego w Bukareszcie, Ministerswa Spraw Zagranicznych RP, Instytutu Kultury Rumuńskiej oraz Ambasady Rumunii w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto dyrektor Instytutu Polskiego w Bukareszcie Natalia Mosor zaprezentowała obecnym gościom oraz uczestnikom transmisji online wystawę „Polsko-rumuńskie stosunki wojskowe w okresie międzywojennym”.

Ekspozycja składa się z 13 plansz, które chronologicznie przedstawiają wzajemne relacje obu krajów, które w okresie międzywojennym łączyła nie tylko wspólna granica, ale również strategiczny sojusz zabezpieczający wsparcie sąsiada na wypadek agresji ze strony Związku Sowieckiego (wcześniej Rosji Sowieckiej).

O wymiarze nie tylko geopolitycznym i strategicznym wzajemnych stosunków w okresie międzywojennym świadczą również liczne wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rumunii i jego zażyłe osobiste relacje z królem Ferdynandem i rodziną królewską.

Wystawę “Polsko-rumuński sojusz wojskowy w okresie międzywojennym” można oglądać na ogrodzeniu Muzeum Miasta Bukareszt – Pałac Suțu, Bvd. Ion I.C. Brătianu 2, w okresie 18 marca – 12 kwietnia 2021.

from to
Scheduled ical Google outlook Archiwum Historia

“Skarby Krakowa” w Muzeum Bukowiny 🗓

Zabytki światowej klasy, fascynujące historie, niezapomniany klimat krakowskiego rynku, ale i doskonała nowoczesna architektura to znaki rozpoznawcze Krakowa, jednego z najpiękniejszych miast Polski. Można je poznać oglądając wystawę „Skarby Krakowa" prezentowaną przez cały kwiecień w Muzeum Bukowiny w Suczawie.
01 04.2021 30 04.2021 Historia

O historii “Solidarności” w Klużu Napoce 🗓

W tym roku mija 40 lat od wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Przy tej okazji chcielibyśmy przypomnieć trudną historię NSZZ Solidarność. Można ją poznać do końca marca w Bibliotece Okręgowej "Octavian Goga" w Klużu. Wystawa „40. rocznica rewolucji Solidarności” przygotowana w rumuńskiej wersji językowej przez Instytut Polski w Bukareszcie, opowiada genezę powstania „Solidarności” oraz jej wpływ na losy Europy Środkowo-Wschodniej.
15 03.2021 31 03.2021 Historia

Polki i Rumunki, które zmieniły świat zawitały

Do końca marca również mieszkańcy Vaslui mogą poznać fascynujące historie 34 Polek i Rumunek, które miały odwagę zmienić swój kraj, Europę i świat. Otwarcie wystawy otworzy również Narodowe Sympozjum „Znane kobiety Rumunii” w Muzeum Okręgowym „Stefan cel Mare” Vaslui.
01 03.2021 31 03.2021 Historia, Kino, Teatr