29.03.2023 - 30.04.2023 Historia, Sztuki wizualne

Wystawa „Architektura Niepodległości w Europie Środkowej” w Jassach

Zakończenie I wojny światowej w 1918 roku diametralnie zmieniło geopolityczny obraz Europy Środkowej. Wielu narodom przyniosło wolność, dla innych zaś oznaczało głębokie zmiany dotychczasowych ram życia politycznego i gospodarczego. Zniszczenia wojenne, przesunięcia granic oraz zderzenie z nowymi realiami politycznymi odcisnęły piętno na rozwoju kultury oraz kształcie architektury tej części kontynentu w kolejnych dekadach. Jak zmieniły Bukareszt, Warszawa, Tallin, Eforie Nord i Czerniowce, odkryją Państwo zapoznając się z rumuńską wersją wystawy „Architektura Niepodległości w Europie Środkowej” przygotowaną przez Instytut Polski w Bukareszcie. Wystawę można oglądać w Pałacu Kultury w Jassach między 7 kwietnia a 7 maja 2023.

Był to co prawda krótki, ale bardzo dynamiczny okres. Na mapie Europy Środkowej pojawiła się mozaika nowych krajów. Marzeniem, które obudziło się po tragedii I wojny światowej, było odzyskanie porządku, zaprowadzenie ładu w rozbitym świecie, znalezienie jakiegoś nowego ustroju dla narodów, które wreszcie uzyskały upragnioną podmiotowość – mówi Łukasz Galusek, zastępca dyrektora ds. programowych Międzynarodowego Centrum Kultury (MCK) w Krakowie i jeden z kuratorów wystawy. Teraz, z perspektywy ponad stu lat możemy spojrzeć na moment, kiedy kształtował się ten nowy ład; dla wielu był czasem świętowania, a u innych data ta nadal zmusza do refleksji. Patrzymy na naszą część kontynentu w rozległym horyzoncie, staramy się objąć całe spectrum zmian, jakie się wtedy dokonywały, a znalazły swoje odbicie w przestrzeni, urbanistyce i architekturze.

Myślą przewodnią wystawy stało się ukazanie bardzo dynamicznego okresu po roku 1918 w całym szerokim spectrum zmian, jakie się wówczas dokonywały, a znalazły swoje odbicie w przestrzeni, urbanistyce i architekturze nowych państw, wyłonionych na mapie Europy Środkowej. Tworzył się nowy ład – polityczny, społeczny i kulturowy.

Tytułowa architektura niepodległości jest w tym wypadku rozumiana szerzej niż pojedyncze budowle. Jest zaznaczaniem swojej podmiotowości w krajobrazie regionów i miast, poszukiwaniem nowych wzorów ikonografii narodowej, wyrazem chęci stworzenia szans dla rozwoju społecznego, ale także powstaniem idei nowego człowieka.

Zmiany polityczne sprawiły, że niegdyś tętniące życiem metropolie traciły swoje istotne znaczenie zaś prowincjonalne miasta z dnia na dzień stawały się stolicami krajów lub regionów. Młode państwowości potrzebowały właściwej i godnej oprawy. Monumentalny charakter gmachów i rozmach przestrzeni publicznych służyły umocowaniu nowej władzy jak i budowaniu tożsamości narodowej. Tryumfy święcił modernizm, który rozwinął się z myślą o potrzebach najuboższych oferując tanie budownictwo mieszkaniowe, aby z czasem zyskać swój nowy, luksusowy wymiar.

Koniec Wielkiej Wojny to także czas narodzin idei nowego człowieka. Człowiek przyszłości miał być zdrowy i wysportowany, a jego ciało miało przypominać maszynę. Zdrowie i higienę, sport i aktywny wypoczynek uznano za czynniki przemian społecznych i obyczajowych oraz ważne elementy konsolidowania nowych społeczeństw. Dokonujące się zmiany świetnie ilustrowała ewolucja uzdrowiska, a także rozwój infrastruktury sportowej. Hale sportowe, tory wyścigowe, pływalnie, stadiony mogące pomieścić tysiące widzów stawały się widomym znakiem modernizacji i świetnym narzędziem propagandowym dla nowo powstałych państw.


Kuratorzy: Łukasz Galusek, dr Żanna Komar, Helena Postawka-Lech, dr Michał Wiśniewski, Natalia Żak

Ekspozycja dofinansowana ze środków polskiego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

from to
Scheduled Historia >Sztuki wizualne

„Architektura Niepodległości w Europie Środkowej” w Bukareszcie

Zakończenie I wojny światowej w 1918 roku diametralnie zmieniło geopolityczny obraz Europy Środkowej. Wielu narodom przyniosło wolność, dla innych zaś oznaczało głębokie zmiany dotychczasowych ram życia politycznego i gospodarczego. Zniszczenia wojenne, przesunięcia granic oraz zderzenie z nowymi realiami politycznymi odcisnęły piętno na rozwoju kultury oraz kształcie architektury tej części kontynentu w kolejnych dekadach. Jak zmieniły Bukareszt, Warszawa, Tallin, Eforie Nord i Czerniowce, odkryją Państwo zapoznając się z rumuńską wersją wystawy „Architektura Niepodległości w Europie Środkowej” przygotowaną przez Instytut Polski w Bukareszcie. Wystawę można oglądać na ogrodzeniu Pałacu Sutu w Bukareszcie do 5 czerwca 2023.
15 05.2023 05 06.2023 Historia, Sztuki wizualne

„Enigma. Odszyfrować zwycięstwo” w Krajowej 🗓

Dzięki genialnym polskim matematykom skomplikowany szyfr „Enigmy”, niemieckiej maszyny szyfrującej, został złamany. Wpłynęło to na przebieg II wojny światowej. W dniach 17 maja - 17 czerwca 2023 roku wraz z Centrum Języka i Kultury Polskiej działającym przy Uniwersytecie w Krajowej, zapraszamy do obejrzenia wystawy zatytułowanej „Enigma. Odszyfrować zwycięstwo”.
17 05.2023 17 06.2023 Historia

„Ukraiński Świat Marii Prymachenko” w Kiszyniowie 🗓

Z okazji Dni Kultury Ukraińskiej w Bibliotece Narodowej Mołdawii Instytut Polski w Bukareszcie zaprezentuje na ogrodzeniu Narodowego Muzeum Historii Mołdawii w Kiszyniowie wystawę poświęconą ukraińskiej artystce ludowej Marii Prymachenko. Jest to okazja dla naszych krajów, aby po raz kolejny wyrazić poparcie dla Ukrainy w tych trudnych dniach wojny. Wystawę „Ukraiński świat Marii Prymachenko” można zwiedzać od 10 maja do 10 czerwca 2023 roku.
10 05.2023 10 06.2023 Sztuki wizualne