24.08.2023 Historia

„Architektura Niepodległości w Europie Środkowej” na Dniach Kultury Polskiej

Dni Polskie to od 23 lat przedsięwzięcie łączące sympozjum na temat szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków oraz imprezy kulturalne. Od 2006 r. stałym elementem Dni Polskich są także polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których prezentują się wszystkie polskie środowiska z Rumunii, a także sąsiedzi Rumuni i inne narodowości. Tegoroczne 24. Dni Polskie, odbędą się w dniach 24-26 sierpnia 2023 roku w Gura Humorului, Moarze i Nowym Sołońcu.

Dni Polskie rozpocznie 24 sierpnia o godz. 9:00 w sali Tisa hotelu Best Western Bucovina w Gura Humorului polsko-rumuńskie sympozjum naukowe. O godz. 17:00 natomiast rozpocznie się wyjątkowe dla całej rumuńskiej Polonii wydarzenie – uroczyste otwarcie nowo wybudowanego Domu Polskiego w Moarze. Podobnie jak pozostałe działające już na Bukowinie Domy Polskie, tak i ten będzie spełniał nie tylko praktyczną rolę, ale także stanowić będzie swoisty symbol jednoczący lokalną społeczność pod swoim dachem.

Po otwarciu zapraszamy gości do obejrzenia wystawy „Architektura Niepodległości w Europie Środkowej”, stworzonej przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, której wersję rumuńską przygotował Instytut Polski w Bukareszcie. Zakończenie I wojny światowej w 1918 r. diametralnie zmieniło obraz Europy Środkowej. Wielu narodom przyniosło wolność, dla innych zaś oznaczało głębokie zmiany dotychczasowych ram życia politycznego i gospodarczego. Zniszczenia wojenne, przesunięcia granic oraz zderzenie z nowymi realiami politycznymi odcisnęły piętno na rozwoju kultury oraz kształcie architektury tej części kontynentu. Tworzył się nowy ład – polityczny, społeczny i kulturowy.

Zmiany polityczne sprawiły, że niegdyś tętniące życiem metropolie traciły swoje istotne znaczenie, zaś prowincjonalne miasta z dnia na dzień stawały się stolicami krajów lub regionów. Tytułowa architektura niepodległości jest w tym wypadku rozumiana szerzej niż pojedyncze budowle. Jest zaznaczaniem swojej podmiotowości w krajobrazie regionów i miast, poszukiwaniem nowych wzorów ikonografii narodowej, wyrazem chęci stworzenia szans dla rozwoju społecznego, ale także powstaniem idei nowego człowieka. Jak zmieniły Bukareszt, Warszawa, Tallin, Eforie Nord i Czerniowce – odkryć można zapoznając się z wystawą.

Scheduled Historia

„Architektura niepodległości w Europie środkowej” na festiwalu

W ramach Festiwalu Postaw Kulturalnych - Folkever in Siret, w tym roku Instytut Polski w Bukareszcie zaprezentuje wystawę „Architektura Niepodległości w Europie Środkowej”. Zakończenie I wojny światowej w 1918 roku diametralnie zmieniło geopolityczny obraz Europy Środkowej. Wielu narodom przyniosło wolność, dla innych zaś oznaczało głębokie zmiany dotychczasowych ram życia politycznego i gospodarczego. Zniszczenia wojenne, przesunięcia granic oraz zderzenie z nowymi realiami politycznymi odcisnęły piętno na rozwoju kultury oraz kształcie architektury tej części kontynentu w kolejnych dekadach. Jak zmieniły Bukareszt, Warszawa, Tallin, Eforie Nord i Czerniowce, odkryją Państwo odwiedzając Centrum Kultury Siret w okresie 20 września - 4 października 2023.
20 09.2023 04 10.2023 Historia

Historia Polski w Rasznowie 🗓

„Orlęta. Grodno '39”, pierwszy film o agresji wojsk sowieckich na Polskę we wrześniu 1939 roku, będzie można zobaczyć w Braszowie i Rasznowie w ramach Festiwalu Filmu i Historii, który odbędzie się w dniach 13-27 sierpnia.
15 08.2023 24 08.2023 Historia, Kino, Wydarzenia

O historii harcerstwa polskiego w Klużu 🗓

Od 1 do 18 sierpnia 2023 r. odwiedzający Bibliotekę Okręgową „Octavian Goga” w Klużu, będą mogli poznać ponad 100-letnią historię polskiego harcerstwa na wystawie przygotowanej przez Muzeum Harcerstwa ZHP w Warszawie z inicjatywy Instytutu Polskiego im. Bukareszt.
01 08.2023 18 08.2023 Historia