4.03.2024 - 31.10.2025 Inne, Kino, Literatura, Muzyka, Sztuki wizualne, Teatr, Wydarzenia

Identyfikacja wizualna Sezonu Kulturalnego Polska-Rumunia 2024-2025

Identyfikacja wizualna sezonu jest owocem współpracy studentów wydziałów grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i bukareszteńskiego Narodowego Uniwersytetu Sztuki UNArte. Efektem kilkumiesięcznej pracy mieszanych ekip młodych grafików, wspieranych przez swoich wykładowców, jest logotyp inspirowany znakami diakrytycznymi, charakterystycznymi dla każdego z języków. Dopełnieniem identyfikacji jest hasło „Mamy wspólny język”, odwołujące się do języka kultury, który pozwala na głębokie poznanie i porozumienie między ludźmi - w całej ich różnorodności form, środków wyrazu i tradycji.

Proces pracy nad projektem identyfikacji wizualnej rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku. Nadzór merytoryczny nad konkursem objęli dr Aleksandra Kot i dr Marcin Władyka (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) oraz prof. nadzw. Marina Theodorescu, dr Iosif Oprescu i dr Radu Manelici, kierownik Wydziału Grafiki (Narodowy Uniwersytet Sztuki w Bukareszcie – Universitatea Națională de Arte din București).  Spośród studentów obu uczelni wyłoniono ośmioro grafików, którzy w dwuosobowych, polsko-rumuńskich zespołach rozpoczęli prace nad projektami. Nad identyfikacją pracowali: Maria Lisicka i Toma Ștefănescu, Nika Kiełek i Bianca Petrescu, Katarzyna Szczęsna i Mira Amarandei oraz Weronika Buling i Andreea-Raluca Mironiuc.

Zwycięski projekt przedstawili Maria Lisicka i Toma Ștefănescu. Jury doceniło lekkość, przejrzystość i współczesny charakter zaproponowanej przez nich formy. Studenci tak wyjaśniają stworzoną przez siebie koncepcję:

,,Nasza propozycja systemu identyfikacji wizualnej dla polsko-rumuńskiego sezonu kulturalnego opiera się na znakach diakrytycznych występujących zarówno w polskim, jak rumuńskim piśmie. Postrzegając język jako jeden z fundamentów każdej kultury, podjęliśmy decyzję o potraktowaniu tych charakterystycznych znaków graficznych (posiadających funkcje językowe) jako kluczowych elementów obu kultur. Za pomocą takiego podejścia pragniemy wspierać dialog między tymi znakami i stworzyć z nich „wspólny język” na czas trwania sezonu”.

Akcenty, nadkreślenia, łamańce, okręgi, przecinki, ogonki i kreski stają się w ten sposób modułami, które mogą być używane na wiele sposobów w różnych kontekstach. Znaki diakrytyczne mogą być używane do odzwierciedlenia tonu  organizowanych wydarzeń kulturowych, niezależnie od tego, czy są one statyczne czy dynamiczne. Oprócz technicznych i praktycznych aspektów, uważamy, że jest to wesołe i swobodne rozwiązanie, które niesie w sobie jednak ideę solidarności.’’ 

Sezon Kulturalny Polska-Rumunia 2024-2025 organizują polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Instytutem Adama Mickiewicza, przy wsparciu Instytutu Polskiego w Bukareszcie oraz rumuńskie Ministerstwo Kultury i Rumuński Instytut Kultury. W trakcie sezonu odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń m.in. wystawienniczych, muzycznych, teatralnych, filmowych i literackich.

Sezon rozpocznie się w czerwcu 2024 r., a zakończy w październiku 2025 r. Polski sezon w Rumunii zainauguruje wystawa „Tatry. Wróblewski, Karłowicz, Wyczółkowski” w Muzeum im. Brukenthala w Sybinie, a sezon rumuński w Polsce otworzy wystawa monograficzna „Nicolae Grigorescu, malarz rumuńskiego etosu” w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

 

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2023 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach. Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Flagową marką Instytutu jest CULTURE.PL – serwis informacyjny o kulturze, traktujący o najciekawszych wydarzeniach i zjawiskach związanych z polską kulturą. Można przeczytać na nim artykuły i newsy w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Rumuński Instytut Kultury został powołany w 2006. Jest jednym z 18 instytutów kultury rumuńskiej funkcjonujących poza granicami kraju. Działa na rzecz szerzenia wiedzy o Rumunii, przybliżając język i kulturę rumuńską oraz ułatwiając wymianę partnerską i kulturową pomiędzy Polską a Rumunią. Instytut w Warszawie realizuje z własnej inicjatywy, lub w porozumieniu z polskimi instytucjami publicznymi i prywatnymi, wydarzenia kulturalne z różnych dziedzin: muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne, literatura i inne. Prowadzi również działania z zakresu dyplomacji kulturalnej.

from to
Scheduled ical Google outlook Inne Kino Literatura Muzyka Sztuki wizualne Teatr Wydarzenia

Performans „Aktorki” w REACTOR de creație și

Performanceul „Actrițe” de Michał Telega, co-producția Teatrului Post-Național Interfonic și a Institutului Polonez din București va avea trei reprezentații la REACTOR de creație și experiment pe 26 aprilie la Cluj-Napoca.
26 04.2024 Sztuki wizualne, Teatr, Wydarzenia

„POLSKA” w Kiszyniowie – wystawa o ludziach,

POLSKA – People, Origins, Landscape, Solidarity, Knowledge i oczywiście Architecture. Na najnowszej wystawie zorganizowanej przez Instytut Polski w Bukareszcie w wersji rumuńskiej, będzie można poznać nasz kraj w pigułce. Na premierowy pokaz tej wystawy wybraliśmy Kiszyniów, gdzie na ogrodzeniu Narodowego Muzeum Historii Mołdawii, między 23 kwietnia a 17 maja 2024, znajdziecie wiele ciekawostek o Polsce.
23 04.2024 17 05.2024 Inne

PRACA POLSKIEJ ARTYSTKI NA WYSTAWIE GEISTER 🗓

Pracę "Revelation AD" polskiej artystki Zuzanny Czebatul można oglądać od 13 kwietnia do 5 maja 2024 r. w pawilonach Expoflora w bukareszteńskim parku Herăstrău, w ramach wystawy Geister, której kuratorką jest niemiecka artystka Kristin Wenzel.
13 04.2024 05 05.2024 Sztuki wizualne, Wydarzenia