2010

Gian Franco Svidercoschi: Historia Karola: człowieka, który został papieżem / Karol története: az ember aki pápa lett.
Tłumaczenie: Simonné Kajsza Krisztina, Mandorla-Ház, 2010

Echa ciszy. Polska poezja na przełomie 20. i 21. wieku / A csend visszhangjai – lengyel költők a XX. és XXI század fordulóján.
Tłumaczenie: Cséby Géza, Magánkiadás, 2010

Wiesława Czapińska: Magiczne miasta literackiej Europy / Az irodalmi Európa mágikus városai. Tłumaczenie: Csisztay Gizella, Gondolat, 2010

Jacek Dehnel: Lala. Tłumaczenie: Keresztes Gáspár, Kalligram, 2010

Zbigniew Herbert: Barbarzyńca w ogrodzie / Barbár a kertben. Tłumaczenie: Gimes Romána, Keresztes Gáspár, Pályi András, Pályi Sándor Márk, Kalligram, 2010

Marek Krajewski: Śmierć w Breslau / Halál Breslauban.
Tłumaczenie: Hermann Péter, Magvető, 2010

Tomasz Lem: Awantury na tle powszechnego ciążenia / Földközeli kalandok. Tłumaczenie: Jakab Valéria, Typotex, 2010

Polskie baśnie i legendy / Lengyel regék és mondák.
Wybór, redakcja, wstęp: Jerzy Snopek, Móra, 2010

Liszt Ferenc: Chopin. Tłumaczenie: Wass Ottília, Gondolat, 2010

Krystyna Łubczyk, Grzegorz Łubczyk: Pamięć / Emlékezés.
Tłumaczenie: Józsa Péter, Szenyán Erzsébet, Rytm, 2010

Józef Mackiewicz: Droga donikąd / Út a semmibe
Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos, Attraktor, 2010

Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz / Pan Tadeus.
Tłumaczenie: Rónay György, Fapadoskönyv.hu, 2010 (e-könyv)

Sławomir Mrożek: Opowiadania / Abszurd történetek.
Tłumaczenie: Fejér Irén et al., Kossuth – Mojzer, 2010 (hangoskönyv)

Władysław St. Reymont: Wampir / A vámpir.
Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos, K.U.K., 2010

Konrad Sutarski: Mój Katyń / Az én Katyńom. Tłumaczenie: Szenyán Erzsébet; tłumaczenie wierszy: Csoóri Sándor, Püski, 2010

Sławomir Shuty: Zwał / Bomlás. Tłumaczenie: Józsa Árpád, Napkút, 2010

Władysław Tatarkiewicz: O szczęściu / A boldogságról.
Tłumaczenie: Bánki Dezső, Kossuth, 2010

Michał Witkowski: Lubiewo / A kéjpart.
Tłumaczenie: Keresztes Gáspár, Magvető, 2010

2009

Jerzy Grotowski: Teatr i rytuał / Színház és rizuálé – szövegek, 1965-1969. Tłumaczenie: Pályi András, Kalligram, 2009 (2. kiadás)

Jan Dobraczyński: Święty miecz / A szent kard.
Tłumaczenie: Pályi András, Szent István Társulat, 2009

Zbigniew Herbert: Elegia Fortinbrasa / Fortinbras gyászéneke – válogatott versek. Tłumaczenie: Csordás Gábor, Gimes Romána, Körner Gábor, Tőzsér Árpád, Kalligram, 2009

Allen Paul: Katyń – a sztálini vérengzés és a lengyel feltámadás ígérete. Tłumaczenie: Erdeős Zsuzsanna, Mérték, 2009

Grzegorz Łubczyk: Henryk Sławik. Zapomniany bohater trzech narodów / Három nemzet elfeledett hőse – Henryk Sławik.
Tłumaczenie: Szenyán Erzsébet, Széphalom Könyvműhely, 2009

Paweł Huelle: Ostatnia wieczerza / Utolsó vacsora.
Tłumaczenie: Körner Gábor, Európa, 2009

Józef Mackiewicz: W cieniu krzyża / A kereszt árnyékában.
Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos, Attraktor, 2009

Aleksander Nawrocki: A Balaton melletti Szent György-hegyen.
Tłumaczenie: Cséby Géza, Kovács István, Zsille Gábor, Magánkiadás, 2009

Stefania Seniow: Néha fordítva.
Tłumaczenie: Asztalos András, Barnaföldi Gábor Archívum, 2009

Barbara Smoleńska-Zielińska: Życie i muzyka Fryderyka Chopina / Fryderyk Chopin élete és zenéje. Tłumaczenie: Mihályi Zsuzsa, Európa, 2009

Andrzej Stasiuk: Dziewięć / Kilenc.
Tłumaczenie: Körner Gábor, Magvető, 2009

Piotr Sztompka: Socjologia wizualna / Vizuális szociológia – A fényképezés mint kutatási módszer. Tłumaczenie: Éles Márta, Gondolat – PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, 2009

Mariusz Szczygieł: Gottland, Fordította: Mihályi Zsuzsa, Európa, 2009

Krzysztof Varga: Gulasz z turula / Turulpörkölt.
Tłumaczenie: Hermann Péter, Európa, 2009 

2008

Roman Chojnacki: Wiersze nienapisane / Íratlan versek.
Tłumaczenie: Zsille Gábor, Napkút, 2008

Norman Davies: Powstanie warszawskie / A Varsói felkelés.
Tłumaczenie: Molnár György, Európa, 2008

Witold Gombrowicz: Opętani / Megszállottak.
Tłumaczenie: Körner Gábor, Kalligram, 2008

Ryszard Kapuściński: Podróże z Herodotem / Utazások Hérodotosszal. Tłumaczenie: Szenyán Erzsébet, Széphalom Könyvműhely, 2008

Piotr Kłodkowski: Doskonały smak Orientu / A Kelet csodálatos zamata. Tłumaczenie: Kertész Noémi, Typotex, 2008

Julian Kornhauser: Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna / Otthon, álmok, gyerekkori játékok.
Tłumaczenie: Csisztay Gizella, Gondolat, 2008

Aleksander Krawczuk: Poczet cesarzy rzymskich / Római császárok – A Principátus és a válság kora. Tłumaczenie: Dávid Csaba, Lazi, 2008

Aleksander Krawczuk: Poczet cesarzowych rzymskich / Római császárnék. Tłumaczenie: Dávid Csaba, Lazi, 2008

Józef Mackiewicz: Kontra. Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos, Attraktor, 2008

Włodzimierz Odojewski: Milczący, niepokonani. Opowieść katyńska / Halhatatlan némák – Katyni regény.
Tłumaczenie: Csisztay Gizella, Napkút, 2008

Feliks Netz: Dysharmonia caelestis.
Tłumaczenie: Szenyán Erzsébet, Pont, 2008

Andrzej Szczeklik: Kore. O chorych, chorobach i poszukiwaniu duszy medycyny / Koré, avagy az orvoslás lelke.
Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos, Európa, 2008

Sławomir Rawicz: Wielka ucieczka / A hosszú menet – szökés a gulágról. Tłumaczenie: Lukács Laura, Park, 2002, 2008

Marcin Przewoźniak: Wielka encyklopedia krasnoludków / A manók nagy enciklopédiája. Tłumaczenie: Nánay Fanni, Szakonyi Zsófia. Alexandra, 2008

Krzysztof Varga: Tequila.
Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos, Keresztes Gáspár, Poligráf, 2008

2007

Stefan Chwin: Złoty pelikan / Arany pelikán,
Tłumaczenie: Weber Kata. Kalligram, 2007

Mikołaj Łoziński: Reisefieber. Tłumaczenie: Keresztes Gáspár, Európa, 2007

Wojciech Kuczok: Gnój / Bűz. Tłumaczenie:  Körner Gábor. Magvető, 2007

Wiesław Kielar: Az Auschwitzi halálgyár rémtettei – Egy túlélő vallomásai. Tłumaczenie: Murányi Beatrix, Black & White, 2002, 2007.

Polskie opowiadania 20. wieku – Dekameron Polski / Huszadik századi lengyel novellák – Lengyel Dekameron.
Tłumaczenie: Cservenits Jolán et al. Noran, 2007

Paweł Huelle: Castrop. Tłumaczenie: Kertész Noémi, Európa, 2007

Gall Anonim: Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima A Lengyel fejedelmek avagy hercegek krónikája és tettei.
Tłumaczenie: Bagi Dániel, Argumentum, 2007

Stanislaw Lem: Sex Wars, Tłumaczenie: Mihályi Zsuzsa. Typotex, 2007

Józef Mackiewicz: Zwycięstwo prowokacji / A kommunista provokáció diadala.
Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos Attraktor, 2007

Sławomir Mrozek: Baltazar /  Baltazár.
Tłumaczenie: Mihályi Zsuzsa, Európa, 2007.

Henryk Sienkiewicz: Pójdźmy za nim! / Őt kövessük!
Kiadó: Szent István Társulat, 2007

Krzysztof Pleśniarowicz: Teatr śmierci Tadeusza Kantora / A halott emlékek gépezete – Tadeusz Kantor halálszínháza. Tłumaczenie: Nánay Fanni, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2007

Henryk Sienkiewicz: W pustyni i w puszczy / Sivatagon és vadonban, Tłumaczenie: Mészáros István. Könyvmolyképző, 2007

Antologia literatury krajów wyszehradzkich / A visegrádi országok irodalmi antológiája; Kultúrpont Iroda, 2007

2006

Norman Davies: Historia Polski / Lengyelország története
Tłumaczenie: Bojtár Péter. Osiris, 2006.

Krzysztof Ducki: Plakátok. Dart Bt, 2006.

Witold Gombrowicz: Transatlantyk / Transz-Atlantik
Tłumaczenie: Körner Gábor. Kalligram, 2006.

Aleksander Kaczorowski: Gra w życie. Opowieść o Bohumilu Hrabalu / Életjáték – történet Bohumil Hrabalról
Tłumaczenie: Mihályi Zsuzsa. Európa, 2006.

Janusz Korczak: Prawo dziecka do szacunku / A gyermek joga a tiszteletre Tłumaczenie:Szenyán Erzsébet.Magyar Pedagógiai Társaság Janusz Korczak Munkabizottság, 2006.

Kovács István: Csoda a Visztulánál és a Balti-tengernél : a XX. századi lengyel történelem sorsfordulói. Európa, 2006.

Ewa Lach: Klub Kosmohikanów /  Micsoda kölykök.
Tłumaczenie: Cservenits Jolán. Könyvmolyképző, 2006.

Stanisław Lem teljes science-fiction univerzuma 2. (Opowieści o pilocie Pixsie / Pirx pilóta kalandjai, Fiasko / A kudarc, Cyberiada / Kiberiáda, Bajki robotów / Amit a robotok mesélnek). 
Tłumaczenie: Murányi Beatrix. Szukits, 2006.

Lengyel tollal a magyar októberről – antológia. Tłumaczenie: Cséby Géza et al. Magyar Írószövetség – Ráció, 2006.

Grzegorz Lubczyk, Marek Maldis: 13 lat, 13 minut / 13 év, 13 perc.
Tłumaczenie: Szenyán Erzsébet és Józsa Péter. Rytm, 2003.

Adam Michnik: Wściekłość i wstyd / Harag és szégyen
Tłumaczenie: Barabás János et al. Kalligram, 2006.

Sławomir Mrozek: Dramaty /  Drámák.
Tłumaczenie: Balogh Géza et al. Európa, 2000, 2006.

Wiesław Myśliwski: Widnokrąg /  Látóhatár.
Fordította: Józsa Péter. Széphalom Könyvműhely, 2006.

Władysław Stanisław Reymont: Chłopi /  Parasztok
Tłumaczenie: Tomcsányi János, átdolgozta és kiegészítette Kerényi Grácia. Palatinus, 2006.

Henryk Sienkiewicz: Quo vadis.
Tłumaczenie: Murányi Beatrix. Kossuth, 2006.

Jerzy Sosnowski: Apokryf Agłai /  Aglaja – apokrifa
Tłumaczenie: Mihályi Zsuzsa. Európa, 2006.

Andrzej Stasiuk: W drodze do Badabag / Útban Babadagba.
Tłumaczenie: Körner Gábor. Magvető, 2006.

Małgorzata Stós: Alfabetyczny słownik rzymskokatolickiej terminologii liturgii i praktyk religijnych oraz elementów architektury i sztuki sakralnej / A római katolikus liturgia és vallásgyakorlat, valamint a szakrális építészet és művészet elemeinek betűrendes szó- és kifejezéstára. Magyar – lengyel. Księgarnia Akademicka, 2006.

Szokolay Katalin: Historia Polski / Lengyelország története.
Balassi, 2006. (3., javított, bővített kiadás)

Władysław Tatarkiewicz: Dzieje sześciu pojęć / Az esztétika alapfogalmai – hat fogalom története.
Tłumaczenie z angielskiego: Sajó Sándor. Kossuth, 2000, 2006.

Olga Tokarczuk: Gra na wielu bębenkach / Sok dobon játszani – 19 elbeszélés. Tłumaczenie: Mihályi Zsuzsa és Pálfalvi Lajos. Napkút, 2006.

Andrzej Walicki:Rosja, katolicyzm i sprawa polska / Orosz és lengyel messianizmusok – Oroszország, a katolicizmus és a lengyel ügy.
Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos. Attraktor, 2006.

2005

Andrzej Bart: Rien ne va plus. Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos. Európa, 2005.

Ida Fink: Odpływający ogród / Elúszó kert.
Tłumaczenie: Éles Márta. Múlt és Jövő, 2005.

Katarzyna Grochola: Ja wam pokażę! / Nyalogatom a sebeimet.
Tłumaczenie: Petrovszki Lajszki Brigitta. Európa, 2005.

Ryszard Kapuściński: Lapidárium 3, 4, 5.
Tłumaczenie: Szenyán Erzsébet. Széphalom Könyvműhely, 2005.

Ryszard Legutko: Niegodziwość demokraji / A demokrácia csúfsága. Tłumaczenie:Pálfalvi Lajos. Attraktor, 2005.

Stanislaw Lem: Zbiór opowiadań /  DiLEMmák : írások a 21. századból. Tłumaczenie: Keresztes Gáspár. Typotex, 2005.

Stanisław Lem teljes science-fiction univerzuma 1. (Eden / Éden, Solaris, Powrót / Visszatérés, Niepokonany / A legyőzhetetlen, Głos Pana / Az Úr hangja) Tłumaczenie: Murányi Beatrix és Szabó Győző. Szukits, 2005.

Cezary Michalski: Ezoteryczne źródła nazizmu / A nácizmus ezoterikus forrásai. Tłumaczenie: Keresztes Gáspár. Európa, 2005.

Feliks Netz: Urodzony w Święto Zmarłych / Halottak napján született. Tłumaczenie: Szenyán Erzsébet. Pont, 2005.

Jan Chryzostom Pasek: Pamiętniki / Emlékiratok. (2. jav. kiadás)
Tłumaczenie: Szenyán Erzsébet. Attraktor, 2005.

Henryk Sienkiewicz: Quo vadis.
Tłumaczenie: Mészáros István. Európa, 2005.

Andrzej Szczeklik: Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki / Katharszisz – a természet és a művészet gyógyító erejéről.
Tłumaczenie: Fejér Irén. Európa, 2005.

Stanisław Ignacy Witkiewicz: Nienasycenie / Telhetetlenség.
Tłumaczenie: Körner Gábor. Jelenkor, 2005.

Bohdan Zadura: Wiersze wybrane / Éles határok – Válogatott versek. Tłumaczenie: Kovács István és Zsille Gábor. Magyar Napló, 2005.

2004

Jurij Andruhovics – Andrzej Stasiuk: Moja Europa /  Az én Európám – két esszé az úgynevezett Közép-Európáról.
Tłumaczenie: Körner Gábor. JAK – Kijárat, 2004.

Śmierć Antychrysta – polskie eseje o Dostojewskim / Az Antikrisztus halála – lengyel esszék Dosztojevszkijről. Összeállította és az előszót írta: Pálfalvi Lajos. Napkút, 2004.

Stefan Chwin: Hanemann. Tłumaczenie: Weber Kata. Kalligram, 2004.

Manuela Gretkowska: Kabaret metafizyczny / Metafizikai kabaré.
Tłumaczenie:Nánay Fanni. Európa, 2004.

Jan T. Gross: Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka / Szomszédok – a jedwabnei zsidók kiírtása.
Tłumaczenie: Andor Mihály.  Új Mandátum – Max Weber Alapítvány, 2004.

Gustaw Herling-Grudziński: Inny świat / Más világ.
Tłumaczenie: Körtvélyessy Klára. Nagyvilág, 2004.

Gustaw Herling-Grudziński: Gorący oddech pustyni / A sivatag forró lehelete. 2004
Tłumaczenie: Körtvélyessy Klára, Mihályi Zsuzsa, Pálfalvi Lajos. Nagyvilág

Pozostanę Ci wiernym – polska poezja miłosna / Hű maradok hozzád – lengyel szerelmes versek. General Press, 2004.

Elżbieta Isakiewicz: Czerwony ołówek / Vörös ceruza.
Tłumaczenie: Keresztes Gáspár. Múlt és Jövő, 2004.

II. János Pál pápa breviáriuma – a Szentatya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára.
Tłumaczenie: Koncz Éva. Szent Gellért Kiadó, 2004.

II. János Pál pápa: Wstańcie i chodźcie! / Keljetek föl, menjünk!
Tłumaczenie:Szabó Zsuzsanna. Új Ember, 2004.

Maciej Janowski: Polish liberal thought before 1918.
Tłumaczenie: Danuta Przekop. CEU, 2004.

Zygmunt Krasinski: Nie-boska komedia /  Pokoli színjáték – drámai költemény négy részben. Tłumaczenie: Szabó Lőrinc. Csokonai, 2004.

Stanisław Lem: Solaris.
Tłumaczenie: Murányi Beatrix. Magvető, 2004. (4. kiadás)

Grzegorz Łubczyk: Polski Wallenberg. Historia Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora / A lengyel Wallenberg – Henryk Sławik és idősebb Antall József története. Tłumaczenie: Józsa Péter. Széphalom Könyvműhely, 2004.

Ewa Miedzińska: Atlas zwierząt Lolka i Bolka / Lolka és Bolka állatatlasza. Tłumaczenie: Szakonyi Zsófia. Alexandra, 2004.

Ewa Miedzińska: Atlas zwierząt Lolka i Bolka / Lolka és Bolka világatlasza. Tłumaczenie: Nánay Fanni. Alexandra, 2002, 2004.

Czesław Miłosz: Jak to będzie w Niebie? Milyen is lesz a Mennyben – Isten-kereső versek. Tłumaczenie: Zsille Gábor. Új Ember, 2004.

Maria Nurowska: Listy miłości / Szerelemnapló.
Tłumaczenie: Szalay Tamás. Opus, 2004.

Tadeusz Różewicz: Matka odchodzi / Anya elmegy.
Tłumaczenie: Keresztes Gáspár, Körner Gábor. Ráday Könyvesház, 2004.

Grażyna Sikorska: Jerzy Popiełuszko, ofiara komunizmu / Jerzy Popiełuszko, a kommunizus áldozata.
Tłumaczenie: Zsille Gábor. Új Ember, 2004.

Andrzej Stasiuk: Dukla. Tłumaczenie: Körner Gábor. Magvető, 2004.

William I. Thomas – Florian Znaniecki: Chłop polski w Europie i Ameryce / A lengyel paraszt Európában és Amerikában IV-VI. Új Mandátum, 2004.

Magdalena Tulli: W czerwieni / Vörösben.
Tłumaczenie: Körner Gábor. Magvető, 2004.

Adam Zagajewski: Cokolwiek się wydarzyło. wiersze wybrane / Bármi is történt – válogatott versek. Tłumaczenie: Zsille Gábor. Orpheusz, 2004.

2003

Bámulám a Visztulát… – Krakkó a magyar művelődés történetében. Redakcja: Kovács István, Petneki Áron. Balassi, 2003.

Emil Biela: Haiku. Tłumaczenie: Zsille Gábor. Masszi, 2003.

Polscy poeci 20. wieku / Az égbolt hajfonatai – XX. századi lengyel költők. Tłumaczenie: Cséby Géza. Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesület, 2003.

Antologia poezyji polskiej / Eltékozolt ajándék – lengyel költők antológiája. Tłumaczenie: Cséby Géza. Kaposvári Magyar-Lengyel Baráti Társaság, 2003.

Gál Zsuzsa: Fryderyk Chopin. Holnap, 2003.

Zbigniew Herbert: Labirynt nad morzem / Labirintus a tengerparton. Tłumaczenie: Mihályi Zsuzsa. Európa, 2003.

Paweł Huelle: Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala / Mercedes-Benz – levelek Hrabalnak. Tłumaczenie: Kertész Noémi. Európa, 2003.

Prorok Eliasz – polski dramat współczesny / Ilja próféta – mai lengyel drámák.
Tłumaczenie: Bába Krisztina, Kálmán Judit, Pászt Patrícia. Európa, 2003.

II. János Pál pápa: Tryptyk rzymski /  Római triptichon – Elmélkedések. Tłumaczenie: Zsille Gábor, Thullner Zsuzsanna. Új Ember, 2003.

Włodzimierz Kowalewski: Światło i lęk / A szép szoba.
Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos. Európa, 2003.

Katarzyna Kozyra: Ofiara wiosny / Tavaszi áldozat / Rite of Spring. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 2003.

Hanna Krall: Zdążyć przed Panem Bogiem / Egy lépéssel az Úristen előtt. Tłumaczenie: Gimes Romána. Európa, 1981, 2003.

Jerzy Kukuczka: Mój pionowy świat / Függőleges világom – a tizennégy nyolcezres meghódítása.
Tłumaczenie z wydania angielskiego: Bráder Éva. Corbis, 2003.

Stanisław Lem: Pokój na Ziemi / Béke a földön.
Tłumaczenie: Nemere István. N&N, 2001, 2003.

A magyar-lengyel tudományos kapcsolatok múltjából. Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2003.

Dorota Masłowska: Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną /  Lengyel-ruszki háború a fehér-piros lobogó alatt.
Tłumaczenie: Keresztes Gáspár. Európa, 2003.

Kobiety dla początkujących i zaawansowanych – siedem polskich poetek / Nők, kezdőknek és haladóknak – hét lengyel költőnő.
Tłumaczenie: Zsille Gábor. Tipp-Cult, 2003.

Andrzej Stasiuk: Biały kruk / Fehér holló.
Tłumaczenie: Körner Gábor. Európa, 2003.

Andrzej Stasiuk: Jak zostałem pisarzem /  Hogyan lettem író – kísérlet szellemi önéletírásra.
Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos. Mágus Design Stúdió, 2003. 

William I. Thomas – Florian Znaniecki: Chłop polski w Europie i Ameryce / A lengyel paraszt Európában és Amerikában III. Új Mandátum, 2003.

2002

Irit Amiel: Osmaleni / Megperzseltek.
Tłumaczenie: Hermann Péter. Poligráf, 2002.

Kazimierz Brandys: Rondo / Rondó – szerelem, színház, háború. Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos. Jelenkor, 2002.

Manuela Gretkowska: Namiętnik /  Szenvedélynapló.
Tłumaczenie: Keresztes Gáspár és Pálfalvi Lajos. Masszi, 2002.

Henryk Grynberg: Życie ideologiczne; Życie osobiste / Ideológiai élet; Magánélet. Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos. Múlt és Jövő, 2002.

Paweł Huelle: Weiser Dawidek / Weiser Dávidka.
Tłumaczenie: Kertész Noémi. Európa, 2002.

Czesław Janczarski: Przygody Misia Uszatka / Fülesmackó kalandjai. Tłumaczenie: Sebők Éva. Tericum, 2002.

Leszek Kołakowski: Nowe mini wykłady a maksi sprawach / Legújabb kis előadásaim nagy kérdésekről.
Tłumaczenie: Pályi András. Európa, 2002.

Wlodzimierz Kowalewski: Powrót do Breitenheide / Visszatérés Breitenheidébe.
Tłumaczenie: Mihályi Zsuzsa, Pálfalvi Lajos, Keresztes Gáspár. Masszi, 2002.

Stanisław Lem: Okamgnienie /  Szempillantás – az emberi civilizáció perspektívái. Tłumaczenie: Körner Gábor. Typotex, 2002, 2005.

Sławomir Mrożek: Opowiadania / A perverz és más történetek.
Tłumaczenie: Gimes Romána et al. Európa, 2002.

Sławomir Mrożek: Tajemnice zaświatów i inne opowiadania /  A túlvilág titkai és más történetek.
Tłumaczenie: Bojtár B. Endre et al. Európa, 2002.

Piotr Siemion: Niskie łąki / Éjszakai piknik.
Tłumaczenie: Palkó Katalin. Európa, 2002.

Henryk Sienkiewicz: Quo vadis.
Tłumaczenie: Murányi Beatrix. Magyar Könyvklub, 2002.

Piotr Szewc: Zmierzchy i poranki / Alkonyok és reggelek.
Tłumaczenie: Körner Gábor. Balassi, 2002.

Władyslaw Szpilman: Pianista /A zongorista.
Tłumaczenie: Körner Gábor. Európa, 2002, 2003, 2010.

William I. Thomas – Florian Znaniecki: Chłop polski w Europie i Ameryce / A lengyel paraszt Európában és Amerikában I-II. Új Mandátum, 2002.

Andrzej Wajda: Film i inne wyzwania / A film és más hívságok. Tłumaczenie: Éles Márta. Osiris, 2002.

Stanisław Ignacy Witkiewicz: Po+egnanie jesieni / Az ősz búcsúja. Tłumaczenie: Körner Gábor. Jelenkor, 2002.

2001

Grazyna Borkowska: Alienated women – a study of Polish women’s fiction. 1845-1918. Tłumaczenie: Ursula Phillips. CEU Press, 2001.

Ludwik Cichy: Lolek i Bolek na wakacjach / Lolka és Bolka. Csodálatos vakáció. Tłumaczenie: Szakonyi Zsófia. Alexandra, 2001.

Jerzy Ficowski: Regiony wielkiej herezji. O życiu Brunona Schulza / A nagy eretnekség régiói – Bruno Schulz életéről.
Tłumaczenie: Mihályi Zsuzsa. Palatinus, 2001.

Galánfi Csaba: Rozmówki polsko – wegierskie / Lengyel – magyar társalgási zsebkönyv. Magánkiadás, 2001.

Gebei Sándor: Tanulmányok az erdélyi-lengyel kapcsolatok történetéből . 16-17. század. Eszterházy Károly Főiskola, 2001.

Witold Gombrowicz: Ferdydurke.
Tłumaczenie: Körner Gábor. Kalligram: 2001.

Tadeusz Kantor: Niemożliwe / Lehetetlen. Redakcja: Bálványos Anna. Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 2001.

Adam Mickiewicz: Sonety krymskie / Krími szonettek.
Tłumaczenie: Radó György. Terebess, 2001.

Czesław Miłosz: Ahogy elkészül a világ. Tłumaczenie: Gömöri György. AB-ART, 2001.

Czesław Miłosz: Ziemia Ulro / Az Ulro országa.
Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos. Európa, 2001.

Sławomir Mrożek: Sobowtór i inne historie / A hasonmás és más történetek. Tłumaczenie: Fejér Irén et al. Európa, 2001.

Sławomir Mrożek: Ismeretlen barátom és más történetek. Tłumaczenie: Bojtár Endre, Murányi Beatrix, Pálfalvi Lajos. Európa, 2001.

Sławomir Mrożek: Lolo i innhe opowiadania / Lolo és más történetek. Tłumaczenie: Fejér Irén, Gimes Romána, Murányi Beatrix. Európa, 2001.

Sławomir Mrożek: Żyrafa i inne opowiadnia / A zsiráf és más történetek. Tłumaczenie: Kerényi Grácia, Murányi Beatrix, Pálfalvi Lajos. Európa, 2001.

Petneki Áron: Kraków / Krakkó. Enciklopédia, 2001.

Ryszard Przybylski: Baśń zimowa. Esej o starości / Téli rege – esszé az öregségről. Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos. Orpheusz, 2001.

Henryk Sienkiewicz: Pan Wołodyjowski / A kislovag.
Tłumaczenie: Mészáros István. Magyar Könyvklub, 2001.

Henryk Sienkiewicz: Potop /  Özönvíz.
Tłumaczenie: Mészáros István. Magyar Könyvklub, 2001.

Henryk Sienkiewicz: Ogniem i mieczem / Tűzzel-vassal.
Tłumaczenie: Mészáros István. Magyar Könyvklub, 2001.

Andrzej Stasiuk: Opowiadania galicyjskie / Galíciai történetek.
Tłumaczenie: Mihályi Zsuzsa. JAK – Osiris, 2001.

Józef Tischner: Jak żyć? /  Hogyan éljünk? 
Tłumaczenie: Éles Márta. Vigilia, 2001.

Jan Twardowski: Skrupuły pustelnika / Egy remete skrupulusai – válogatott versek. Tłumaczenie: Tereza Worowska, Sajgó Szabolcs. Manréza, 2001.

Stanisław Vincenz: Dialogi z Sowietami / Beszélgetés a szovjet megszállókkal – 1939-40, 1944-45. Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos. Felsőmagyarország, 2001.

Stanisław Vincenz: Spotkanie z chasydami / Találkozás haszidokkal – esszék. Tłumaczenie: Pálfalvi Lajos. Múlt és Jövő, 2001.

Patrycja Zarawska: Tüsi Süni az iskolában. Tłumaczenie: Bakó Krisztina. Köteles2000, 2001.