7.04.2016 Irodalom, Program Lengyel Intézet

Adorján Viktor: A Laboratórium 🗺

Az opolei–wrocławi színházi Laboratórium tevékenysége és utóélete 1959-től napjainkig. Könyvbemutató. A szerző beszélgetőtársa Gajdó Tamás színháztörténész, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársa.

Magyar Műhely Kiadó – Ráció Kiadó

Kiadványszám: 211

A Laboratórium. Az opolei–wrocławi színházi Laboratórium tevékenysége és utóélete 1959-től napjainkig

Szerző: Adorján Viktor

E könyv Adorján Viktor író, rendező, színháztörténész 2012 decemberében a Pécsi Tudományegyetemen megvédett PhD-disszertációjának újraszerkesztett, több mint másfélszáz illusztrációval, részletes kronológiai összegzéssel és névmutatóval bővített változata.

A lengyel Jerzy Grotowski a II. világháború utáni egyetemes színháztörténet egyik legnagyobb hatású rendezője, akinek neve meglehetősen ismert Magyarországon is, munkássága, illetve az általa létrehozott Laboratórium színház tevékenysége azonban kevésbé. „Nálunk ma Grotowski egyáltalán nincs a (színházi) köztudatban, nem beszélünk róla, nem készülnek cikkek, tanulmányok a munkásságáról, s ami talán még fontosabb, a gyakorló színházi emberek, a színház alkotói sem törődnek vele” – írja a szerző. Jelen munka áttekinti a Laboratórium keretében „1959-ben kezdődött kutatások különböző alkotói periódusait, azok történeti folyamatát és teoretikai hátterét, hogy elegendő és alapos információval megvilágított összefüggésekkel szolgáljon a lényegében napjainkig tartó – illetve jelenleg is folyó – tevékenység további kutatásához”. E könyv „nem kíván Grotowski-monográfia lenni, mi több, negyvenéves szakmai munkásságának részletes pályaképe sem. A kutatásláncolat történeti tényeit, szakmai-teoretikai eredményeit és utóhatását kívánja feltárni, semmiben sem csökkentve ezzel Grotowski vezető szerepét ebben, ám tekintetbe véve olyan eseményeket és aktivitást is, amelyekben neki közvetlen szerepe már nem vagy csak részben volt.”

Adorján olyan alapossággal mutatja be Grotowski és munkatársai, továbbá a Laboratórium színház örököseinek – például a Második Wrocławi Stúdiónak – a munkásságát, amelyhez egy kutatócsoport esetében is megsüvegelendő mennyiségű adatgyűjtés – források, korabeli dokumentumok, szakirodalom feldolgozása – szolgáltatja a hátteret. A Grotowski-féle „szegény színház” színpadi és előadás-előkészítési gyakorlata kulcselemeinek az eddigi sablonoktól eltérő bemutatásával pedig a kortárs színházelmélet terén nemzetközileg is számottevő eredményeket mutat fel.

Csillag István

A könyvbemutatón a szerző beszélgetőtársa Gajdó Tamás színháztörténész, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársa.

Megjelenés éve: 2015

Terjedelem: 600 oldal

ISBN 978-963-7596-85-8

Bolti ár: 4290 Ft

www.grotowski.hu

Megrendelhető: Ráció Kiadó

tel.: (1) 321-8023

fax: (1) 321-4757

e-mail: racio@racio.hu

www.racio.hu

Scheduled Irodalom Program
Lengyel Intézet Map