9.03.2021 - 31.05.2021 Film, hírek, Hírek, Program

Nekem a V4 – A Lengyel Intézet videópályázata a Visegrádi Együttműködésről

A budapesti Lengyel Intézet a V4-es lengyel elnökség és a Visegrádi Együttműködés 30. évfordulója alkalmából videópályázatot hirdet 15-25 év közötti alkotni vágyó fiatalok számára.

A “Nekem a V4 – Mit jelent számomra a Visegrádi Együttműködés?”

című videópályázat szabályzata

I. A videópályázat célja olyan videó elkészítése, amelynek témája: A Visegrádi Együttműködés 30 éve. A szervező olyan filmeket vár, amelyek bemutatják, mit jelent alkotóik számára a Visegrádi Együttműködés, hogyan foglalnák össze a V4-ek 30 évét.

II. A pályázat szervezője a budapesti Lengyel Intézet (1065 Budapest, Nagymező u. 15.), a továbbiakban Szervező.

III. A pályaművek beküldési ideje és módja

 1. A pályázati filmet a pályázóknak YouTube videóként kell feltölteni, és a film linkjét a pályázati titkár, Takács Małgorzata részére, a gosia.takacs@instytutpolski.pl e-mail-címre kell elküldeni, „Nekem a V4 – Mit jelent számomra a Visegrádi Együttműködés?” tárgy megjelöléssel, a kért adatok feltüntetésével: alkotó neve, életkora / csapat neve, tagok életkora; kapcsolattartó neve; elérhetőség (e-mail, telefon); feltöltött videó YouTube linkje
 2. A kiválasztott filmeket a szervező kérésére a későbbiekben MP4 formátumban kell beküldeni.
 3. A pályaműveket a pályázat kihirdetésének napjától, vagyis 2021. március 9-től 2021. május 31-ig kérjük elküldeni.
 4. A határidő után beérkező pályamunkák nem vehetnek részt a pályázaton.

IV. A jelentkezés feltételei

 1. A pályázaton 15-25 évközötti alkotni vágyó fiatalok vehetnek részt, egyénileg vagy legfeljebb 3 fős csapatban.
 2. A pályázat jellege nyitott. A jelentkezés térítésmentes.
 3. Minden pályázó legfeljebb egy munkával pályázhat.

V. Technikai és formai követelmények

 1. A pályázatra 1 db MP4 formátumú, legalább HD (1280 x 720 pixel) felbontású, fekvő tájolással készített, minimum 1 perc, maximum 4 perc hosszúságú videófilmeket lehet beküldeni.
 2. A film elkészítéséhez nem szükséges professzionális eszköz, akár mobiltelefonnal is rögzíthető.
 3. A filmnek tartalmaznia kell a pályázat címét: “Nekem a V4”

VI. Egyéb rendelkezések

 1. A pályázatra beküldött pályaművek szerzői teljes mértékben átruházzák a szerzői jogot, kizárólagosság és korlátlan – időben és térben való – felhasználás elve alapján. A Szervezőnek joga van ezeket a jogokat átruházni harmadik személyre.
 2. A Szervezőnek joga van beavatkozni a pályaművekbe a felhasználási terület szempontjából és eldöntheti, mikor, milyen formában és terjedelemben népszerűsíti azt.
 3. A pályázat résztvevői beleegyeznek személyi adataik felhasználásába a pályázat lebonyolítása, a nyertesek és más díjazottak kiválasztása, valamint a promóció és a pályázatról való informálás céljából az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezése (általános adatvédelmi rendelet, RODO) alapján.
 4. A pályázat nagykorú résztvevője, kiskorú gyermek esetében pedig szülője vagy jogszerű gyámja rendelkezik a pályázó személyes adatainak, vagyis keresztnevének, családnevének és korának nyilvánosságra hozásáról.
 5. A videófilm alkotói felelősséget vállalnak aziránt, hogy a film összes szereplője hozzájáruljon a filmben való szerepléshez, és a film pályázatra való benyújtásához, feltételeinek elfogadásához. Az alkotók vállalnak felelősséget aziránt is, hogy a kisfilm minden kiskorú szereplőjének szülője (törvényes képviselője) hozzájáruljon a szerepléshez és a pályázati feltételek szerinti további felhasználáshoz.
 6. A pályázaton való részvétel egyben a pályázati szabályzat feltétel nélküli elfogadását jelenti.
 7. A pályaművek nem tartalmazhatnak érvényben lévő jogi és etikai normákat sértő tartalmakat. Az ilyen típusú pályaművek kizárásra kerülnek.

VII. A pályaműveket a Szervező által választott többtagú zsűri fogja elbírálni, melynek összetételét a Szervező a honlapján teszi majd közzé. 

VIII. A pályaművek elbírálása, díjazás

 1. Az eredményhirdetésre 2021. június 15-én kerül sor.
 2. Az eredmények a Szervező honlapján kerülnek nyilvánosságra: https://instytutpolski.pl/budapest/ Ezen felül a pályázat díjazottjait elektronikus úton is értesíti a Szervező.
 3. A szervező 3 díjat és legfeljebb 3 különdíjat ítél oda.
 4. A Szervező értékes tárgyi nyereményeket és ingyenes nyelvtanfolyamot biztosít a nyerteseknek.

IX. Záró feltételek

 1. A pályázattal kapcsolatos részletes információk a Szervező honlapján érhetők el:  https://instytutpolski.pl/budapest/. További kérdés esetén a pályázók Takács Małgorzata, a pályázat titkárához fordulhatnak (e-mail: gosia.takacs@instytutpolski.pl).
 2. Minden egyéb vitás kérdést a felek jogi úton rendezhetnek, egyetértés hiányában az ide vonatkozó magyar jogszabályok szerint.
 3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy visszavonja vagy elhalassza a pályázati kiírást, valamint arra, hogy megváltoztassa a pályázat szabályzatát. Az ezzel kapcsolatos változtatásokat a Szervező a honlapján teszi közzé.
 4. A szabályzatban nem szereplő vitás kérdésekben a Szervező dönt. A Szervező döntése nem fellebbezhető.
 5. Jelen szabályzat a pályázat kihirdetésével egy időben lép érvénybe.
from to
Scheduled Film hírek Hírek Program