1.10.2021 - 31.10.2021 Egyéb, hírek, Hírek, Program

LEM100 rajzpályázat

A budapesti Lengyel Intézet rajzpályázatot hirdet a sci-fi irodalom klasszikusa, a 100 éve született Stanisław Lem emlékére.

Stanisław Lem (1921-2006) méltán nevezhető a sci-fi irodalom világhírű klasszikusának, s egyben a lengyel tudományos-fantasztikus irodalom legsikeresebb „exportőrének”, akinek 49 nyelvre lefordított könyveiből több mint 40 millió példány kelt el világszerte. A futurológia, a tudományos-technológia, a mesterséges intelligencia, a kibernetika témaköreivel foglalkozó író művei mind a mai napig rendkívül népszerűek. Ennek oka, hogy a fantasztikus irodalom e sajátos hanggal, humorral szőtt alkotásaiban megtaláljuk a filozófus kézjegyét is, akit az emberiség jövőjének perspektívái izgatnak. Fantasztikum, irodalmiság, kiváló meseszövés, társadalomkritikai éltől sem mentes sziporkázó humor, közérthető nyelvre fordított tudományosság keveredik műveiben.

Figyelem! A beérkezett rajzok nagy száma miatt a pályaművek elbírálásának új időpontja 2021. november 23. Megértésüket köszönjük.

Szabályzat

I. A pályázat célja, hogy felhívja a figyelmet az egyik legolvasottabb és legismertebb lengyel író, Stanisław Lem munkásságára, elősegítve ezzel műveinek megismerését és népszerűsítését a fiatalabb generáció körében.

A pályázók a következő három téma közül választhatnak:

  1. téma: Egy ismeretlen bolygón jártam
  2. téma: Egy földönkívüli portréja
  3. téma: Szülővárosom 3021-ben

II. A pályázat szervezője a budapesti Lengyel Intézet (1065 Budapest, Nagymező u. 15.), a továbbiakban Szervező.

III. A pályaművek beküldési ideje és módja

1. A pályaműveket elektronikus úton a pályázat kihirdetésének napjától, vagyis 2021. október 1-től 2021. november 3-ig kérjük beküldeni a pályázati titkár, Kriston Wojtek e-mail-címére: wojtek.kriston@instytutpolski.pl

2. A határidő után beérkező pályamunkák nem vehetnek részt a pályázaton.

IV. A jelentkezés feltételei

1. A pályázaton a Magyarországon működő általános- és középiskolák diákjai vehetnek részt, a 6-19 év közötti korosztályban.

2. A pályázat jellege nyitott. A jelentkezés térítésmentes.

3. Minden pályázó legfeljebb egy munkával pályázhat.

V. Technikai és formai követelmények

1. A pályamű tetszőleges technikával készülhet, minimum A4 méretben.

2. A pályaműveket elektronikus úton, megfelelő minőségű JPEG fotó formátumban, max. 2 MB méretben kell beküldeni a Szervező által megadott e-mail-címre: wojtek.kriston@instytutpolski.pl

Az üzenet tárgyaként kérjük feltüntetni: LEM100 pályázat

3. Az e-mailben kérjük megadni az alábbi adatokat:

  • a pályázó neve,
  • a pályázó életkora,
  • a rajz címe (választott téma),
  • a pályázó lakcíme,
  • a pályázó/kapcsolattartó e-mailes és telefonos elérhetősége
  • a pályázó iskolájának neve és címe.

VI. Egyéb rendelkezések

1. A pályázatra beküldött pályaművek szerzői teljes mértékben átruházzák a szerzői jogot, kizárólagosság és korlátlan –időben és térben való – felhasználás elve alapján. A Szervezőnek joga van ezeket a jogokat átruházni harmadik személyre.

2. A Szervezőnek joga van beavatkozni a pályaművekbe a felhasználási terület szempontjából és eldöntheti, mikor, milyen formában és terjedelemben népszerűsíti azt.

3. A pályázat résztvevői beleegyeznek személyi adataik felhasználásába a pályázat lebonyolítása, a nyertesek és más díjazottak kiválasztása, valamint a promóció és a pályázatról való informálás céljából az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezése (általános adatvédelmi rendelet, RODO) alapján.

4. A pályázat nagykorú résztvevője, kiskorú gyermek esetében pedig szülője vagy jogszerű gyámja rendelkezik a pályázó személyes adatainak , vagyis keresztnevének, családnevének és korának nyilvánosságra hozásáról.

5. A pályázaton való részvétel egyben a pályázati szabályzat feltétel nélküli elfogadását jelenti.

6. A pályaművek nem tartalmazhatnak érvényben lévő jogi és etikai normákat sértő tartalmakat. Az ilyen típusú pályaművek kizárásra kerülnek.

VII. A pályaműveket a Szervező által választott zsűri bírálja el.

A zsűri tagjai:

Joanna Urbańska – a zsűri elnöke, Elżbieta Forusińska-Hamar, Jerger Tímea, Kriston Wojtek.

VIII. A pályaművek elbírálása, díjazás

1. A pályaművek elbírálására 2021. november 5-én kerül sor. Figyelem! A beérkezett rajzok nagy száma miatt a pályaművek elbírálásának új időpontja 2021. november 23.

2. Az eredmények a Szervező honlapján kerülnek nyilvánosságra: https://instytutpolski.pl/budapest/ Ezen felül a pályázat díjazottjait elektronikus úton is értesíti a Szervező.

3. A Szervező a pályázók 3 korcsoport-kategóriáját különbözteti meg:

A) 6-10 évesek;

B) 11-15 évesek

C) 16-19 évesek

A Szervező kategóriánként legfeljebb 3 fődíjat és 3 különdíjat ítél oda.

4. A Szervező értékes díjakat biztosít a nyerteseknek.

IX. Záró feltételek

1. A pályázattal kapcsolatos részletes információk a Szervező honlapján érhetők el: https://instytutpolski.pl/budapest/. További kérdések esetén a pályázók Kriston Wojtekhez, a pályázat titkárához fordulhatnak (e-mail: wojtek.kriston@instytutpolski.pl).

2. Minden egyéb vitás kérdést a felek jogi úton rendezhetnek, egyetértés hiányában az ide vonatkozó magyar jogszabályok szerint.

3. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy visszavonja vagy elhalassza a pályázati kiírást, valamint arra, hogy megváltoztassa a pályázat szabályzatát. Az ezzel kapcsolatos változtatásokat a Szervező a honlapján teszi közzé.

4. A szabályzatban nem szereplő vitás kérdésekben a Szervező dönt. A Szervező döntése nem fellebbezhető.

5. Jelen szabályzat a pályázat kihirdetésével egy időben lép érvénybe.

6. A szabályzat két nyelven, lengyelül és magyarul került kiírásra, az esetleges eltérések esetén a lengyel nyelvű a döntő.

from to
Scheduled Egyéb hírek Hírek Program