22.09.2022 Egyéb, Hírek, hírek, Program Nemzeti Emlékezet Bizottsága, konferenciaterem - 1088 Budapest, Vas u. 10.

Havasi János: Kinek két hazát adott – könyvbemutató

A budapesti Lengyel Intézet és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága szeretettel meghívja Önöket

Havasi János Kinek két hazát adott… Beszélgetések háborús lengyel menekültekkel című könyvének bemutatójára.

Helyszín: Nemzeti Emlékezet Bizottsága, konferenciaterem – 1088 Budapest, Vas u. 10.

Időpont: 2022. szeptember 22. (csütörtök), 17.30 óra

A vendégeket köszönti:

Joanna Urbańska, a Lengyel Intézet igazgatója

Dergán Ádám, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának főigazgatója

A kötet szerzőjével Máthé Áron, a NEB elnökhelyettese beszélget.

Havasi János második világháborús lengyel menekültekkel beszélgetett még a hetvenes-nyolcvanas évek derekán és miután közel 40 évet pihent a kézirat az asztalfiókban, most egy remek könyv is született belőle. A kötet tíz lengyel menekült – két asszony és nyolc férfi – élettörténetét tárja az olvasó elé. Az interjúkat 1979 és 1982 között készítette a szerző dunántúli falvakban és városokban. 

Könyvismertető

A könyv tíz lengyel menekült – két asszony és nyolc férfi – élettörténetét tárja az olvasó elé. Az interjúkat 1979 és 1982 között készítettem dunántúli falvakban és városokban. Megírásukra három dolog inspirált. Az első, a második világháború kitörésének „kerek”, negyvenedik évfordulója. A második, s az iméntinél sokkal nyomósabb indok: akkoriban került elő nagyapám könyvtári hagyatékából Incze Kálmán Új szomszédunk, a Szovjet című brosúrája, amelyben a szerző – 1940-ben! – tényszerűen elemzi a német és szovjet területhódítások után kialakult helyzetet. Döbbenten olvastam a Molotov-Ribbentrop paktum részletes ismertetését, amelyről odahaza még szüleink sem mertek beszélni, nehogy véletlenül elszólják magukat gyerekeik az iskolában. S a harmadik ok: megismerkedtem a pécsváradi művelődési ház igazgatónőjével, Dretzky Katalinnal, akiről hamar kiderült, hogy egy 1939-es lengyel menekült lánya. Félix bácsi volt az első, aki megnyitotta előttem a háborús történések színes ládáját, s azután kézről kézre adtak a nálunk hazára talált egykori üldözöttek.

Önként adódott, hogy könyvemnek Tompa Mihály híres sorának parafrázisaként a Kinek két hazát adott… címet adjam. Azután elkezdtem kiadót keresi. A nyolcvanas évek elején, II.János Pál vatikáni trónralépése és a Jaruzelski-puccs után lengyel témával előállni lehetetlen vállalkozásnak tűnt. A kiadók és televíziós szerkesztőségek – mert dokumentumfilmmel is próbálkoztam – a legváltozatosabb kifogásokkal utasítottak el. Kiadói bolyongásaim során ismerkedtem meg Jerzy Robert Nowakkal, Tadeusz Olszańskival és Antall Lászlóval, akik az Európa Kiadó számára készítettek elő egy antológiát. Végül itt, a Barátok a bajban című kötetben jelent meg 1985-ben a tíz közül három interjúm.

Aztán hosszú, néma csend. Nem titkolom, az idei ukrán-orosz háború kitörése erősen ösztönzött arra, hogy leporoljam ezt a negyvenéves kéziratot. Interjúalanyaim közül már senki nem él. Sajnos, fényképet sem találtam róluk. Az akkor papírra vetett sorok őrzik hát élettörténetüket, régi és új hazájukra vonatkozó élményeiket, emlékeiket. Különös érzés számomra ez az időutazás, s remélem, ebben az érzésben az olvasó is osztozik majd.

Havasi János

Scheduled Egyéb Hírek hírek Program
Nemzeti Emlékezet Bizottsága, konferenciaterem - 1088 Budapest, Vas u. 10. Map