9.07.2020 - 12.07.2020 article

Fotomontaż kart wyborczych

Uwaga na fałszywe informacje dotyczące wyborów za granicą.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że publikowane w sieci i w mediach społecznościowych fałszywe zdjęcia kart do głosowania, na których znajdują się dane wyłącznie jednego z kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta RP, są fotomontażem, którego celem jest wprowadzenie wyborców w błąd oraz próbą podważenia rzetelności procesu wyborczego, w który za granicą zaangażowane są m.in. setki członków obwodowych komisji wyborczych, w tym reprezentanci komitetów wyborczych. Apelujemy o nierozpowszechnianie tego typu materiałów dezinformacyjnych, które w zamyśle ich twórców mają obniżać poziom zaufania społecznego. Wiarygodne informacje na temat procedur wyborczych za granicą publikowane są na stronach internetowych i serwisach społecznościowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz polskich placówek konsularnych.

Link do wątku twitterowego dementującego manipulacje i nieprawdziwe informacje dotyczące procesu wyborczego za granicą: https://twitter.com/MSZ_RP/status/1280898935083732994?s=20.

de à
Planifié article