Instytut Polski w Tbilisi aktywnie współpracuje z gruzińskimi i polskimi instytucjami.

ARCHEOLOGIA

Instytut Polski jest współzałożycielem Polsko-Gruzińskiego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego im. Prof. S. Krukowskiego w Kutaisi. Celem Centrum jest koordynacja prac polsko-gruzińskiej misji archeologicznej w Gruzji. Działalność Centrum można śledzić na FB: https://www.facebook.com/krukowski.center/

MUZEALNICTWO

We współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie oraz Narodową Agencją Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Gruzji Instytut Polski rozpoczął realizację wieloletniego projektu mającego na celu podniesienie kwalifikacji pracowników gruzińskich muzeów regionalnych.

KONSULTACJE W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZICTWA

Instytut Polski realizuje projekt mający na celu podniesienie kwalifikacji osób odpowiedzialnych za zarządzanie dziedzictwem kulturowym w Gruzji. Działania realizowane są na rzecz Narodowej Agencji Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Gruzji w zakresie rewitalizacji miast i wsi o dużym znaczeniu kulturowym, tworzenia szlaków dziedzictwa kulturowego oraz rewitalizacji wybranych obiektów.

POLSKO-GRUZIŃSKA KOMISJA HISTORYCZNA

Celem działania Komisji jest rozwój wspólnych badań historycznych dotyczący okresu 1917 – 1921 ze szczególnym uwzględnieniem relacji wzajemnych jak i polityki Rosji Sowieckiej wobec regionu poprzez: organizację serii seminariów w Polsce i w Gruzji wraz z publikacjami nt. ww. okresu w stosunkach dwustronnych.

Skład Komisji:

Zaza Abaszydze, Giorgi Astamadze, Mikheil Bakhtadze, Otar Janelidze, Beka Kobakhidze, Dawid Kolbaia, Paweł Libera, Giorgi Mamoulia, Wojciech Materski, Grzegorz Mazur, Paweł Olszewski, Henryk Paprocki, Dimitri Silakadze.