Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej decyzją numer 51 z dnia 7 maja 2018 roku powołał Instytut Polski w Tbilisi.

Celem działalności Instytutu, który rozpoczął działalność w dniu 26 maja 2018 roku – w stulecie uzyskania przez Gruzję niepodległości – jest wszechstronny rozwój polsko – gruzińskich stosunków w zakresie dyplomacji publicznej i kulturalnej.

Instytut Polski w Tbilisi – YouTube

NAGRODA INSTYTUTU POLSKIEGO W TBILISI IM. ZYGMUNTA WALISZEWSKIEGO

20 maja 2019 roku została przyznana po raz pierwszy Nagroda Instytutu Polskiego im. Zygmunta Waliszewskiego dla najlepszego gruzińskiego artysty wizualnego.

Laureat Nagrody – grupa performatywna Bullion – został wybrany spośród kandydatów zgłoszonych przez niezależnych gruzińskich kuratorów: Ketevan Kintsurashvili, Vato Tsereteli, Magdę Guruli, Nini Palavandishvili, Lali Pertenavę oraz Irinę Popiashvili.

Patronem Nagrody jest wybitny polski malarz okresu międzywojennego, który spędził swoją młodość w Tbilisi, w środowisku czołowych twórców gruzińskiej awangardy. W Gruzji, mimo, że minęło już blisko sto lat od wyjazdu Waliszewskiego do Polski, nie zapomniano o artyście. Regularnie odbywają się prezentacje jego twórczości (ostatni raz w 2017 roku).

Fundatorem Nagrody jest Instytut Polski w Tbilisi. Nagroda będzie przyznawana co dwa lata.

Zwycięzca otrzymał 3000 EURO oraz statuetkę inspirowaną twórczością Zygmunta Waliszewskiego, zaprojektowaną na tę okazję przez gruzińskiego artystę Davida Janiashvili. 

W skład Jury I edycji Nagrody weszli: Monika Szewczyk (Galerii Arsenał w Białymstoku), Magda Kardasz, kurator (Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki), Waldemar Tatarczuk (Galeria Labirynt, Lublin), Piotr Rypson (ICOM Polska).

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. Prof. Stefana Krukowskiego w Kutaisi

Projekt powstałał przy współpracy z Instytutem Polskim w Tbilisi.

Celem Centrum Badawczego jest koordynacja prac polsko-gruzińskiej misji archeologicznej w Gruzji. Centrum kieruje dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ze strony gruzińskiej Interdyscyplinarnym Centrum Badawczym zarządza Narodowa Agencja Dziedzictwa Kulturowego.

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. Prof. Stefana Krukowskiego w Kutaisi – YouTube