Dyrektor – Lech Kończak

Nauka języka polskiego, tłumaczenia – Małgorzata Wierzchowska

Projekty: Gogita Keburia,