Polska oferuje kilka rodzajów stypendiów dla obcokrajowców chcących studiować w Polsce i prowadzić tutaj badania naukowe.

Dostępne są m.in.: Erasmus +, stypendia w ramach umów bilateralnych, Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej CEEPUS, Wyszehradzki program stypendialny, stypendia dla studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z krajów postsowieckich, stypendia dla obywateli krajów rozwijających się, Program Fulbrighta, program stypendialny im. Lane’a Kirklanda, UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Engineering, Programme of Fellowships under the Polish National Commission for UNESCO.

Więcej informacji na http://www.go-poland.pl/

Stypendia naukowe

Wśród projektów dedykowanych naukowcom i doktorantom znajdują się:

  • Program Poland My First Choice –skierowany do studentów zagranicznych zainteresowanych odbyciem studiów II stopnia i uzyskaniem tytułu magistra na polskiej uczelni.

Więcej informacji o programie oraz pełna lista krajów partnerskich: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-poland-my-first-choice

  • Polskie Powroty –  program wspiera wyróżniających się polskich naukowców w powrocie do kraju. Skierowany do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych.

Więcej informacji o programie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

  • Program im. Ulama –Stypendium umożliwia prowadzenie badań naukowych, w tym we współpracy z polskimi naukowcami lub grupami badawczymi; odbycie stażu podoktorskiego; pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej; prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.

Więcej informacji o programie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

  • Program Stypendialny dla Polonii im. gen. Wł. Andersa –stypendiumoferowane młodzieży polskiego pochodzenia, obywateli jednego z następujących państw: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukraina, USA, Uzbekistan, Węgry oraz państw Ameryki Południowej, Ameryki Środkowej i Afryki.
  • Program Stypendialny im. Stefana Banacha – powstał z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem programu skierowanego do obywateli państw Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej oraz krajów Bałkanów Zachodnich, jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli.

Więcej informacji o programie: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-stefana-banacha

  • Program Stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza – zainicjowany wspólnie przez MSZ oraz NAWA w ramach polskiej pomocy rozwojowej, podobnie jak w przypadku Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha, wspiera on rozwój społeczno-gospodarczy krajów rozwijających się (bez krajów Europy i Azji Centralnej). Pierwszeństwo mają aplikanci z następujących krajów: Angola, Etiopia, Filipiny, Indie, Indonezja, Kenia, Kolumbia, Liban, Meksyk, Mjanma, Nigeria, Palestyna, Peru, RPA, Senegal, Tanzania, Uganda, Wietnam.

Więcej informacji o programie: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-ignacego-lukasiewicza

Więcej o programach NAWA: https://www.nawa.gov.pl/programy-nawa/programy-nawa-alias/trwajace

Stypendia w ramach umów dwustronnych

Współpracą objęte są m.in.: Armenia, Belgia Walonia, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Egipt, Francja, Izrael, Japonia, Jemen, Kazachstan, Korea, Macedonia, Mongolia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Ukraina, Węgry, Wietnam, Włochy.W ramach programu pobyt może trwać od 3 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim.Więcej informacji o programie współpracy tutaj: https://www.nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-wymiany-osobowej-studentow-i-naukowcow-w-ramach-wspolpracy-bilateralnej-oferta-przyjazdowa .

Więcej o projektach dedykowanych instytucjom: Promocja Zagraniczna; Program PROM; Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe; Welcome to Poland; STER – Stypendia doktorskie dla cudzoziemców; KATAMARAN – Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia: https://www.nawa.gov.pl/instytucje