Gruzińskie Muzeum Narodowe

http://museum.ge

Narodowa Agencja Ochrony Kulturowego Dziedzictwa Gruzji

https://www.heritagesites.ge/en

Państwowe Konserwatorium im. Wano Saradżiszwili w Tbilisi

http://www.conservatoire.edu.ge

Państwowe Muzeum Historyczne im. N. Berdzeniszwili w Kutaisi

https://www.facebook.com/kutaisimuseum/

Narodowa Biblioteka Parlamentu Gruzji

https://www.nplg.gov.ge/eng/home

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. Prof. Stefana Krukowskiego w Kutaisi

Interdyscyplinarne Centrum Badawcze im. Prof. Stefana Krukowskiego w Kutaisi – YouTube