Osoby i instytucje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt na adres e-mailowy:

tbilisi.ip.sekretariat@msz.gov.pl