10.05.2020 #RememberGusen, Aktualności

#RememberGusen

Pielęgnowanie pamięci o ofiarach niemieckiego terroru czasów II wojny światowej stanowi obowiązek kolejnych pokoleń, a zarazem jedno z wyzwań dla międzynarodowej społeczności.

Proces upowszechnienia wiedzy o tragicznej historii KL Gusen, jako miejsca zagłady przedstawicieli wielu narodów oraz polskiej inteligencji, przyczynia się do edukowania społeczeństwa, w szczególności młodzieży. To właśnie te tragiczne wydarzenia są dla nas nauką o potrzebie człowieczeństwie, którego nie możemy zatracić.

„Wierzę w ludzkość! Chociaż wiem, że człowieka szczęśliwym uczynić może tylko drugi człowiek, jednak musi on być naprawdę człowiekiem.” Stanisław Zalewski „Zdarzenia i znaki czasu z lat 1939-1945”.


„Polska oczami dzieci” 🗓

Cześć 2: Mikołajki
06 12.2021 Aktualności

„Polska oczami dzieci” 🗓

Cześć 1: Informacje ogólne
03 12.2021 Aktualności

Polska oczami dzieci

"Polska oczami dzieci" to projekt Instytutu Polskiego w Wiedniu, w którym uczestniczą polsko-austriackie dzieci, które odpowiadają na pytania dotyczące Polski, polskiej kultury i tradycji. 
03 12.2021 Aktualności