26.11.2020 Historia, Wydarzenia

“Europa Środkowa. Nowe Spojrzenie”

Debata online

1 lipca Polska objęła przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, której 30. rocznica założenia obchodzona będzie 15 lutego 2021 roku. Z tej okazji Instytut Polski w Wiedniu, we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Instytutem Regionu Naddunajskiego i Europy Środkowej oraz Akademią Dyplomatyczną w Wiedniu organizuje debatę “Europa Środkowa. Nowe Spojrzenie”.

Punktem wyjścia debaty poświęconej Grupie Wyszehradzkiej, jej roli oraz znaczeniu w Europie Środkowej stanowi publikacja “Central Europe revisited: Why Europe’s future is decided in Central Europe” autorstwa dr Emila Brixa i dr Erharda Buska.

W debacie udział wezmą: dr Erhard Busek (Instytut Regionu Naddunajskiego i Europy Środkowej), ambasador dr Emil Brix (Akademia Dyplomatyczna w Wiedniu) oraz prof. dr Jacek Purchla (Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków).

Moderacja: Otmar Lahodynsky, Przewodniczący Association of European Journalists (AEJ), Wiedeń

Data i godzina:
Czw., 26. listopada 2020, 17.00 

Miejsce:
Facebook i Youtube

Organizatorzy:
Polnisches Institut Wien, Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Internationales Kulturzentrum Krakau, Diplomatische Akademie Wien


Solidarność według kobiet 🗓

Pokaz filmu online
23 11.2020 25 11.2020 Historia, Wydarzenia

Kobiety przemian 🗓

Kampania medialna z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ Solidarność
16 11.2020 24 11.2020 Aktualności, Historia, Wydarzenia