10.04.2021 Historia, Sztuka, Wydarzenia

NIEPAMIĘCI

Wystawa „Niepamięci”, przygotowana dla upamiętnienia 81. rocznicy zbrodni katyńskiej, to artystyczna opowieść o życiu polskich jeńców – więźniów sowieckich łagrów. Oczami artystów – skazańców przyglądamy się ich dramatycznej obozowej codzienności.

Wystawa „Niepamięci”, przygotowana dla upamiętnienia 81. rocznicy zbrodni katyńskiej, to artystyczna opowieść o życiu polskich jeńców – więźniów sowieckich łagrów. Oczami artystów – skazańców – przyglądamy się ich dramatycznej obozowej codzienności. Przedstawione prace  zachęcają do zmiany optyki, do innego spojrzenia na zbrodnię katyńską. Indywidualizują i personalizują tragedię. Z okruchów udaje się częściowo odtworzyć losy jednostek, czasami profesjonalnych artystów, innym razem amatorów. O wielu więźniach – ofiarach zbrodni katyńskiej – wciąż jednak nic nie wiemy.

Prezentowane prace pochodzą z kolekcji Muzeum Katyńskiego. Wykonane w różnych technikach przywołują tragiczne losy więźniów. Autorami prac są Józef Czapski (1896-1993, pisarz i malarz – absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wzięty do niewoli sowieckiej pod koniec września 1939 i osadzony w łagrze), Józef Lipiński (1891–1940, artysta malarz, więzień Kozielska, rozstrzelany w Charkowie), Stanisław Westwalewicz (1906-1997, absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, uwięziony w łagrze w Kozielsku, cudem uniknął rozstrzelania w lesie katyńskim ) i Zygmunt Turkiewicz (1912–1973, studiował malarstwo, tkactwo i liternictwo, aresztowany w 1939, trafił na Łubiankę, do Kozielska, a potem do Griazowca).

Wszystkie reprodukcje pochodzą z Muzeum Katyńskiego Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Muzeum Katyńskim.

Do obejrzenia na platformie ISSUU od 10.4.2021

Organizator:

Instytut Polski w Wiedniu, Narodowe Centrum Kultury, Muzeum Katyńskie 


Stanisław Westwalewicz © Muzeum Katyńskie

Józef Lipiński © Muzeum Katyńskie

W hołdzie Prymasowi Tysiąclecia. Koncert z okazji

Z okazji beatyfikacji polskiego kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981) odbędzie się uroczysty koncert w kaplicy głównej Hofburga – siedzibie wiedeńskiej Hofmusikkapelle i byłej kaplicy domowej Habsburgów.
30 09.2021 Muzyka, Wydarzenia

Vienna Design Week: LUMEN – między fizycznym

LUMEN to interaktywne środowisko immersyjne stworzone, przez interdyscyplinarny kolektyw artystyczny IP Group, działający w obszarze sztuk audiowizualnych.
28 09.2021 01 10.2021 Sztuka, Wydarzenia