8.10.2021 Aktualności, Inne

Dyskusja: Kultura stołu na przestrzeni wieków

Nasza przygoda z porcelaną trwa! Wczoraj, w ramach wystawy "Ludzie w fabryce porcelany", rozmawialiśmy w Instytucie Polskim w Wiedniu o kulturze stołu w Austrii i w krajach wyszehradzkich.

Było wesoło, ale jednocześnie szlachetnie, sarmacko i królewsko, z fabrykami porcelany w tle! Serdecznie dziękujemy Annette Ahrens (historykowi sztuki, znawczyni historycznej i współczesnej kultury stołu), Marcie Marek (kustosz, Muzeum Krakowa), dr Michaelowi Mackowi (Muzeum Sztuki Użytkowej w Wiedniu) oraz Paulinie Klotz (Uniwersytet Wiedeński)!