15.02.2021 - 30.06.2021 Andere, Geschiedenis

30e verjaardag van de Visegrad-samenwerking

Dertig jaar geleden, op 15 februari 1991, ondertekenden de presidenten van Polen en de Tsjecho-Slowakije en de eerste minister van Hongarije in het kasteel van Visegrad, Hongarije, de Verklaring over de samenwerking tussen de Tsjechische en Slowaakse Federale Republiek, de Republiek Polen en de Republiek Hongarije bij het streven naar Europese integratie.

De verklaring bood een politiek kader voor uitgebreide samenwerking tussen Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije, en bracht de samenlevingen van de drie, en later vier, landen dichter bij elkaar. Het oorspronkelijke doel van de samenwerking was het streven naar volledig herstel van de onafhankelijkheid, democratie en vrijheid van de Staten, uitroeiing van de symptomen van totalitaire regimes, opbouw van een parlementaire democratie, eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, vestiging van een vrije-markteconomie, alomvattende deelneming aan het Europese politieke en economische stelsel, alsmede aan het veiligheids- en wetgevingsstelsel. De toetreding van onze landen tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie en later tot de Europese Unie vormde de symbolische afsluiting van deze eerste fase en opende nieuwe perspectieven voor de Visegrad-samenwerking.

Vandaag de dag zijn de landen van de Visegrad-groep niet alleen verenigd door vriendschap en samenwerking van goed nabuurschap, maar ook door het besef van gemeenschappelijke sociale en economische uitdagingen, het besef van de waarde van regionale solidariteit, en de bereidheid om gemeenschappelijke doelstellingen van zowel Europees als buitenlands beleid te verwezenlijken.

In de afgelopen 30 jaar is de Visegrad-groep niet alleen een van de symbolen geworden van het nieuwe verenigde Europa en van een geslaagde politieke en economische transformatie van de landen van de regio, maar ook een voorbeeld van een doeltreffende vorm van regionale samenwerking binnen de Europese Unie die bijdraagt tot de vormgeving van het Europese beleid en de versterking van haar economische concurrentievermogen.

De V4 draait echter niet alleen om politieke samenwerking. Een van de emblematische instellingen van onze samenwerking is het Internationaal Visegradfonds, dat sinds zijn oprichting in 2000 bijna 2400 studiebeurzen heeft toegekend en bijna 6000 projecten van NGO’s, lokale overheden, wetenschappers en kunstenaars heeft gesteund, voornamelijk in onze vier landen, maar ook in het Oostelijk Partnerschap en in de landen van de Westelijke Balkan.
 
Wij zijn verheugd dat de verjaardag van de Visegradgroep samenvalt met het Poolse voorzitterschap van de groep van juli 2020 tot juni 2021.

van tot
Gepland Andere Geschiedenis